Aktuality

Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit

Povědomí o cenách energií je výhodou každé domácnosti, která se snaží každoročně ušetřit. Jak ale cena vzniká, co ji ovlivňuje a jaký je rozdíl mezi neregulovanou a regulovanou částí ceny? Na to se podíváme podrobněji, stejně jako na aktuální dění na trhu s elektřinou.

Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit
Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit

Cena elektřiny – jak vzniká a co ji ovlivňuje

Cena elektřiny je složena z několika částí, ve kterých může být občas problém se vyznat. A to platí zejména pro ceníky dodavatelů, kde je číselných údajů velké množství. Proto se zaměříme na to, které složky ceny jsou pro vás zásadní. Celkovou cenu za elektrickou energii totiž neurčuje pouze obchodník, respektive dodavatel, ale také stát a zejména dění na trhu. 

Než si rozeberme cenu elektřiny od dodavatele, podíváme se nejdříve, jak se cena vytváří na samotném trhu, kde pro své zákazníky dodavatelé energie nakupují. Tato cena je totiž nejzásadnější složkou, kterou domácnosti a firmy musí zaplatit. A jak už to tak bývá, trh s energiemi umí být občas velmi nestabilní.

Jak se stanovuje cena na trhu?

Cenu elektřiny na trhu ovlivňuje poptávka po elektrické energii, ale stejně tak i nabídka elektráren, které elektřinu vyrábí. Ty do své cenové nabídky zahrnují například náklady na výrobu a provoz, včetně ceny emisních povolenek. Čeští dodavatelé elektřinu nakupují na energetické burze. Obecně platí, že čím je vyšší poptávka, tím dražší energetické zdroje jsou na burze obchodovány. Kvůli tomu pak také roste cena elektřiny jako komodity. 

Mezi energetické zdroje patří:

Zdroj

Fixní náklady na provoz a stavbu elektrárny

Variabilní náklady spojené s výrobou

Jádro

Vysoké

Nízké

Plyn

Nízké

Vysoké

Uhlí

Střední

Vysoké

OZE (obnovitelné zdroje energie ze slunce, větru nebo pomocí hydroelektráren)

Střední

Bez nákladů

Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/explainery/cena-elektriny-na-trhu

Na jakých trzích se elektřina obchoduje

Elektřina se na energetické burze obchoduje dvěma způsoby. Tím prvním je dlouhodobý nákup (futures), díky němuž se dodavatelé předzásobí elektřinou, kterou pak dodávají svým zákazníkům například za fixní cenu na několik let dopředu. Tento trh je zejména pro koncové zákazníky stabilnější, protože je odolnější vůči neočekávaným výkyvům, jak tomu bylo mezi lety 2021 až 2023. 

Druhý způsob je nákup tzv. spotové elektřiny na krátkodobém spotovém trhu. Takto se elektřina nenakupuje na měsíc, kvartál nebo rok dopředu, jak je tomu u dlouhodobých nákupů, ale pouze na následující den. 

Aktuální cena elektřiny na burze

V současnosti se elektřina na burze obchoduje okolo 80 EUR za MWh (v rámci futures kontraktu pro rok dodání 2025), což je za poslední rok dokonce o 43 % níže. České domácnosti a firmy tak budou moci odebírat nejlevněji obchodovanou elektřinu za poslední tři až čtyři roky. A dle dlouhodobých kontraktů na rok 2026 bude cena elektřiny ještě nižší a to při hodnotách okolo 74 EUR/MWh.

Zdroj: oenergetice.cz

SPOTové ceny elektřiny 

Ceny na spotovém trhu jsou aktuální ceny elektřiny v daném dni, které jsou rozděleny do 24 hodin. Elektřina je za tuto cenu obchodována a placena v danou chvíli. 

Spotový trh má pro zákazníky výhody, ale i velká rizika. Výhodou je, že si zákazník přes svého obchodníka může zajistit velmi levnou elektřinu na každý den za tzv. spotové ceny. Nevýhoda se projevuje v nestálosti trhu, který podléhá právě zmíněným výkyvům, na které mají vliv různé události ve světě nebo regionu. Na druhý den tak zákazník může zaplatit nepoměrně vyšší částku a v případě dlouhotrvající krize mohou být jeho celkové roční náklady za nákup spotové elektřiny extrémní. Také proto česká vláda do konce roku 2023 zakázala dodavatelům spotovou elektřinu novým zákazníkům nabízet.

Aktuální spotová cena elektřiny

Ceny denního spotového trhu naleznete například na webu operátora trhu OTE, který také organizuje krátkodobé trhy s energiemi v ČR. Důležitá je v grafech vnitrodenního trhu hodnota „peak load”, tedy hodnota ve špičce (doba, kdy je poptávka po elektřině v daný den největší). 

Energie je na trzích dle poptávky obvykle nejdražší v pracovních hodinách v týdnu. V rámci ročního období je největší poptávka na podzim a na jaře. Cena v pracovních dnech začíná stoupat od 7 nebo 8 hodin ráno a neklesá zhruba do 6 hodin večer. Pak přichází další výkyvy podle toho, kolik elektřiny večer spotřebují domácnosti, obvykle kolem 9. hodiny večerní. V tuto dobu totiž spotřebu domácností navyšuje provoz zařízení s vysokou spotřebou, jako je televize. Nejnižší cena je v průběhu noci nebo v 6 hodin ráno, a to především v letních měsících.

Jak cenu vytváří dodavatel

Dodavatel do svých cenových nabídek musí promítnout cenu, za kterou energii zakoupil na trhu, a logicky si k ní přidává také vlastní marži, která mu bude generovat zisk. V ceníku dodavatele se tak setkáte s neregulovanou částí ceny (tedy tou obchodní) a regulovanou částí (tu neurčuje dodavatel). Obojí dohromady tvoří celkovou cenu, kterou vám dodavatel bude účtovat na fakturách.

Regulovaná část ceny

Cenu regulované složky elektřiny pro každý rok určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tato složka může tvořit až 50 % z celkové ceny 1 MWh elektřiny, která je domácnostem dodávána v jednotlivých distribučních územích, za které zodpovídá distributor (v ČR existují celkem tři distributoři a tři distribuční území). Pomocí poplatků za distribuci, tedy přenos energie k vám domů, je udržována celá distribuční soustava. V každém regionu je výše poplatků jiná, proto je také jiná cena za elektřinu.

Regulovaná složka obsahuje: 

Neregulovaná část ceny

Dalším významným faktorem je spotřeba domácnosti, tedy množství a síla elektrických spotřebičů při každodenním používání, a tarifní sazba, kterou domácnost využívá (může jít o jednotarifní sazbu pouze s vysokým tarifem, nebo dvoutarifní sazbu s vysokým a nízkým tarifem, kdy je odběr elektřiny podstatně levnější). 

Takže společně s vaší vlastní spotřebou, cenou elektřiny na trhu a cenou, kterou stanovují energetické společnosti, je možné získat obecnou představu, kolik vás provoz domácnosti stojí a v průběhu několika dalších měsíců ještě bude stát.  

Vyúčtování elektřiny: Jak vyčíst z faktury za energie vše, co potřebujete


Futures kontrakty

Většina dodavatelů energie obchoduje elektřinu formou futures kontaktů. Výrobce elektřiny na burze nabízí, že elektřinu dodá v budoucnosti za předem danou cenu. Pokud mezitím cena elektřiny výrazně vzroste, je výrobce elektřiny ze strany burzy vyzván, aby rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou, která byla dohodnutá, vyrovnal formou finanční garance. Tento proces zajištuje, že výrobce elektřiny vždy odběrateli dodá elektřinu i v situaci, kdy cena elektřiny na burze prudce vzroste.

Proč fixovat ceny elektřiny?

Díky dlouhodobým kontraktrům na několik let dopředu (v současnosti se obchoduje na roky 2025 a 2026) je možné si u dodavatele fixovat cenu elektřiny tak, aby po dobu platnosti smlouvy byla ve stále stejné výši a průběžně se neměnila. Pokud si tak například sjednáte smlouvu na období 2 let s fixací ceny, po celé dva roky odebíráte elektrickou energii za neměnnou cenu, ať už se na trzích děje cokoliv. Je to výhodné pro případ podobných krizí, jako byla ta od roku 2021. Méně výhodné je to pro případ, kdy cena například po celé dva roky klesá. Na druhou stranu je fixace ceny ideální volbou pro každého, kdo hledá stabilitu a nechce ceny po nějakou dobu vůbec řešit.

Jak se vyznat v nabídkách dodavatelů energie

Pokud přemýšlíte nad tím, zda za elektřinu zbytečně nepřeplácíte a zda by se vám nevyplatilo změnit dodavatele elektrické energie, zkuste nejdříve zjistit:

- Jaká je vaše denní a roční spotřeba (například z hodnot elektroměru nebo výpočtem příkonu používaných spotřebičů, případně porovnejte vyúčtování, využijte aplikaci od dodavatele, nebo ho rovnou kontaktujte).

- Jaké jsou obchodní ceny za elektrickou energii (pomocí srovnání ceníků několika dodavatelů).

Pro představu o současných cenách elektrické energie přikládáme graf, který obsahuje průměr cen šesti největších dodavatelů elektrické energie v ČR od listopadu 2022 do února 2024:

Index cen silové elektřiny největších dodavatelů v ČR

Zdroj: Ušetřeno.cz

Aktuální ceníky elektřiny

Každý odběratel elektrické energie si může udělat představu o celkových cenách hned několika dodavatelů v odběrném místě, a to prostřednictvím online kalkulačky. Jde o jednoduchý nástroj, kam stačí vyplnit údaj o vaší průměrné roční spotřebě a současném dodavateli a jeho produktu, který odebíráte. Následně se na vaší obrazovce bez závazků a jakýchkoliv poplatků objeví přehled, který zahrnuje produkty dodavatelů s roční úsporou oproti vašim aktuálním platbám a při rozkliknutí můžete získat ještě více informací. 

Porovnejte si nabídky dodavatelů elektřiny

Takový srovnávač můžete využívat pravidelně, pokud vás zajímá cenotvorba dodavatelů energií, kteří při dlouhodobých kontraktech promítají změny v cenách na burze do vlastních ceníků o něco později.