Elektromobilita

Do 10 let minimálně 220 tisíc elektromobilů na českých silnicích

Česká vláda na konci dubna schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. Podle něj by na českých silnicích mělo v roce 2030 jezdit minimálně 220 tisíc elektrických aut, optimistický scénář hovoří dokonce o půl milionu elektromobilů. Jaká další alternativní paliva hodlá stát podporovat a do jaké míry je státní plán realizovatelný?

Do 10 let minimálně 220 tisíc elektromobilů na českých silnicích
Do 10 let minimálně 220 tisíc elektromobilů na českých silnicích

V současnosti je v ČR registrováno asi 3 000 elektromobilů

Většina zasedání vlády se v poslední době pochopitelně točila okolo pandemie koronaviru a jejích důsledků, nicméně prostor dostala i další témata. V závěru dubna čeští představitelé schválili aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. Tento dokument je v souladu s ekologickými opatřeními, jež stát plánuje přijmout za účelem klimatické neutrality. Právě doprava patří k největším zdrojům emisí skleníkových plynů. Jedním z hlavních cílů je podpora vozidel s ekologickým pohonem a postupné snižování množství aut se spalovacími motory.

U počtu vozidel s alternativními pohony jsou ve zmiňovaném plánu stanoveny dvě hranice, ke kterým by stát chtěl směřovat. V rámci elektromobility, která by měla v ekologizaci dopravy hrát klíčovou roli, počítá stát v roce 2030 s 220 tisíci elektrickými vozy na českých silnicích – podle té nižší, méně ambicióznější varianty. Optimistický scénář hovoří dokonce o 500 tisících. Jen pro představu, v současné době je v České republice registrováno zhruba 3 000 elektromobilů.

Žena nabíjí elektromobil

Počítá se rovněž s rozvojem nutné infrastruktury

S přihlédnutím k aktuálnímu počtu elektromobilů v tuzemsku působí i níže stanovená hranice velice optimisticky a její dodržení by v příštích letech znamenalo velké změny v tuzemské dopravě. Plán pochopitelně zohledňuje i potřebnou infrastrukturu pro vozy na elektrický pohon. Nižší hodnota zmiňuje 19 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily v roce 2030, ta vyšší dokonce 35 tisíc. Nyní v zemi funguje přes 400 dobíjecích stanic.

Partnerské dobíječky: Služba od E.ONu rozšíří síť dobíjecích stanic

Elektromobily by přinesly větší zatížení sítě

Výrazné navýšení počtu elektromobilů by znamenalo také mnohem vyšší nároky na přenosovou soustavu a distribuční síť. Odhaduje se, že v případě půl milionu elektromobilů by se špičkové zatížení sítě mohlo zvýšit o necelých 1 900 MW. Největší denní zatížení české sítě během loňského roku bylo 10 901 MW. Nejvýraznější dopady lze v tomto ohledu očekávat především ve velkých městech.

Dá se předpokládat, že za účelem stabilizace celého systému bude podniknuta řada opatření. Distributoři elektrické energie mohou například sníženou cenou lákat řidiče k tomu, aby svá vozidla dobíjeli mimo hlavní dobíjecí špičku. Do budoucna nelze vyloučit ani technologický posun ve výrobě a využívání energie nebo v jejím skladování.

Nabíjení elektromobilu

Vodíková auta by měla růst na významu

Kromě elektromobilů by měla začít hrát důležitou roli také vodíková vozidla. Aut na vodíkový pohon by za deset let mělo v České republice podle Národního akčního plánu čisté mobility jezdit 40–50 tisíc. Paralelně s tím by mělo být vybudováno 80 vodíkových stanic.

Nutno podotknout, že v současné době v ČR žádná auta na vodík nejezdí, ani je zde zatím nikdo neprodává. Provoz se zatím omezuje na testovací modely. Momentálně funguje jediná plnicí stanice v Neratovicích, která je však neveřejná. První vodíková stanice by měla vyrůst v letošním roce v Praze na Barrandově. Předpokládá se, že poté by v České republice některé automobilky mohly začít nabízet své vodíkové modely.

Startup plánuje prodloužit dojezd elektromobilů zapojením přívěsu s baterií

Na kolik jsou tyto plány realizovatelné?

Plán na počet elektromobilů a vodíkových vozů je vzhledem k současnému počtu těchto aut v ČR velmi ambiciózní. V infrastruktuře bude potřeba velkých investic a je otázka, do jaké míry bude stát, případně Evropská unie, do těchto oblastí investovat poté, co jsou nečekané a nemalé peníze vynakládány na boj s pandemií koronaviru a dalšími důsledky této krize.

Lze se domnívat, že bez výrazných zásahů a pobídek státu bude jen stěží za deset let jezdit po českých silnicích několik stovek tisíc elektromobilů. Dokud jejich cena bude pro běžného zákazníka výrazně vyšší než auto se spalovacím motorem tak, jak je tomu doposud, počet elektromobilů poroste rozhodně pomalejším tempem. Pokud je však podobný plán v rámci elektromobility myšlen vážně, měli bychom se v nedaleké budoucnosti dočkat konkrétních kroků ze strany státu, které jej pomohou naplnit.

V souvislosti s pandemií koronaviru se navíc výrazně propadl celý trh s novými automobily. Štěpán Křeček z BHS vypočítává: „Zatímco v dubnu loňského roku bylo v České republice registrováno 22 921 nových automobilů, v dubnu letošního roku byl hlášen propad o 53,4 procenta. Nově bylo registrováno pouze 10 679 vozidel. Situace na úrovni celé Evropské unie byla ještě horší. Loňský duben bylo registrováno 1 143 046 automobilů, letošní duben došlo k propadu o 76,3 procenta a bylo registrováno pouze 270 682 nových vozů.“ Proto bude záležet rovněž na tom, jak rychle se evropské hospodářství vzpamatuje a spotřebitelé budou opět ochotni utrácet za nová vozidla.

Problém pro elektromobily: Ropa je nejlevnější v dějinách ČR