Aktuality

Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit

Elektrická energie je nezbytnou součástí našich každodenních životů, ať už ji používáme pro osvětlení, vytápění, vaření nebo provoz domácích spotřebičů. Možná se ale ptáte, jakým způsobem se aktuální cena elektřiny stanovuje a jak ji správně zjistit. Díky znalosti ceny elektřiny totiž můžete získat lepší povědomí o vaší spotřebě energií a zařídit tak výrazné úspory pro svou domácnost.

Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit
Aktuální cena elektřiny - kde ji zjistit

Co ovlivňuje cenu elektřiny

Cena elektřiny je ovlivňována nejen cenou této komodity na světových trzích, ale také její regulovanou a neregulovanou složkou. Cenu elektřiny pro konkrétní odběrné místo určuje obchodník a pak také distributor svými poplatky za přenos energie k vám domů. V každém regionu je výše poplatků jiná, proto je také jiná cena za elektřinu.

Dalším významným faktorem je spotřeba domácnosti, tedy množství a síla elektrických spotřebičů při každodenním používání a tarifní sazba, kterou domácnost využívá (může jít o jednotarifní sazbu pouze s vysokým tarifem, nebo dvoutarifní sazbu s vysokým a nízkým tarifem, kdy je odběr elektřiny podstatně levnější). 

Takže společně s vaší vlastní spotřebou, cenou elektřiny na trhu a cenou, kterou stanovují energetické společnosti, je možné získat obecnou představu, kolik vás provoz domácnosti stojí a v průběhu několika dalších měsíců ještě bude stát.  

SPOTové ceny elektřiny 

S elektřinou se obchoduje mnoha způsoby. Dodavatelé elektřiny mohou nakoupit elektřinu na denních, tedy SPOTových trzích. Jedná se aktuální ceny elektřiny v daném dnu rozděleny do 24 hodin. Elektřina je na trzích dle poptávky obvykle nejdražší v týdnu v pracovních hodinách. V rámci ročního období je největší poptávka na podzim a na jaře. Cena v pracovních dnech začíná stoupat od 7 nebo 8 hodin ráno a neklesá zhruba do 6 hodin večer. Pak přichází další výkyvy podle toho, kolik elektřiny večer spotřebují domácnosti, obvykle kolem 9. hodiny večerní. V tuto dobu totiž spotřebu domácností navyšuje provoz zařízení s vysokou spotřebou, jako je televize. Nejnižší cena je v průběhu noci nebo v 6 hodin ráno, a to především v letních měsících.

Jak vypadá cena elektřiny v konkrétní den, se můžete podívat na následujícím obrázku. Důležitá je hodnota “peak load”, tedy hodnota ve špičce (doba, kdy je poptávka po elektřině v daný den největší). 

Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs

Elektřina se kromě denního (SPOTového trhu) obchoduje formou futures kontaktů. Výrobce elektřiny formou burzy nabízí, že elektřinu dodá v budoucnosti za předem danou cenu. Pokud mezitím cena elektřiny výrazně vzroste, je výrobce elektřiny ze strany burzy vyzván, aby rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou, která byla dohodnutá, vyrovnal formou finanční garance. Tento proces zajištuje, že výrobce elektřiny vždy odběrateli dodá elektřinu i v situaci, kdy cena elektřiny na burze prudce vzroste. 

Tyto garance také skládá odběratel elektřiny v případě poklesu ceny. Výrobce má tak zajištěno 

Jak se stanovuje cena na trhu?

Cenu elektřiny na trhu ovlivňuje jednak poptávka po elektrické energii, ale stejně tak i nabídka elektráren, které elektřinu vyrábí. Ty do své cenové nabídky zahrnují například náklady na výrobu a provoz, včetně ceny emisních povolenek. Čeští dodavatelé elektřinu nakupují na energetické burze. Obecně platí, že čím je vyšší poptávka, tím dražší energetické zdroje jsou na burze obchodovány. Kvůli tomu pak také roste cena elektřiny jako komodity. 

Mezi energetické zdroje patří:

Zdroj

Fixní náklady na provoz a stavbu elektrárny

Variabilní náklady spojené s výrobou

Jádro

Vysoké

Nízké

Plyn

Nízké

Vysoké

Uhlí

Střední

Vysoké

OZE (obnovitelné zdroje energie ze slunce, větru nebo pomocí hydroelektráren)

Střední

Bez nákladů

Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/explainery/cena-elektriny-na-trhu

Co je regulovaná složka elektřiny

Cenu regulované složky elektřiny pro každý rok určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tato složka může tvořit 50 % z celkové ceny 1 MWh elektřiny, která je domácnostem dodávána.

Regulovaná složka obsahuje: 

Co je to denní SPOTový trh

Elektřina se na energetické burze obchoduje dvěma způsoby. Tím prvním je dlouhodobý nákup, díky němuž se dodavatelé předzásobí elektřinou, kterou pak dodávají svým zákazníkům například za fixní cenu na několik let dopředu. Tento trh je zejména pro koncové zákazníky stabilnější, protože je odolnější vůči neočekávaným výkyvům, jak tomu bylo mezi lety 2021 až 2023. 

Druhý způsob je nákup tzv. spotové elektřiny na spotovém, tedy denním trhu. Takto se elektřina nenakupuje na měsíc, kvartál nebo rok dopředu, jak je tomu u dlouhodobých nákupů, ale pouze na následující den. 

Spotový trh má pro zákazníky výhody, ale i velká rizika. Tou výhodou je, že si zákazník přes svého obchodníka může zajistit velmi levnou elektřinu na každý den. Nevýhoda se ale projevuje v nestálosti trhu, který podléhá právě zmíněným výkyvům vlivem různých událostí ve světě, nebo regionu. Na druhý den tak zákazník může zaplatit nepoměrně vyšší částku a v případě dlouhotrvající krize mohou být jeho celkové roční náklady za nákup elektřiny extrémní. Také proto česká vláda do konce roku 2023 zakázala dodavatelům spotovou elektřinu novým zákazníkům nabízet.

Průměrné ceny elektřiny OTE

Graf ukazuje průměrné ceny elektřiny na denních trzích za jednotlivé měsíce. Zdroj: https://www.spotmarketindex.cz/.

Jak se vyznat v nabídkách dodavatelů energie

Pokud přemýšlíte nad tím, že v brzké době vyměníte dodavatele elektrické energie, zkuste nejdříve zjistit:

- Jaká je vaše denní a roční spotřeba (například z hodnot elektroměru nebo výpočtem příkonu používaných spotřebičů, případně porovnejte vyúčtování, využijte aplikaci od dodavatele, nebo ho rovnou kontaktujte).

- Jaké jsou obchodní ceny za elektrickou energii (pomocí srovnání ceníků několika dodavatelů).

Abyste si dokázali představit, jak takové srovnání vypadá, ukážeme vám to krok po kroku na kalkulačce Ušetřeno.cz, s.r.o. 

Srovnání cen a sjednání smlouvy krok za krokem

Nejdříve na webu Ušetřeno.cz (https://www.usetreno.cz/) klikněte v levém horním rohu na kolonku Plyn a elektřina, kde vyberete Srovnání dodavatelů elektřiny. 

Srovnejte si ceny elektřiny

Pak si můžete vybrat mezi vlastním srovnáním cen online, nebo srovnáním přímo na míru podle poslední faktury, kterou na web nahrajete. My se podíváme na vlastní srovnání cen v online kalkulačce. V ní se dostáváme k základním údajům, tedy, zda se jedná o domácnost nebo podnikatele a zda znáte svou spotřebu. Ta je udávána v kWh za rok (pro upřesnění, 1 000 kWh je 1 MWh). Také je nutné znát vaši současnou distribuční sazbu a velikost jističe. 

Srovnání podle zadání nebo faktury

Následují další parametry, tedy zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou a na jaké období, v jakém kraji bydlíte a od jakého dodavatele v současnosti energii odebíráte, včetně konkrétního produktu. Na posledních řádcích pak vyplníte kontaktní údaje, tedy telefonní číslo a e-mail. 

Zadání parametrů do kalkulačky

Pak už uvidíte srovnání cen a nabídek jednotlivých dodavatelů. Seznam můžete upravit dle jména společnosti, nebo dle úspory oproti vaší současné ceně. V nabídkách si ale dejte pozor například na to, zda jde o tarif na rok a více, nebo o novinku, kterou někteří menší dodavatelé začali nabízet na místo spotových cen, tedy měsíční tarif. U měsíčního tarifu existuje riziko, že zatímco v jednom měsíci ušetříte, v tom dalším můžete opět zaplatit mnohem více. Také se dívejte na garanci ceny. 

Srovnání ceníků dodavatelů energie

Jednotlivé nabídky si ve Více info můžete rozkliknout a zjistit, jaký je smluvní závazek a kolik zaplatíte za měsíční nebo roční poplatky, včetně ceny ve vysokém a nízkém tarifu. 

Podrobné informace o nabídce

Konec vládního cenového stropu - jaká bude cena elektřiny?

Vlád ČR v roce 2023 kvůli boji s drahými energiemi vyhlásila cenový strop na kWh elektřiny, který platil pro domácnosti i firmy. Odběratelé tak mohli odebírat elektřinu za nižší maximální částky, než tomu bylo na trzích. Situace se ale stabilizovala, navíc v podstatě všichni dodavatelé nabízí elektřinu za ještě nižší cenu, než je vládní strop. Například Innogy nabízí tarif RESTART i pro zákazníky, kteří mají platnou smlouvu s fixací do jara 2024, ale mohou bez jakékoliv pokuty regulérně přejít na nový tarif s novou fixací na dobu určitou, který obsahuje nižší cenu, a ještě k tomu společnost garantuje každý rok další pokles ceny.

Proto také toto opatření v roce 2024 skončí. To stejné se týká výjimek z poplatků za obnovitelné zdroje, které pro rok 2023 domácnosti a firmy platit nemusely. V roce 2024 dojde k jejich návratu, což může lehce zdražit měsíční poplatky za elektřinu.