Vše o elektřině

Energetická závislost Evropy má stoupající tendenci. Jak si vede Česko?

Dlouhodobě se závislost evropských států na dovozu energie z ciziny zvyšuje. Aktuálně dovážíme více než polovinu spotřebované energie. Nejvyšší závislost máme na ropě a zemním plynu. Tušíte, jak je závislá na energetických dovozech Česká republika? Nebo kolik by si byli Češi ochotni připlatit, aby dodávky zemního plynu nebyly závislé na plynu z Ruska? V současnosti dovážíme z Moskvy 70 % plynu.

Energetická závislost Evropy má stoupající tendenci. Jak si vede Česko?
Energetická závislost Evropy má stoupající tendenci. Jak si vede Česko?

Energetická závislost států Evropské unie se každoročně zvyšovala od roku 2001 do roku 2008. Potom se projevila nižší poptávka po energii vlivem hospodářské krize. Nicméně nešlo o žádný závratný pokles. V roce 2012 činila energetická závislost členů evropské osmadvacítky přes 53 %. Před deseti lety v roce 2002 byla EU závislá jen z 47,5 %.

Energetická závislost států EU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
celková energetická závislost 47,4 47,5 48,8 50,1 52,2 53,6 52,9 54,7 53,7 52,7 53,9 53,4
závislost na pevných palivech 33,8 33,3 35 38,2 39,4 41,7 41,5 44,9 41,1 39,4 41,7 42,2
závislost na ropě 77,3 75,8 78,2 79,6 82,1 83,4 82,3 84,3 83,5 84,4 85,1 86,4
závislost na zemním plynu 64,7 69,3 69,6 69,4 72 74,4 71,6 72,8 73,8 70,6 74,7 72,1

Zdroj dat: Eurostat, úprava tabulky: Elektřina.cz

Česko patří mezi nejvíce energeticky soběstačné země EU

Jedinou energetickou soběstačnou zemí v Evropské unii je Dánsko. Dánská hodnota energetické závislosti dosahuje – 3,4 %, což znamená, že více energie vyváží, než dováží. Další státy mají už kladná čísla energetické závislosti, proto můžeme říct, že více energie pochází z importu než z exportu. Nicméně relativně málo energie (méně než 30 % ze své celkové poptávky) dováží tato čtveřice zemí; Estonsko 17,1 %, Rumunsko 22,7 %, Česká republika 25,2 % a Švédsko 28,7 %.

Energetická závislost ČR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
celková energetická závislost 25,1 26,3 25,1 25,5 28 27,8 25,1 27,9 27,1 25,5 27,7 25,2
závislost na pevných palivech -20,9 -17,2 -15,9 -13,7 -16,1 -16 -14,7 -15,5 -19,4 -16,1 -14 -13
závislost na ropě 97,5 93,6 95,7 93,6 97,5 96,9 96,3 97,6 96,7 96,4 95,2 95,3
závislost na zemním plynu 96,3 102 98,2 91,1 97,8 104,4 93,4 98,7 104 84,8 110,2 89

Zdroj dat: Eurostat, úprava tabulky: Elektřina.cz,Pokud hodnota energetické závislosti přesahuje 100 %, znamená to, že si země v daném roce dělá více zásob.

Vyvážíme uhlí i elektřinu, ale jsme závislí na plynu a ropě

Energetická závislost

Udává se v procentech. Počítá se jako podíl čistých dovozů energie na celkové domácí poptávce po energii a energetických zásobách.

Pokud se podíváme na konkrétní zdroje energie, Česká republika zůstává stále soběstačná v oblasti pevných paliv (černé a hnědé uhlí, dřevo atd.). Do jiných zemí vyvážíme zejména zásoby černého uhlí vytěžené v karvinské pánvi. ČR je rovněž významným vývozcem elektřiny vyrobené v uhelných nebo jaderných elektrárnách. Naopak ropných šejků s českou občankou u nás moc nepotkáte. Drtivou většinou spotřebované ropy dovážíme z ciziny. Největší část dovezené ropy (60 %) k nám proudí přes Ukrajinu z Ruska díky ropovodu Družba. Zbývající ropa k nám teče přes Německo prostřednictvím ropovodu Ingolstadt, který je napojen na soustavu Transalpských ropovodů, jež začíná v italském městě Terst. Tímto ropovodem k nám proudí ropa ze severní Afriky, Blízkého východu i Kaspického moře.

Více než polovina Čechů by si připlatila za plyn, který nepochází z Ruska

Zatímco přes 95 % ropy spotřebované u nás dovážíme, u zemního plynu je situace o něco málo lepší. Importuje k nám 89 % používaného plynu. Zhruba 70 % dovezené komodity k českým hranicím směřuje z Ruska. Dalších 30 % do České republiky proudí z převážně Norska. Alternativní dodavatel Bohemia Energy nedávno provedl výzkum, ze kterého vyplynulo, že 53 % odběratelů plynu by si klidně připlatila, aby nemuseli stáčet plyn původem z Ruska. Více než dvě třetiny z lidí ochotných platit více za plyn odjinud, by akceptovalo maximálně zvýšení cen o 10 %.

Nejvíce energeticky závislé jsou ostrovy, malé země a Itálie

Suverénně nejméně energeticky závislou zemí se stalo Norsko, jehož hodnota energetické závislosti dosahuje závratných -563 %. Ohromujících čísel docílilo Norsko hlavně díky objevení nalezišť ropy a zemního plynu v Severní moři. Na chvostu žebříčku energetické nezávislosti evropských zemí se z očividných důvodů ocitnuly především ostrovní státy a malé země. Z velkých států je nejvíce energeticky závislá Itálie.

Nejvíce energeticky závislé země Evropy
země 2012
Malta 100,5
Lucembursko 97,4
Kypr 97
Irsko 84,8
Itálie 80,8

Zdroj dat: Eurostat, úprava tabulky: Elektřina.cz

Na dovozech pevných paliv je nejvíce závislá tato pětice států; Island, Portugalsko, Rakousko, Kypr a Lucembursko. Největší podíl ropy zase importuje Slovinsko, Makedonie, Lotyšsko, Řecko a Kypr. Na dodávkách plynu ze zahraničí jsou nejvíce závislí v pobaltských státech, Řecku a Turecku.