Rozhovory

Trendem je recyklace a upcyklace, říká koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe

1. března odstartoval další, jubilejní ročník E.ON Energy Globe, soutěže, která ocení nápady šetřící energii a přírodu. Zjistěte, jaké jsou hlavní cíle této akce pořádané společností E.ON a objevte zajímavé projekty, které se jí účastnily.

Trendem je recyklace a upcyklace, říká koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe
Trendem je recyklace a upcyklace, říká koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe

Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON, koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe.

Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON

Jaký je cíl soutěže E.ON Energy Globe v České republice?

VG: Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Jejím prostřednictvím se snažíme zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní.

Soutěž už běží déle než 10 let. Jaké zajímavé projekty z minulých ročníků byste zmínila? 

VG: V České republice soutěž iniciovala a již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. Za posledních 11 let nám rukama prošlo více než 2600 projektů. Řada z nich přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky. Můžu zmínit iniciativy jako Ukliďme Česko, do kterého se zapojují stovky tisíc lidí každý rok, nebo ekologické programy TEREZA. Ty každoročně pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí.

Začínají se nějaké trendy, které byly viděny v minulých ročnících, prosazovat hromadněji? 

VG: Trendem posledních let je recyklace a upcyklace. Fenomén snižování množství odpadu a práce s ním se prosazuje v obecních, firemních i vzdělávacích projektech.

E.ON Energy Globe: Soutěžit o prestižní ekologickou cenu mohou firmy, obce i jednotlivci.

Čím vlastně musí být projekt ojedinělý, aby se mohl do soutěže přihlásit? 

VG: Soutěžit o prestižní ekologickou cenu mohou firmy, obce i jednotlivci. Svůj projekt mohou lidé přihlásit do 6 různých kategorií. Z minulých ročníků zůstaly kategorie Obec, Firma, Stavba a Nápad. Ve všech kategoriích jsou hodnoceny již hotové a funkční projekty, kromě kategorie Nápad. Ta patří projektům, které na svou realizaci teprve čekají. Dřívější kategorii Mládež najdou letos soutěžící pod názvem Vzdělávání a nejenom kutilové mohou své výrobky nově přihlašovat do kategorie Produkt. 

U všech projektů posuzujeme, jakou měrou se podílejí na ochraně přírody a šetření energiemi a zároveň samozřejmě jak jsou ve svém přístupu inovativní.

Vzdělání dětí je nejlepší investice do ochrany přírody

Jak probíhá hlasování v soutěži? 

VG: Odborná porota vybrala dva nejlepší projekty z každé kategorie. O tom, které projekty zvítězí, teď rozhoduje široká veřejnost. Lidé mohou hlasovat pro jeden ze dvou projektů v každé kategorii na webu soutěže www.energyglobe.cz. Zároveň ten projekt, který obdrží nejvíce hlasů, se stane i celkovým vítězem. On-line hlasování poběží do 15. září, vítěze se pak dozvíme v říjnu v rámci slavnostního televizního vyhlášení.

Soutěže E.ON Energy Globe se také účastní obce. Jsou podle vás starostové environmentálně stále zodpovědnější a přicházejí s inovativnějšími projekty? 

VG: Rozhodně ano. Téma udržitelnosti a energetických úspor jsou u obcí velmi aktuální. Dalo by se říct, že mnozí starostové českých měst a obcí jsou průkopníky v úsporném a udržitelném přístupu řízení měst. Příkladem můžeme zmínit velmi populární obec Haňovice. Na počátku aktivity, která v posledních letech zlepšila životní prostředí a snížila náklady obce a podniků v obci, stála v roce 2012 bioplynová stanice. Ta nyní vytápí nejen budovy v obci, ale i skleníky pro pěstování haňovických rajčat. Nebo aktuálně soutěžící projekt města Vsetín. Zástupci Vsetína chtějí razantně snížit množství odpadu díky zavedení systému vratných nápojových kelímků na všech akcích a využívání znovupoužitelných textilních sáčků, které zajišťují pro obyvatele obce.

A jak jsou na tom s ekologickou uvědomělostí Češi? 

VG: Sledujeme, že v posledních letech je téma ekologie a zodpovědnosti k přírodě na vzestupu. Češi vynikají například ve třídění odpadu. Dlouhodobě jsme celosvětově na špici. Lidé také více řeší úspory energií a ekologičnost ve svých domácnostech. Vyrábějící si domácí prostředky, pečou chleba nebo pěstují bylinky. Na národní úrovni ale ještě máme co dohánět například oproti Rakousku.

Energy Globe: Sledujeme, že v posledních letech je téma ekologie a zodpovědnosti k přírodě na vzestupu.

Soutěž je také globální a koná se ve 177 zemích světa. Dosáhli jsme v mezinárodní soutěži Energy Globe Awards nějakých významnějších úspěchů? 

VG: Projekt mikulovského hotelu Galant se dostal mezi tři nejlepší projekty světa. Porotu zaujal projekt komplexností nasazených chytrých řešení. Hotel a vinařství ke svému provozu využívá přebytky tepla, odpadní vody a také skleníkové plyny. Byl to unikátní úspěch. 

Stále zelenější projekty vytvářejí také developeři. Jaké jsou nejzajímavější trendy v bytových projektech? 

VG: Velmi zajímavým projektem, který odráží snad všechny trendy nynějšího ekologického stavebnictví je projekt bytového domu Luka Living. Projekt aktuálně soutěží v kategorii Stavba. Jedná se o multifunkční komplex v pasivním standardu, který se nachází v Praze-Stodůlkách. Projekt je příkladem kvalitní architektury, kde nacházejí uplatnění moderní technologie i unikátní antivibrační prvky ve stěnách budovy.

Inovativní produkty šetrné k životnímu prostředí

 A čím podle vás bude ojedinělý tento ročník soutěže? 

VG: Letošní ročník soutěže je unikátní v tom, že máme v nominaci většinu projektů, které pomohli namyslet nebo i zrealizovali velmi mladí lidé. Těším nás, že o tuto oblast mají čím dál větší zájem. V rámci soutěže jsme přizpůsobili i komunikaci k mladší cílové skupině např. hlavním komunikačním kanálem soutěže je Facebook, partnerem soutěže je DVTV a omladili jsme koncepci slavnostního vyhlášení vítězů, které odvysílá 12. října Česká televize. 

Děkuji za rozhovor