Domácnost

Vyúčtování elektřiny: Jak vyčíst z faktury za energie vše, co potřebujete

Připadá vám, že se ztrácíte v záplavě čísel, která se na vás hrnou při nakouknutí do každoročního vyúčtování elektřiny od vašeho dodavatele? Cifra přeplatku či nedoplatku sice vaším očím neunikne, ale marně si lámete hlavu, jak jste se k takovým částkám dopracovali? Ukážeme vám, jak se vyznat ve faktuře za elektřinu a kde se dají náklady za energie snížit.

Vyúčtování elektřiny: Jak vyčíst z faktury za energie vše, co potřebujete
Vyúčtování elektřiny: Jak vyčíst z faktury za energie vše, co potřebujete

Kterou část účtu za jiskřivou energii můžete sami ovlivnit a co znamenají zkratky jako VT, NT, D02d si osvětlíme na modelové faktuře od společnosti PRE. Faktura od jiných dodavatelů sice může vypadat trochu jinak, ale odlišnosti se skrývají spíše v grafickém provedení. Všechna vyúčtování totiž musí obsahovat stejné povinné údaje.

První strana vyúčtování elektřiny neodhalí, kde se dá ušetřit

Informace na první straně dávají základní přehled o kalkulaci přeplatku či nedoplatku, tedy částkách, které vám dodavatel, nebo vy jemu dlužíte. Nespecifikují jednotlivé složky ceny elektřiny. V případě, že u vás zazvoní podomní prodejce, počítá „výhodnou“ slevu právě z částky uvedené na první straně vyúčtování, což je samozřejmě klamání.

Abyste mohli roční vyúčtování elektřiny použít jako informační zdroj k vaší spotřebě a ceně za elektřinu, musíte se věnovat i dalším stránkám. Na nich se totiž může objevit vyúčtování záloh na další období, které mohou být odlišné v závislosti na ceně elektřiny a vašem přeplatku/nedoplatku.

Jak vypadá faktura za vyúčtování elektřiny

Společně se podrobně podíváme, jaké informace konkrétní faktura obsahuje a co na jednotlivých stranách najdete.

První strana

Hlavička vyúčtování elektřiny

Kromě loga dodavatele a jeho kontaktních údajů zde najdete identifikaci zákazníka. Číslo zákazníka je dobré si poznačit, pokud se chystáte po telefonu řešit s energetickou firmou nějaké nesrovnalosti na faktuře.

Jak reklamovat vyúčtování za elektřinu? Ani faktury nejsou bez chyb

Fakturovaná částka

Pokud proud ve vaší domácnosti neslouží k ohřevu vody, vytápění či nabíjení elektromobilu, setkáte se pouze s cenou za vysoký tarif (VT), protože nemáte dvoutarifní distribuční sazbu. Naopak ti zákazníci, kteří využívají dvoutarifní distribuční sazbu, uvidí navíc i částku účtovanou za nízký tarif (NT), který dovoluje odebírat elektřinu za nižší ceny v předem daných časových úsecích během dne. Vysoký i nízký tarif se odvíjí od spotřebovaných kilowatthodin. Ceny účtované po měsících se vztahují k fixním poplatkům za odběrné místo. Jde o součet měsíčních plateb za jistič, stálý plat a poplatky operátorovi trhu (OTE). Jedná se o tzv. regulovanou a neregulovanou část ceny. 

Zatímco regulovanou část ceny výběrem dodavatele neovlivníte, protože ji určuje stát, důležitá je na faktuře od dodavatele obchodní část ceny za elektřinu a stálý měsíční plat, na které byste se měli ve vyúčtování zaměřit.

Zúčtování

Po odečtení zaplacených záloh od celkových nákladů za dodávku elektřiny a zahrnutí případných slev či bonusů se vyčíslí konečný přeplatek či nedoplatek. Pokud vás výsledek příjemně překvapí, neznamená to, že přeplatek automaticky dostanete na účet. Mnoho dodavatelů vrací jen částky, které přesáhnou 100 či 200 Kč, případně čeká, že o zaslání přeplatku sami písemně požádáte. V opačném případě vám o přeplatek sníží zálohy v dalším fakturačním období. 

Platební údaje a výše přeplatku či nedoplatku

Když vyúčtování přinese naopak nemilé překvapení, dozvíte se z této sekce datum splatnosti nedoplatku a samozřejmě také splatnost první zálohy v dalším období. Pokud už tušíte, že peníze v dané lhůtě neseženete, vyplatí se neotálet při sjednávání splátkového kalendáře s dodavatelem, abyste se vyhnuli případným poplatkům za upomínky, v horším případě i exekucím. 

Druhá strana

Spotřeba podle elektroměru

Na další straně faktury najdete informace o spotřebě podle elektroměru. Z prvního řádku se dozvíte technické detaily jako distribuční sazbu (D02d), hodnotu jističe a název produktu (v našem případě K-Klasik). Domácnosti, které elektřinou jen vaří, svítí a napájí běžné spotřebiče, uvidí na své faktuře distribuční sazbu D02d či D01d.

Další čísla se týkají elektroměrem spočítané spotřeby. Konečné stavy jednoho období se vždy rovnají počátečním stavům dalšího období. Čísla na skutečném měřidle a na faktuře raději zkontrolujte, pokud poslední měření probíhalo odhadem. To znamená, že dodavatel využil historických dat o spotřebě pro odhadnutí aktuálního stavu.

Cena za obchod s elektřinou

Právě tady najdete položky, s jejichž výší můžete zahýbat v dalším roce změnou dodavatele. S výjimkou daně za elektřinu, která je dána Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, totiž mají další dvě částky plně ve své režii obchodníci s elektřinou.

U běžné domácnosti, jež proudem netopí ani neohřívá vodu, tvoří neregulovaná část účtů za proud přes 40 % celkem zaplacené sumy. S vyšší spotřebou tento podíl dále narůstá, takže důležitost výběru výhodné nabídky se ještě zvyšuje.

Ověřte si, že váš dodavatel stále nabízí výhodné ceny i férové obchodní podmínky.

Cena za regulované služby

Naopak s položkami, které najdete mezi regulovanými službami, nepohnete, protože jejich výši každoročně určuje regulátor trhu – Energetický regulační úřad (ERÚ). Všichni dodavatelé si za ně tedy účtují na chlup stejné částky.

Co patří do regulované části ceny:

- měsíční platba za jistič,

- cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu (VT a NT),

- systémové služby,

- poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE, který se do faktur vrátil od začátku roku 2024),

- činnost operátora trhu (OTE).​

Levnou elektřinu už odebíráte, ale stále vám účet za odebrané kWh u vás doma připadá vysoký? Zkuste odhalit největší žrouty elektřiny pod vaší střechou. Vypátrat žrouty

Započtení daní, rekapitulace záloh a vývoj spotřeby ve vašem odběrném místě

Poslední oddíly není zřejmě nutné rozebírat, většinou se jedná o rekapitulaci a grafické znázornění vaší spotřeby elektřiny v jednotlivých letech. Detailnější informace k vyúčtování většinou zákazníci najdou na webových stránkách dodavatelů po přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

5+1 tip jak ušetřit za elektřinu

Co je to mimořádné vyúčtování elektřiny?

Věděli jste, že můžete o vyúčtování zažádat kykoliv je to potřeba? Například kvůli samoodečtu, účetní uzávěrce firmy nebo z důvodu změn na odběrném místě. Jde o tzv. mimořádné vyúčtování, za které si ale může distributor přičíst menší poplatky. V případě PRE můžete o mimořádné vyúčtování zažádat maximálně 4× za jedno vyúčtovací období. U dodavatelů můžete většinou zažádat o mimořádné vyúčtování online přihlášením do účtu vaší aplikace.