Vše o elektřině

„Dálniční síť“ pro elektřinu má pod dohledem ČEPS

I elektřina má svou dopravní síť, která jí umožní dostat se z elektrárny až do žárovky v kterékoliv domácnosti. Hned první etapu cesty musí elektřina urazit po takzvané přenosové soustavě – pomyslné dálnici, jejímž správcem je ČEPS.

„Dálniční síť“ pro elektřinu má pod dohledem ČEPS
„Dálniční síť“ pro elektřinu má pod dohledem ČEPS

Kudy vede páteřní soustava ČEPS lze poznat podle stožárů. Mají totiž vyšší a mohutnější konstrukci, která nesmí podlehnout námraze ani vichřici.  Vedením proudí elektrická energie ve velkých měřítcích, a to především o velmi vysokém napětí 200 kV a zvláště vysokém napětí 400 kV.

Přenosová soustava

Páteřní síť vedení velmi vysokého (200 kV) a zvláště vysokého (400 kV) napětí. Přenáší elektřinu od elektráren až k velkým rozvodnám.

Tyto přenosové dálnice začínají vždy u významných elektráren a putují až k velkým rozvodnám. Celková trasa vedení v provozu za rok 2012 byla dlouhá 5501 kilometrů a množství přenesené elektřiny v rámci soustavy činilo 63 572 GWh. V místě rozvodny, kde končí přenosová soustava, pak začíná soustava distribuční. Ta by se dala přirovnat k „silnici“, která už dopraví elektřinu až do domácnosti.

Vedle toho pak provozovatel přenosové soustavy ČEPS působí jako dispečer této sítě. Jeho úlohou je nepřetržitě vyvažovat množství vyrobené a spotřebované elektřiny, aby její dodávky byly plynulé.

Státem vlastněný ČEPS je také zodpovědný za dodržování plánu dovozu a vývozu elektřiny z a do ČR. Podobně jako dopravní síť totiž ani ta elektrická není omezená hranicemi. Česká přenosová soustava je navázaná na soustavy sousedních států a tím zprostředkovaně na další evropské státy.