Vše o elektřině

Benjamin Franklin: Otec zakladatel USA vynalezl bleskosvod i močový katetr

Velmistr zednářské lóže, novinář, diplomat, vůdčí osobnost Americké revoluce, ale i objevitel Golfského proudu a experimentátor s elektřinou, tím vším byl za svůj život Benjamin Franklin. Kromě bleskosvodu vymyslel i bifokální brýle nebo hudební nástroj; skleněnou harmoniku, který si oblíbil Mozart i Beethoven. Své vynálezy nikdy nechránil patenty, protože jeho výtvory měly sloužit všem.

Benjamin Franklin: Otec zakladatel USA vynalezl bleskosvod i močový katetr
Benjamin Franklin: Otec zakladatel USA vynalezl bleskosvod i močový katetr

Benjamin Franklin (1705 - 1790)

Americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, navrhl text první americké ústavy. Vynalezl bleskosvod a jeho poznatky sloužily jako základ pro vývoj elektrických baterií, generátorů nebo transformátorů a žárovek.

Mladý Franklin začínal jako novinář. Už v 15 letech se podílel se svým bratrem Jamesem na tvorbě prvních nezávislých novin v tehdejších amerických koloniích ovládaných Velkou Británií. 

S bratrem se ale nepohodli, porvali se, a mladší sourozenec proto utekl do Philadelphie, kde se živil různě, až skončil u vydávání novin Pennsylvania Gazette. Sám vlastně zastával všechny pozice v redakci i v distribuci deníku. Pracoval současně jako dodavatel papíru, redaktor, editor, tiskař i expeditor novin.

Zkrátil cestu lodí z Británie do New Yorku

Franklin se kromě politiky, sepsání první ústavy Spojených států, meteorologie a demografie zabýval také zkoumáním mořských proudů. Když pracoval jako poštmistr zaujalo ho, že balíky přepravované pošťáckou lodí z Británie do New Yorku urazí cestu za mnohem delší dobu než obchodní lodě, které připlouvají do nedalekého přístavu v Newportu. Od lodního kapitána se pak dozvěděl, že kupecká plavidla se vyhýbala silnému proudu, do kterého pošťácké lodě naopak přímo vplouvaly. Protichůdný proud pak poštu výrazně zpomaloval.

Franklin studoval směr a rychlost mořského proudění a nakonec popsal působení Golfského proudu. Kapitáni, kteří se začali řídit Franklinovými radami, potom místo několika týdnů urazili vzdálenost mezi Anglií a New Yorkem za pouhé dva týdny.

 

Pouštěl draka během bouřky, aby chytil blesk

V době, kdy někteří vědci rozdělovali „elektrické fluidum“, jak elektřině tehdy říkali, na pryskyřičnou a počestnou, zavedl Benjamin Franklin pojem kladného a záporného elektrického náboje. Jako první také formuloval zákon zachování energie, který zní: „Energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.“ Na zkoumání elektřiny se vrhnul tehdy úspěšný podnikatel a novinář až ve svých čtyřiceti letech.

Chtěl dokázat, že blesk a jiskry mají stejnou podstatu. Během bouřky proto se svým synem vyběhl na louku, aby vypustil do vzduchu létajícího draka z hedvábí. Na vrcholu draka byl připevněn drát s hrotem na „chytání blesků“. Z draka vedl konopný provaz zakončený kovovým klíčem. Volná vlákna z hedvábí se začala po nabití proudem ježit, a když přiblížil ruku ke kovovému konci, přeskočilo pár jisker. Někteří vědci se taky nechali nadchnout Franklinovou myšlenkou, ale při provádění pokusů s blesky podcenili nebezpečí elektrického šoku. Profesor Georg W. Richmann Franklinův experiment napodobil, ale blesk ho zasáhl a na místě zabil.

Od pokusů s vodivým drakem už Franklin potřeboval ujít jenom krůček a vynalezl bleskosvod. V češtině se častěji používá trochu nelogicky výraz hromosvod, přestože o uzemnění hromů zde nemůže být ani řeč.

Nejdřív pomáhal chytat uprchlé otroky, pak se stal odpůrcem otrokářství

Během své novinářské kariéry neváhal Benjamin Franklin zveřejňovat inzeráty na prodej otroků nebo výzvy, kde otrokáři vypisovali odměny za chycení svých uprchlých „pracovníků“. Později ale otočil o 180 stupňů a dokonce se snažil o založení školy pro černé otroky. Propustil otroky, kteří mu do té doby sloužili, a dal jim svobodu. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších odpůrců otrokářství.

Jeho vynálezy měly pomoci ostatním, proto nikdy nežádal udělení patentů

Kromě bleskosvodu se jako autor vynálezů podepsal i pod bifokální brýle, skleněnou harmoniku, Franklinova kamna nebo přenosný močový katetr (lékařský přístroj sloužící pro odběr moči). Nikdy se ale nesnažil své vynálezy zpeněžit ve formě patentů. Přikláněl se k názoru, že i jeho život zlepšovaly výtvory ostatních vynálezců, proto on sám bude poskytovat své nápady otevřeně a zdarma.

Profil osobnosti: Benjamin Franklin
datum narození: 17. 1. 1706
národnost: americká
profese: vědec, vynálezce, politik a diplomat
čím se nejvíce proslavil: sestrojení bleskosvodu
další přínos: jeden ze zakladatelů USA, signatář americké Deklarace nezávislosti, vynález bikofálních brýlí, popsání mořských proudů (např. Golfský proud), popsání kladného a záporného náboje elektřiny
slavný citát: Milujte své nepřátele. Jen oni vás upozorní na vaše chyby.
přezdívka: Newton elektřiny, První Američan i Prorok tolerance
datum úmrtí: 17. 4. 1790 (ve věku 84 let)