Aktuality

Poznejte triky energetických šmejdů. A braňte se!

Ať vám zavolají, pošlou kurýra nebo sami zazvoní na dveře, jde jim hlavně o podpis. Vžilo se pro ně pojmenování energetičtí šmejdi a zastupují dodavatele i aukční společnosti. Dostat se s nimi do křížku vás může stát tisíce korun na pokutách. Jak je poznat a jak se ubránit?

Poznejte triky energetických šmejdů. A braňte se!
Poznejte triky energetických šmejdů. A braňte se!

Podle posledních čísel Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který dohlíží na trh s elektřinou a plynem, počet stížností lidí na dodavatele a zprostředkovatele energií poklesl meziročně o 7,5 %. I tak úřad loni přijal 13 192 podání. Na stále vysoké počty potíží s energetickými šmejdy upozorňuje také například spotřebitelská poradna dTest. 

Energetičtí šmejdi vylepšili triky. Na co si dát pozor?

Obchodníci, kteří se snaží získat zákazníky vychytralou taktikou a vykutálenými praktikami, si nedali pohov ani v době, kdy celou zemi sužuje pandemie. Na dveře domácností sice zvoní méně, zato o to častěji volají. „Mezi nejčastěji zmiňovaná témata stále patří aukce a energetičtí zprostředkovatelé, kteří stojí až za polovinou z veškerých podání. Coby nový trend se ukazuje navyšování pokut od dodavatelů nebo rostoucí počet lidí, kteří řeší problém s takzvanou udržovací nabídkou,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. 

Jeden podpis za tisíce korun 

Za každým statistickým číslem je konkrétní lidský příběh. Své zkušenosti se zprostředkovatelskou společností má například pan Jan, který pracuje jako revizní technik. Jednoho dne ho navštívila obchodní zástupkyně a předložila mu plnou moc. Na základě té pak měla společnost vybrat prostřednictvím aukce nejlevnějšího dodavatele energií. Za účasti manželky proto plnou moc podepsal. Do tří dnů měl získat informaci, jak aukce dopadla a za jakou cenu bude na svých odběrných místech energie odebírat. 

Jediný podpis se vám může prodražit.

Jenže několik týdnů se nic nedělo. „Proto jsem zprostředkovatelce telefonoval, ale nebrala mi telefon,“ říká. Měsíc po podpisu plné moci uzavřel zprostředkovatel za pana Jana smlouvu s dodavatelem. Věci se konečně pohnuly, ale pan Jan zjistil, že podmínky a ceny ve smlouvě pro něho nejsou výhodné. Opět se snažil dovolat zprostředkovatelce. Marně. Podařilo se mu spojit až s novým dodavatelem, po němž chtěl důkaz, že aukce skutečně proběhla. 

Novela energetického zákona se nejspíše odloží. Šmejdy ale nezastaví

Operátor zákaznické linky mu přislíbil vše zjistit a zavolat. To se i stalo, ale pan Jan se dozvěděl jen to, že důkazy nejsou a pokud smlouvy zruší, zaplatí pokutu. Dodavatel by mu počítal 400 korun za každý měsíc, po který mu měli energie dodávat. Další pokutu by pak dostal za marži z nákupu energie. Při osmi odběrných místech, která pan Jan má, je to nemalá částka. Navíc, nový dodavatel už vypověděl smlouvu u stávajícího dodavatele. Proto pan Jan kontaktoval jak svého dodavatele, tak Českou obchodní inspekci i svého právníka. 

Byl to jen obyčejný telefonát

Do křížku s dodavatelem se dostal i pan Tomáš, kterému zprostředkovatel zatelefonoval a nabízel mu levnější energie. Souhlasil. Následující den u něho doma zazvonil kurýr s žádostí o podpis zásilky, která obsahovala plnou moc, na jejímž základě může zprostředkovatel dát věci do pohybu. 

„Ptal jsem se na bližší informace k nové smlouvě, cenám i procesu změny dodavatele. Dostal jsem ale jen neurčitou odpověď, že až nějakého levného dodavatele zprostředkovatel vybere, o všem mi dají vědět,“ vzpomíná pan Tomáš. 

Šmejdi zneužívají jména velkých společností. Jak se nenechat nachytat?

Zprostředkovatel za něho novou skutečně smlouvu uzavřel a u stávajícího dodavatele podal výpověď. Jenže mezitím se pan Tomáš rozhodl, že chce dům, jehož se převod energií týkal, prodat. To se mu podařilo a kontaktoval zprostředkovatele s tím, že už není vlastníkem odběrného místa. Mezitím dostal dopis a v něm našel smluvní pokutu na 10 tisíc korun. 

Proto se snažil odesílateli dovolat, chtěl vysvětlení, avšak neúspěšně. Pak se obrátil na svého původního dodavatele, společnost E.ON. „Ta za mě podala reklamaci a s pomocí podkladů z katastru jsme dokazovali změnu vlastníka nemovitosti. Po dvou měsících jsme obdrželi informaci, že byla faktura stornována, a to bez dalšího vysvětlení,“ dodává. 

Tento případ má šťastnější konec, protože pan Tomáš se nedal a stál si za svým právem a pokutu reklamoval. V některých případech může role velkého partnera, například zavedeného dodavatele, přispět k úspěšnému řešení problému. Ale neplatí to vždy. 

Nejlepší obranou je nic nepodepisovat

Ve většině případů se do potíží s dodavateli nebo zprostředkovateli dostanou lidé, kteří podepisují smlouvy mezi dveřmi nebo neuvážlivě kývnou na telefonickou nabídku. „Neustále dokola platí stejná rada – smlouvy bychom měli uzavírat až po jejich důkladném prostudování a pochopení, nikoli ve spěch či pod nátlakem. Uzavírat smlouvu o dodávkách energií nebo přihlášku do aukce, například po telefonu, je natolik nebezpečné, že bychom to nedoporučili nikomu,“ říká Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ. 

Šmejdi jsou stále drzejší, přesunují se na aukce

Pokud lidé nátlaku podlehnou, ještě není nic ztraceno. Využít mohou jak ustanovení v občanském zákoníku, tak v energetickém zákoně, která umožňují od smluv odstoupit bez udání důvodu. Zatímco v případě občanského zákoníků je lhůta pro odstoupení dva týdny, energetický zákon jde ještě dál a umožňuje od smlouvy odstoupit ještě patnáctý den po zahájení dodávek. 

„Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a doplňuje: „Stejné právo máte i v případě, že smlouvu o dodávkách energií uzavřete prostřednictvím telefonu či internetu.“ 

Novela nebude samospasná

Zatímco ERÚ si může na základě energetického zákona došlápnout na dodavatele, jimž vydává licence, na zprostředkovatele je prozatím krátký. Proto potíže s nimi řeší hlavně Česká obchodní inspekce. Aktuálně je ale v jednání novela energetického zákona, která by situaci mohla změnit. Proto novelu vítají jak spotřebitelské organizace, tak někteří dodavatelé. 

K jednodušší regulaci je třeba schválit novelu energetického zákona.

„Velmi bychom proto uvítali schválení novely energetického zákona, která zákazníky více chrání a poskytuje více možností, jak se nekalým praktikám bránit. Klienti se na nás obracejí s tím, že jim zprostředkovatelé hrozí velkými pokutami. Pozorujeme také nárůst problematických smluv uzavřených po telefonu. Aktivní jsou i aukční společnosti, jež lákají zákazníky na výhodné smlouvy, od kterých však klient často nemá reálnou šanci odstoupit bez hrozící pokuty i za desítky tisíc korun, vysvětluje Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

Podobného názoru je i Eduarda Hekšová: „Podle novely by každý zprostředkovatel musel nově splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Novela také zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých smluvních pokut, které jsou v současné době za odvolání plné moci po spotřebitelích požadovány.“

ERÚ ale upozorňuje, že problematická může být aplikace novely v praxi. „Zprostředkovatelé v energetice z pohledu zákona neexistovali, nemají tedy žádnou historii, pro kterou bychom jim mohli registraci odmítnout. A spolehlivost stačí doložit čestným prohlášením. Od novely zákona očekávejme zlepšení, nikoliv zázraky. Bude záležet na tom, zda dojde ke zpřísnění podmínek, například co se týče kvalifikačních požadavků na zprostředkovatele a jejich pravidelného přezkušování,“ uzavírá Stanislav Trávníček.