Aktuality

ERÚ a ČNB zveřejnily odhad dopadů COVID-19 na ekonomiku ČR

Březen roku 2020 se do dějin zapíše jako čas, kdy vláda České republiky učinila první výraznější opatření, aby omezila šíření COVID-19. Proběhlo vyhlášení nouzového stavu, a hned dva dny poté vešlo v platnost Usnesení č. 211, které zakazuje provoz maloobchodního prodeje a služeb. S tím je ovšem výrazně spojen pokles odebírané elektrické energie, který nyní v tiskové zprávě zveřejnil ERÚ.

ERÚ a ČNB zveřejnily odhad dopadů COVID-19 na ekonomiku ČR
ERÚ a ČNB zveřejnily odhad dopadů COVID-19 na ekonomiku ČR

První lockdown přinesl propad

K posouzení dopadů vládních opatření na ekonomiku České republiky velmi dobře posloužila data od energetického regulačního úřadu, která později zpracovala i Česká národní banka. Takové měření je prováděno především proto, že je možné získat okamžitě přesná data a na základě toho vytvořit predikci hospodářského vývoje. 

Podle dubnových dat roku 2020 klesla v tomto měsíci spotřeba elektrické energie nejprve o 9,5 %, ale již v polovině měsíce se vyšplhala na zápornou hodnotu 13,7 %. Uzavřít musely veškeré služby a maloobchodní prodejny. Energie určená na běžný provoz tak nebyla odebrána a negativní stav podpořilo ještě rozhodnutí z 23. března, kdy byl zákaz ještě prodloužen. Situace se podle údajů ČNB začala měnit k lepšímu až v listopadu, kdy spotřeba dosáhla kladného výsledku 0,9 %, v prosinci se vyšplhala na 1,4 %, ale v lednu vlivem zhoršení situace opět poklesla na 0,4 %. 

Na výrazný propad mělo vliv také omezení vlakové dopravy 18. března 2020, které vláda nařídila proto, aby omezila pohyb osob a pobyt cizinců na území České republiky. 

Epidemiologický a hospodářský vývoj v ČR od března 2020

Epidemiologický a hospodářský vývoj ČR od března 2020

Meziroční změna spotřebované elektřiny

Prohlášení Energetického regulačního úřadu

ERÚ vydal v únoru roku 2021 tiskovou zprávu, která zmiňuje konkrétní data poklesu výroby a spotřeby elektřiny. Data zmiňují také pokles nebo nárůst vyrobené elektrické energie jednotlivých elektráren na základě technologie. 

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie

Parní elektrárny

- 15 %

Paroplynové elektrárny

+ 9,5 %

Přečerpávací vodní elektrárny

+ 10,8 %

Zdroj: ERÚ „Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum.“

Podle informací Energetického regulačního úřadu byla v roce 2020 hodnota vyrobené elektrické energie nejnižší za posledních 18 let. Konkrétně šlo o 81,4 TWh, což je v porovnání s rokem 2019 pokles o 6, 4 %. 

Pokles spotřeby elektrické energie

Jelikož bylo rozhodnuto o uzavření maloobchodních prodejen a služeb, klesla poptávka po elektrické energii především u podniků. U domácností se naopak zvýšila, jelikož lidé začali více času trávit doma, ovšem ani takové navýšení nevyrovná propad, který se objevil u podnikatelů. 

Spotřeba elektřiny v roce 2020

Zdroj: ERÚ „Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum.“

České domácnosti

Spotřeba klesla na pětileté minimum a meziročně se snížila o 3,5 %, což odpovídá hodnotě 71,4 TWh. 

Spotřeba domácností v roce 2020

Elektrická energie

Nárůst spotřeby o 4,7 %

Plyn

Nárůst spotřeby o 1,5 %

Zdroj: ERÚ „Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum.“

Podnikatelé

U podnikatelů je propad určen podle hladiny napětí. 

Propad spotřeby elektrické energie u podnikatelů

Na hladině nízkého napětí

- 2,9 % (nejméně za posledních 6 let)

Na hladině vysokého napětí

- 7,6 % (nejméně za posledních 11 let)

Na hladině velmi vysokého napětí

- 6,6 % (nejméně za posledních 5 let)

Zdroj: ERÚ „Výroba elektřiny byla loni nejnižší za 18 let, spotřeba klesla na pětileté minimum.“

Vývoz do zahraničí

V obdobné situaci je také vývoz, kde se saldo importu a exportu snížilo na hodnotu 10,2 TWh, což je více než o pětinu. Meziročně jde o pokles 22,5 %.

Na vážnou skutečnost upozorňuje také předseda Energetického regulačního úřadu, pan Stanislav Trávníček. Ten zmiňuje, že i když je odběr domácností v rekordních hodnotách, a to od roku 1996, na celkové spotřebě se dle jeho slov domácnosti podílejí jen přibližně jedné pětiny. Proto je i přes výrazné navýšení spotřeby tento stav zanedbatelný. 

Situace v následujících letech

Jelikož nouzový stav přetrvává i nadále v roce 2021 a s tím je spojeno také stálé omezení maloobchodního prodeje a služeb, odborníci se domnívají, že nás podobné výsledky budou čekat i tento rok.  

ERÚ reaguje na koronavirus mimořádným cenovým rozhodnutím a ulevuje firmám

Energeticky nejnáročnějšími výrobními procesy na území České republiky je v současné době výroba skla, zpracování kovů, keramiky a chemikálií. Všechny tyto podniky zásobují velkoobchody, ovšem ztráta odběratelů ve formě maloobchodů je taktéž nutí ke snížení výroby, což opět znamená menší odběr elektrické energie. 

Gigantické průmyslové objekty, které udržují z největší části ekonomiku v České republice, se tak omezují a přijímají přísná opatření. 

Může Českou republiku zasáhnout finanční krize? Názory se různí

O tom, zdali nám hrozí finanční krize, se odborníci stále přou. Člen bankovní rady ČNB, pan A. Michl odpověděl na dotaz, který se týkal predikce situace letošního roku, když poskytoval rozhovor pro televizi Seznam. Rok 2021 vidí odborník jako „…rok zúčtování s covidem-19. Ekonomiky načas vystřelí hodně meziročně nahoru. Jenomže třeba z kupy dluhů bývá většinou exit přes další recesi, oddlužování. To bude výzva pro státy na následující roky, tři až pět let dopředu.

Trhy se dívají dopředu a v budoucnu předpokládají, že ekonomika silně vzroste. Po konci pandemie se zruší všechny restrikce v hospodářství, což povede k oživení. To samozřejmě bude doprovázeno vyšší poptávkou po elektřině. Lze proto předpokládat, že burzovní ceny elektřiny dál porostou a s odstupem času se to promítne i do koncových cen pro spotřebitele,” sdílí svůj názor hlavní ekonom BH Securities a.s., Ing. Štěpán Křeček, MBA.