Aktuality

Inovativní nápady, které se urodily v českých hlavách

Každý týden vám představujeme projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. V kategorii Firma proti sobě bojují projekt Cirkulární doprava v Brně a Mobilní úpravna vody. Podívejte se, jaká inovativní řešení společnosti v České republice realizují.

Inovativní nápady, které se urodily v českých hlavách
Inovativní nápady, které se urodily v českých hlavách

Každý týden vám představujeme projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. V kategorii Firma proti sobě bojují projekt Cirkulární doprava v Brně a Mobilní úpravna vody. Podívejte se, jaká inovativní řešení společnosti v České republice realizují.

Cirkulární doprava v Brně

V Brně vyjel do testovacího provozu první autobus MHD v České republice, který je poháněný biometanem. Za projektem stojí nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je přechod z lineární ekonomiky na cirkulární. To znamená, že namísto spotřebovávání stále nových surovin je využíván odpad jako zdroj.

Právě na tomto principu funguje i autobus na biometan. V Brně byl pro pohon autobusu využit biometan získaný v čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů, ale stejně upotřebit lze i biometan vyráběný z odpadní biomasy. V testovacím provozu najezdil autobus téměř 5000 km při spotřebě 1660 kg biometanu.

Inspirace na projekt přišla ze Skandinávie

Autoři získali nápad na MHD poháněné biometanem ve Skandinávii. „Naše inspirace pochází z Finska a obecně severských zemí, kde městská doprava na biometan v několika městech jezdí,“ říká Petr Novotný, projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky. V našich podmínkách však organizace naráží na překážky a nepochopení. „Tento koncept jsme se opakovaně snažili prosadit v České republice, ale vlivem obecné neznalosti této technologie a toho, že tento projekt má přesah do více oblastí (odpadové hospodářství, čištění odpadních vod, doprava aj.) a vyžaduje zapojení a spolupráci subjektů, které spolu jinak nespolupracují, bylo velmi těžké o realizaci někoho přesvědčit,“ popisuje situaci Novotný.

Jako efektivní řešení se nakonec ukázal právě pilotní projekt, který Institut provedl na vlastní náklady ve spolupráci s dopravním podnikem v Brně, který zapůjčil testovací vozidlo.

Od testování k reálnému provozu

Autobus MHD v Brně znamená první krůček na cestě k využitelnosti této technologie v praxi. Otázkou je, jak dlouho by trvalo přejít z testovacího do reálného provozu ve městech České republiky. Autoři projektu věří, že je to otázka pouze několika měsíců. „Pokud bychom využili volnou kapacitu aktuálně fungujících komunálních bioplynových stanic, které většinou fungují na čistírnách odpadních vod, tak další autobusy v plném provozu mohou jezdit už za několik měsíců,“ říká Novotný.

V případě produkce biometanu z biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou vyhozené potraviny, zbytky jídla a další odpad z kuchyně, by realizace trvala déle. Nejdříve je nutné vybudovat odpadové komunální bioplynové stanice, které dokáží z bioodpadů vyrobit bioplyn. Takových stanic je v České republice jen několik a valná většina bioodpadů tak končí bez užitku na skládkách nebo ve spalovnách. „Proces vybudování komunální odpadové bioplynové stanice může trvat 2 až 4 roky,“ upřesňuje Novotný.

Další projekt se uskuteční v Praze

Po představení pilotního projektu získala organizace zájemce o technologii v dalších městech České republiky. Na novém projektu s pohonem biometanu pro veřejnou dopravu momentálně spolupracuje v Praze. „Institut cirkulární ekonomiky je v úzkém kontaktu s Prahou, které pomáháme s přípravou projektu využití bioodpadu, který pochází od pražských domácností a firem,“ uzavírá Novotný.

Mobilní úpravna vody

Jak vyřešit nedostatek pitné vody, když dojde k přírodní katastrofě nebo havárii? S účinným řešením přišla společnost Hutira Vision – mobilní úpravna vody dokáže vyčistit i velmi znečištěnou vodu už hodinu po připojení ke zdroji. Navíc je mobilní a může tak zajistit pitnou vodu kdekoliv, kde je k dispozici zdroj povrchové vody.

Za projektem mobilní úpravny vody stojí česká společnost Hutira Vision, která na trhu působí téměř 30 let. Cílem společnosti je zlepšit hospodaření s vodou a zajistit dodávky vody do oblastí s nedostatkem pitné vody.

Unikátní řešení pro čištění vody

Úpravna vody nabízí unikátní řešení v tom, že se jedná o mobilní zařízení, které lze snadno dopravit na místo s nedostatkem pitné vody a využít místního zdroje. „Eliminujete tak mnohdy složitou logistiku dopravy pitné vody cisternami ze vzdálenějšího vodárenského zdroje,“ vysvětluje Petr Hajný, výkonný ředitel Hutira Vision.

Zařízení je uzpůsobeno na úpravu vody především z povrchových zdrojů, jejichž kvalita není předem známá a může se měnit v průběhu úpravy – zvládne vyčistit například i vodu z řeky. Úprava je vícestupňová a velmi významný je zejména první stupeň čištění, kdy voda prochází úpravou v pulsním čiřiči. Právě díky tomuto zařízení je možné odstranit velké, okem viditelné znečištění, které se v povrchových zdrojích nachází. V následujících stupních je již takto upravená voda dočištěna na soustavě tlakových filtrů a hygienicky zabezpečena.

Využití v krizových situacích

 Hutira Vision představuje svoji technologii na akcích, které se zabývají krizovými situacemi. „Spolupracovali jsme například na realizaci Krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení v Jihomoravském kraji „PITNÁ VODA 2017“, kde jsme našimi mobilními technologiemi upravovali vodu z řeky Svratky, která byla dále distribuována mezi občany města Brna,“ říká Hajný. „Upravenou vodu odebrala také krajská hygienická stanice, která nezávislým rozborem potvrdila její nezávadnost.“

Mobilní technologie je výborným prostředkem pro využití právě během krizových situací a přírodních katastrof, kdy dojde k přerušení dodávek pitné vody – například během povodní. Pro tyto situace je úpravna vody navíc vybavena elektrocentrálou, která dokáže zajistit provoz zařízení bez ohledu na dostupnost elektrické energie.

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte elektrokolo a další zajímavé ceny.