Vše o elektřině

9 obdivuhodných vynálezů Edisona, které změnily svět

Thomas Alva Edison byl vynálezce, který si nechal patentovat celkem na 2 000 vynálezů. O autorství řady z nich však panují pochybnosti. Edison byl velmi soutěživý, a proto se mezi ním a ostatními vynálezci rozhořelo několik sporů. Přesto mu nelze upřít, že byl schopným podnikatelem a obchodníkem, který dokázal dostat stovky objevů mezi lidi. Podívejte se na devět významných vynálezů tohoto génia.

9 obdivuhodných vynálezů Edisona, které změnily svět
9 obdivuhodných vynálezů Edisona, které změnily svět

1. Žárovka

Když se řekne Thomas A. Edison, jaký vynález vás napadne jako první? Nejspíš to bude žárovka, která ho proslavila po celém světě. Na jednoduchém zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na světlo, pracovalo od počátku 19. století několik vynálezců, ale jejich pokusy ztroskotaly na krátké době svícení nebo finanční náročnosti výroby.

Edisonovi se podařilo sestrojit žárovku, jež vydržela svítit 50 hodin a v roce 1879 ji nechal patentovat. O rok později malá změna v technologii výroby umožnila prodloužení svícení na 1200 hodin. To znamenalo začátek komerčně vyráběných žárovek pro svícení elektřinou v domácnostech.

František Křižík: Český Edison se přirovnávání k vynálezci žárovky bránil

2. Fonograf

Fonograf byl prvním přístrojem, který dokázal nahrávat a následně reprodukovat zvuk. Jedná se o předchůdce gramofonu, jenž o deset let později znamenal revoluci v hudební produkci. Na rozdíl od gramofonu, kde se zvuk přehrává z desky, fonograf využívá pro zaznamenání zvukové stopy válečky.

Největší nevýhodou fonografu bylo, že se tehdejší technologií nedařilo záznam rychle a levně kopírovat. To byl také jeden z důvodů, proč ho zanedlouho převálcoval gramofon s praktickými deskami, které umožňovaly snadno a levně vyrobit libovolný počet kopií.

Edison se svým fonografem

3. Cyklostyl

V mládí Edison prodával noviny a brzy vydával i svoje vlastní – The Weekly Herald. Nejspíš dřina s lisovacím strojem ho později přivedla na nápad první kopírky. Cyklostyl byl blánový rozmnožovač sloužící k množení písemností v době, kdy kopírovací stroje nebyly dostupné. Zařízení bylo sestrojeno z blány, přes kterou se protlačovala fialová barva.

Průmyslník, zakladatel ČKD a vynálezce Emil Kolben spolupracoval s Edisonem i Teslou

4. Sčítač hlasů

Elektrický sčítač volebních hlasů byl prvním vynálezem, který si Edison nechal v roce 1869 patentovat. Praktické zařízení bylo určeno pro hlasování v parlamentu. Poslanec jen přepínal mezi volbou „pro“ a „proti“. Přístroj započítal jeho hlas a na konci vyhodnotil celé hlasování.

Edison se svým objevem vyrazil do Washingtonu, ale posudková komise pro něj neměla vůbec pochopení a odmítla ho. Šikovný přístroj by totiž proces volby příliš zrychlil a odebral prostor pro oblíbené politikaření. Po tomto neúspěchu se Edison rozhodl, že se bude v budoucnu věnovat výhradně vynálezům pro komerční využití.

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

- Thomas Alva Edison, Vědec a podnikatel

5. Tavná pojistka

K vynálezu tavné pojistky Edisona přivedlo poznání, že se průchodem elektrického proudu vodiče zahřívají a při vedení vysokého proudu vzniká riziko požáru. Proto vytvořil tavnou pojistku, která se skládá z tenkého drátku v keramickém pouzdře. Drátek se při vedení vysokého proudu přetaví, čímž dojde k rozpojení elektrického obvodu. Izolace kolem se navíc postará o uhašení elektrického oblouku, a tím urychlí vypnutí pojistky.

Thomas Edison: vynálezce, podnikatel a obchodník

6. Dynamo

Vynález dynama znamenal průlom ve využití elektrické energie pro každodenní život a byl jedním z dílků tvořící Edisonův sen přivést světlo do každé domácnosti. Točivý přístroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektřinu se stejnosměrným proudem, si Edison nechal patentovat v roce 1881. O rok později se podílel na stavbě historicky první elektrárny v New Yorku fungující na stejném principu. Dynamo v elektrárně bylo napevno připojeno na parní motor, což umožnilo vysokou rotační rychlost, a tím lepší účinnost.

7. Elektrocentrála

Ve stejném roce, jako uvedl do provozu první elektrárnu, Edison vynalezl elektrický generátor se spalovacím motorem. Ten je poháněný naftou nebo benzínem a díky připojení na dynamo slouží jako zdroj elektrické energie.

Přístroj na stejném principu slouží dodnes jako záložní zdroj v místech, kde není k dispozici rozvodná síť. Nejspíš jej znáte pod pojmem agregát.

James Watt: vynálezce, který započal průmyslovou revoluci

8. Kinetograf a kinetoskop

Edison se spolu se svým asistentem Williamem Dicksonem významně zapsal do historie kinematografie. V roce 1889 vynalezli kinetograf, neboli filmovou kameru poháněnou motorem. Zároveň představili veřejnosti i promítací stroj – kinetoskop. Jednalo se o přístroj s kukátkem, pomocí něhož mohla jedna osoba sledovat běžící film. Na vynálezy navázali bratři Lumiérové, kteří díky svému projektoru dokázali poprvé v historii promítat film více divákům.

Právě vynálezy v oboru kinematografie patří k těm, u nichž je autorství Edisona nejvíce zpochybňováno. Na vynálezu kinetografu a kinetoskopu se údajně podílel výhradně Dickson, jemuž Edison pouze propůjčil laboratoř.

Rok předtím přispěl Edison filmovému průmyslu ještě vynálezem 35 mm filmového pásu s perforací, jehož obdoba se používá dodnes.

9. Elektromobil

Na začátku minulého století jezdilo na silnicích víc aut na elektřinu než na benzín nebo naftu. Edison se přátelil s Henrym Fordem a jejich společným cílem bylo vyrábět elektromobily s delším dojezdem. Edison pracoval na vylepšení baterie. Jeho cílem bylo vyrobit akumulátor s dojezdem 100 mil (téměř 161 km) bez nutnosti nabíjení.

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

- Thomas Alva Edison, Vědec a podnikatel

V roce 1908 však Ford uvedl slavný model „T“, který předznamenal konec éry aut poháněných elektřinou. První cenově dostupný vůz se spalovacím motorem započal výrobu aut pro masy, kterým nemohly elektromobily se svým nízkým dojezdem konkurovat.

Edison s Fordem se snažili ještě několik let pracovat na výzkumu, ale vyrobit baterii umožňující delší dojezd se nepodařilo. Na jejich snažení tak navazujeme znovu až nyní, kdy řešíme problémy znečištění ovzduší a tenčících se zásob fosilních paliv. 

Shrnutí 

Thomas Alva Edison výrazně ovlivnil technologický pokrok společnosti. Vynálezy, které vynalezl sám nebo se na nich spolupodílel, výrazně přispěly k růstu bohatství ve společnosti. Při jeho výzkumu ho ovlivňoval praktický přístup k životu, vynikal svou nezlomnou pracovitostí a pílí.

Nejvýznamějším vynálezem Edisona je bezesporu žárovka, která v následujících desetiletích přinesla domácnostem cenově dostupné světlo a výrazné zlepšení kvality života. V továrnách se mohlo efektivněji pracovat na směny, což zvyšovalo produktivitu a vedlo ke zvyšování životní úrovně.