Aktuality

Novela energetického zákona: Spotřebitelé se dočkali větších práv

1. ledna 2022 se český energetický trh posunul zase o něco blíž férovému prostředí. V platnost totiž vstoupila novela energetického zákona, která stanovuje nové podmínky pro působení dodavatelů energií a především zprostředkovatelů, s nimiž se pojí většina stížností. Novela by tak měla omezit nepoctivé praktiky tzv. energetických šmejdů.

Novela energetického zákona: Spotřebitelé se dočkali větších práv
Novela energetického zákona: Spotřebitelé se dočkali větších práv

Zprostředkovatelé energií budou regulováni

Jak uvádí Energetický regulační úřad (ERÚ), zprostředkovatelů se týká nadpoloviční většina spotřebitelských stížností. Přitom další stížnosti se objevují také u České obchodní inspekce a dalších spotřebitelských organizací. Předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček odhaduje, že za poslední tři roky energetickým šmejdům naletělo desetitisíce zákazníků.

Právě z toho důvodu byl vyvíjen velký tlak na přijetí aktuální novely energetického zákona. Teď se spotřebitelé konečně dočkali. Od ledna platí, že tyto subjekty musí jasně informovat o tom, že působí jako zprostředkovatelé. Od 1. července 2022 se pak zprostředkovatelská činnost v energetice stane novým druhem podnikání. Zprostředkovatelé budou moci působit na energetickém trhu pouze s oprávněním od Energetického regulačního úřadu a budou zapsáni v registru. Pro získání oprávnění bude muset zprostředkovatel splnit několik podmínek, například mít vzdělání a praxi v energetice.

Stížnosti spotřebitelů k ERÚ opět rostou, energošmejdi zneužívají zdražování elektřiny

Plná moc maximálně na 12 měsíců

Jednou z největších změn, kterou novela zákona stanovuje, se týká výpovědi smlouvy a plné moci. Nově mohou zákazníci kdykoliv vypovědět smlouvu uzavřenou se zprostředkovatelem. Stejně tak mají právo odvolat plnou moc, kterou mu udělili k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Navíc plná moc pro zprostředkovatele automaticky zaniká po 12 měsících od zahájení její účinnosti.

Co to znamená v praxi? Pokud zákazník podepíše se zprostředkovatelem plnou moc, aby se jeho jménem zprostředkovatel účastnil energetické aukce, plná moc bude platná maximálně 12 měsíců nebo ji zákazník může kdykoliv vypovědět. Nemůže se tak stát, že zprostředkovatel bude za zákazníka vybírat dodavatele ještě několik let.

Novela energetického zákona má sloužit také jako ochrana před energošmejdy.

Větší informovanost a transparentnost

Jakmile zprostředkovatel uzavře za zákazníka smlouvu s dodavatelem, musí ho o tom neprodleně informovat. Zákazník musí obdržet písemné vyhotovení smlouvy nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Jestliže spotřebitel není s vybraným dodavatelem spokojený a rozhodne se pro výpověď smlouvy uzavřené zprostředkovatelem, má na to čas ještě 15 dnů po zahájení dodávek energií.

Smlouva maximálně na 36 měsíců

Jednou z praktik energetických šmejdů je uzavírání smluv na dobu určitou na dlouhé roky. Zatímco solidní dodavatel nabízí smlouvy na 1, 2 nebo 3 roky, energošmejdi se neštítí smluvních závazků i na 5 a více let. Díky novele energetického zákona je s touto praxí konec. Nově zákon stanovuje, že maximální délka smlouvy na dobu určitou činí 36 měsíců. Jestliže je ve smlouvě uvedena delší doba, po uplynutí 36 měsíců dojde k automatickému převodu na smlouvu na dobu neurčitou.

Vyšší ochranu spotřebitelů zajišťuje také lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě, kdy byla uzavřena mimo pobočku. Zjistili jste, že jste vy nebo vaši blízcí v podstatě omylem podepsali smlouvu podomnímu prodejci nebo jste ji uzavřeli souhlasem po telefonu? Na její vypovězení máte čas ještě 15 dnů od zahájení dodávky energií, a to bez jakéhokoliv postihu.

Adresné informování o zvýšení cen

Bouři nevole způsobil u dodavatelů návrh, který jim ukládá povinnost adresně informovat zákazníky o zvýšení cen. Dodavatelé argumentovali tím, že budou muset náklady na toto opatření promítnout do ceny energií, protože ceny poštovného jsou vysoké. Nicméně tyto obavy se ukázaly jako neopodstatněné, jelikož adresné informování o nových cenících mohou dodavatelé učinit e-mailem, a tudíž téměř zdarma.

Elektřina pro rok 2022: Zjistěte zdražení v různých sazbách

Už tedy nebude stačit, aby dodavatel vyvěsil nové ceníky na své webové stránky, informaci musíte obdržet minimálně do e-mailové schránky. Dodavatel má povinnost ohlásit zdražení alespoň 30 dní předem – jestliže s novými cenami nesouhlasíte, můžete podat výpověď bez postihu, nejpozději 10 dní předtím, než vstoupí změny v platnost.

Díky novele je od ledna snazší také ukončení smlouvy v případě zániku vlastnického či užívacího práva k nemovitosti. Smlouvu tak můžete jednoduše ukončit třeba při stěhování nebo prodeji nemovitosti a rychleji vyřídit přepis energií.