Vše o elektřině

ERÚ odebral licenci společnosti EPK Trade, důvodem je podvodné jednání

Dodavatel energií EPK Trade přišel o licenci pro obchod s elektřinou a plynem udělenou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Regulátor k tomuto opatření přistoupil poté, co vyšlo najevo, že se společnost EPK Trade dopustila podvodu vůči svým odběratelům. Vzniklá škoda se pohybuje v řádech stovek milionů korun. Tyto škody vznikly především na jižní Moravě, ale také na Zlínsku či Plzeňsku.

ERÚ odebral licenci společnosti EPK Trade, důvodem je podvodné jednání
ERÚ odebral licenci společnosti EPK Trade, důvodem je podvodné jednání

Případ odebrání licence dodavateli EPK Trade ukazuje, že se podvodné jednání na trhu s energiemi nemusí redukovat pouze na nátlakový podomní prodej či uzavírání smluv s nevýhodnými podmínkami, z nichž poté pro odběratele plynou nepříjemné sankce. Nezákonné obchodní aktivity společnosti EPK Trade, která jednala za zády měst a obcí, poškodily tisíce lidí.

U společnosti EPK Trade byla vydána Rozhodnutí o zrušení licence na obchod s plynem i na obchod s elektřinou. Jelikož proti rozhodnutí nebyl podán rozklad, tak rozhodnutí dne 21. června. 2016 nabylo právní moci. Společnost Energie pod kontrolou požádala  11. února 2016 o zrušení licence na distribuci elektřiny. Licence je pravomocně zrušena k 5. 3. 2016.

- Vladimír Černý, tiskový mluvčí ERÚ

Společnost EPK Trade je propojena s neziskovou organizací Energie pod kontrolou (EPK), která byla zprostředkovatelem pro získávání nových odběratelů energií, neboť sama nedisponovala licencí pro obchod a energiemi.

Tučnou sankci za černý odběr elektřiny může zmírnit pouze soud

Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) uzavřelo prostřednictvím neziskové organizace EPK několik stovek měst a obcí s dodavatelem plynu a energie EPK Trade s.r.o. smluvní vztah.

Zástupci EPK Trade rozhodli bez vědomí obcí

V listopadu loňského roku pak představitelé EPK Trade zneužili mandát získaný od obcí k Tomu, aby za ně bez jejich souhlasu i vědomí podepsali smlouvy na dodávky elektřiny a plynu až do konce roku 2019 s firmou Energie Pro s.r.o

Společnost Energie Pro, jejíž obrat činil přibližně 10 milionů korun, zatímco její dluhy přesahovaly hodnotu jejího majetku, tak díky spolupráci s EPK Trade získala od neinformovaných měst a obcí zakázky v hodnotě kolem 1 miliardy korun.

Podle informací ANDE společnost navíc vlastní nemajetné fyzické osoby, tedy tzv. „bílí koně“. Společnosti EPK Trade tak od lidí vybírala zálohy na elektřinu, za jejíž dodávky už nezaplatila. Tak vznikl dluh, který se spolu se sankcemi vyšplhal do hodnoty několika stovek milionů korun.

Součástí smluv s obcemi jsou kromě vysokého měsíčního poplatku 100 korun za jedno odběrné místo také nadhodnocené zálohy požadované měsíc dopředu a rovněž nestandardní smluvní pokuty ve výši 30 % objemu zakázky, tedy celkově až 300 milionů korun. Valná většina dotčených obcí, organizací a rovněž domácností toto jednání razantně odmítla písemnou formou.

- Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií

Tisíce lidí žijí v nejistotě

Společnost Energie Pro se přesto snažila proti vůli zákazníků registrovat jejich odběrná místa u Operátora trhu s elektřinou (OTE) a zároveň po svých klientech vyžadovala platby a hrozila jim přerušením dodávek energií. V současné době tak podle vyjádření ANDE v nejisté situaci zaviněné aktivitami společností EPK Trade a Energie Pro setrvává několik stovek především moravských obcí s několika tisíci odběrných míst.

Názory ERÚ jako aprílové počasí: Jistič není důležitý, říká nyní Vitásková

„Jedná se o živý případ, který stále pokračuje a který budeme sledovat až do konce – tedy odebrání licence i zbývající firmě Energie Pro,“ dodal Jiří Gavor, který rázný postup ERÚ vůči oběma firmám považuje za jedinou možnou cestu  k očištění trhu, ochraně zákazníků a v tomto případě i veřejných prostředků.