Vše o elektřině

Faktura za elektřinu: Jak poznat, za co platíte a kde můžete ušetřit?

Vyúčtování za elektřinu může zamotat hlavu i vystudovanému technikovi. Pomůžeme vám zorientovat se v labyrintu termínů, položek a poplatků, které vás mohou překvapit na vašem ročním účtu za elektřinu. Zjistěte, za co všechno vlastně platíte a kdy je nutné požádat o vrácení přeplatku.

Faktura za elektřinu: Jak poznat, za co platíte a kde můžete ušetřit?
Faktura za elektřinu: Jak poznat, za co platíte a kde můžete ušetřit?

Kdybychom platili za rohlík podobně jako za elektrickou energii, místo jedné položky by celkový účet za roční spotřebu rohlíků mohl vypadat následovně: Cena za spotřebovanou jednotku rohlíků za měsíc v dané sazbě podle celkového nákupu tohoto pečiva, Paušální cena za provoz pekárny, Cena za dopravu pečiva k našim domovním dveřím, Poplatek za to že nekonzumujeme místo rohlíků zdravější chléb. Přesně takhle totiž dostáváme vyúčtovánu elektřinu. Při porovnávání konečné ceny pak je obtížné zjistit, jestli platíme více než soused, protože máme více členů domácnosti, špatně nastavenou sazbu nebo dražšího dodavatele. Jak se tedy vyznat ve faktuře za elektřinu?

Co vyčtete z ročního vyúčtování za elektřinu?

Každý rok ve své schránce najdete pouze jednu fakturu za sdružené služby dodávky elektřiny, pokud váš dodavatel i distributor jsou tatáž firma, anebo první fakturu za dodávky energie a druhou za její distribuci. Faktura se skládá ze tří částí.

První strana faktury obsahuje:

Výši záloh můžete většinou po dohodě s dodavatelem bez dalšího poplatku změnit.

Kdy získáte přeplatek automaticky zpět?

 S úlevou jste zjistili, že místo obávaného nedoplatku, se můžete těšit dokonce na přeplatek? Ještě se neradujte předčasně, protože všichni dodavatelé vám přeplatek automaticky hned nevrátí. Pokud přeplatek nepřekročil sto či dvě stě korun, většina obchodníků s elektřinou použije tuto částku na zaplacení záloh v příštím roce. Ale záleží na konkrétních obchodních podmínkách daného dodavatele. U tří největších českých společností to vypadá následovně:

Zaskočil vás naopak nedoplatek? Potom příliš neotálejte s jeho zaplacením, protože za upomínky k platbě nedoplatků či záloh si mnozí dodavatelé účtují poplatky již při prvním oznámení.

Cena upomínky za prodlení při placení bez DPH:

Detailní rozpis ceny za elektřinu

Zpravidla na druhé straně faktury najdete podrobnější přehled o cenách jednotlivých položek konečné ceny za elektřinu. Položky patří do dvou skupin, podle toho jestli jejich cenu můžete ovlivnit nebo ne.

Výši plateb za silovou elektřinu máte ve svých rukou

Roční vyúčtování za elektřinu

Přehled zaplacených záloh za daný rok a cen za jednotlivé složky konečné ceny elektřiny. Obsahuje také vyúčtování přeplatku či nedoplatku.

V první sekci vidíte cenu za silovou elektřinu, jejichž výši můžete změnit výběrem jiného produktu nebo jiného dodavatele. Rozlišujte pevnou cenu za měsíc, která vlastně udává paušální měsíční poplatek, o němž rozhoduje dodavatel, a cenu za spotřebu, která se odvíjí od množství spotřebované energie. Z této sekce také vyčtete i údaje o vaší distribuční sazbě a název vašeho aktuálního produktu. Čím vyšší máte spotřebu, tím více budete zohledňovat platbu za odebranou megawatthodinu energie, naopak při nižší spotřebě se vyplatí porovnávat cenu měsíčního paušálu u jednotlivých dodavatelů.

Cenu regulovaných položek neovlivníte

Pokud se nechystáte změnit jistič nebo distribuční sazbu, což se prakticky děje spíše zřídka, když dochází k radikálním změnám ve spotřebě (změna počtu členů domácnosti, nákup jiných elektrospotřebičů, změna způsobu vytápění atd.), tak se budete muset s výší cen za regulované platby jednoduše smířit. Ceny totiž vyměřuje Energetický regulační úřad a dané distribuční oblasti funguje vždy pouze jeden distributor, takže nemáte ani jinou alternativu.

Poslední třetí část obsahuje doplňující informace o zdrojích pro výrobu energie, dopadech na životní prostředí, právech zákazníka, kontaktech na příslušné správní orgány atd. Nově ale již nemusí být součástí tištěné faktury, pokud je dostupná na webu dodavatele. Potom se jedná u vyúčtování v zúženém rozsahu, které dostávají například zákazníci ČEZu, pokud nepožádají o fakturu v nezúženém rozsahu.

Dejte si pozor na sankce a skryté poplatky

Již zmíněnými položkami ale vaše roční vyúčtování nemusí ani zdaleka končit. Kdo si pozorně nepročte obchodní podmínky svého dodavatele a ceník pokut, mohou ho nemile překvapit další poplatky, které různí dodavatelé účtují v rozdílné výši. Pokud máte uzavřenu smlouvu na dobu určitou, kterou byste rádi ukončili dříve, než jste s dodavatelem původně domluvili, zjistěte si, kolik zaplatíte za předčasné ukončení smlouvy. Může to být několik stovek ale i tisíců korun.

Máte hluboko do kapsy a nestíhat platit všechny složenky? Řešením může být sjednání splátkového kalendáře u vašeho dodavatele elektřiny, ale musíte počítat s tím, že ani tento úkon nebude zadarmo.

Poplatek za uzavření splátkového kalendáře bez DPH:

Někteří dodavatelé si ovšem účtují i poplatky za služby, které jinde najdete zdarma. Například společnost X Energie zpoplatňuje u svých klientů využití zákaznické linky, změnu jističe či sazby, písemnou či telefonickou změnu osobníc údajů nebo také dotazy či konzultace spojené se smluvním vztahem. Proto i na českém trhu s elektřinou platí: jednou řež, dvakrát měř, neboli jednou podepiš smlouvu s prodejcem energie, ale dvakrát či vícekrát přečti jeho obchodní podmínky a ceníky produktů, poplatků i pokut.

Když máte podezření na chybu, neváhejte fakturu reklamovat

Pokud už jste prostudovali fakturu za elektřinu několikrát odshora dolů a stále nemůžete přijít na to, proč vám najednou tak závratně stoupl nedoplatek či spotřeba, i když se oproti loňsku v odběru energie vaší domácnosti skoro nic nezměnilo, využijte práva na reklamaci. Stížnosti můžete u většiny dodavatelů podat do 30 dnů od data splatnosti či vystavení faktury. Nicméně i po promeškání této lhůty není ještě nic ztraceno, protože podle zákona je možné reklamovat škodu vzniklou špatným vyúčtování až do dvou let od okamžiku, kdy se o chybě odběratel dozvěděl.