Vše o elektřině

ERÚ chystá nevídanou tarifní revoluci. Kdo doplatí na velikost jističe?

Energetický regulační úřad (ERÚ) chystá pro příští rok největší změnu, která se v české energetice za poslední desítky let odehrála. Regulátor trhu přišel s návrhem na nový způsob účtování elektřiny. Výsledné platby domácností by podle něj namísto reálné spotřeby měla výrazněji ovlivňovat velikost jističe.

ERÚ chystá nevídanou tarifní revoluci. Kdo doplatí na velikost jističe? 2 fotky v galerii
ERÚ chystá nevídanou tarifní revoluci. Kdo doplatí na velikost jističe?

Přelom listopadu a prosince v Česku každoročně patří ERÚ, který v tomto období seznamuje spotřebitele s tím, jak se budou vyvíjet ceny energií v následujícím roce. Zatímco cenové rozhodnutí na rok 2016 veřejnost v zásadě potěšilo, návrh, který úřad odhalil na tiskové konferenci 22. ledna, čelí vlně kritiky.

Otočení dosavadních zvyklostí

Energetický regulační úřad (ERÚ) přišel s návrhem přelomové změny systému plateb za elektrickou energii. Ten počítá s tím, že by se od roku 2017 do výše platby za elektřinu výrazně promítala kapacita hlavního jističe, skutečná spotřeba by se na celkově sumě podílela v menší míře. Jedná se v podstatě o otočení postupu, který se při výpočtu ceny elektřiny používal dosud. Ten více zohledňoval to, kolik elektrické energie domácnosti reálně spotřebují. Nový model by mohl být funkční po dobu 10 až 15 let.

Tarifní reforma se týká pouze plateb za distribuci elektřiny, které pro domácnosti tvoří asi 40 procent celkové ceny. Náklady na distribuci elektřiny jsou svou podstatou z více než tří čtvrtin fixní, nezávislé na naší spotřebě. V současném systému je ale struktura plateb přesně opačná. Z více než tří čtvrtin platíme za distribuci podle své spotřeby.

- Jiří Gavor, jednatel ENA s.r.o. - energetické poradenství a analýzy

Změna nepostihne celou fakturu za elektřinu, ale promítne se výhradně do regulované složky ceny elektrické energieRegulovaná složka, jejíž výši stanovuje ERÚ, přitom tvoří zhruba 55 % z celkové platby za elektrickou energii. Neregulovanou (tzv. silovou) složku ceny, kterou určují jednotliví dodavatelé, by chystaná změna zasáhnout neměla. 

Platby podle využívání sítě

Cílem nového tarifního systému je podle vyjádření šéfky ERÚ Aleny Vitáskové optimálnější rozložení kapacity sítí. Mnoho domácností má v současnosti zbytečně předimenzované jističe, jejichž kapacitu běžně nevyužívají. Zbytečně tak kvůli tomu narůstají náklady na údržbu sítě, která s těmito jističi musí počítat. Podle odhadů společnosti PRE má přibližně 20 procent jejích klientů naddimenzované jističe.

Anketa

Kde se v Česku podle odborníků nejvíce plýtvá energiemi?

I když proud sítí protéká pouze nárazově nebo ve velmi malém množství, musí elektrizační soustava neustále zajišťovat nepřetržitou dodávku elektřiny v požadovaném množství a kvalitě pro všechny uživatele. Nový systém by tak měl přimět spotřebitele, aby si vybrali jistič, který bude lépe reflektovat jejich energetické potřeby„U zákazníků s optimálně nastaveným jističem nedochází u regulovaných plateb k negativním dopadům,“ popisuje Jiří Procházka ze společnosti EGÚ Brno, jež se do přípravy nových tarifů zapojila

Regulátor trhu změnu prosazuje i z toho důvodu, že staré tarify, které platí už déle než 15 let, už neodpovídají potřebám dnešního trhu, neboť vznikaly za zcela odlišných podmínek. V budoucnu také naroste počet lidí, kteří si elektřinu budou vyrábět sami například pomocí solárních panelů. Jejich spotřeba energie ze sítě díky tomu klesne, ale ve chvílích, kdy nesvítí slunce, se tyto domácnosti musí spolehnout na klasickou elektřinu. Síť musí kvůli podobným případům zůstat v pohotovosti, i když není plně využívána

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

Bič na důchodce, chataře a chalupáře?

Kritici navrhované změně tarifů vyčítají, že poškodí zákazníky, kteří sice mají velký jistič, ale jejich spotřeba je nízká. Typickým příkladem může být důchodce v jednočlenné domácnosti, kterou v minulosti obývalo více osob, a proto byla vybavena jističem s vyšší kapacitou. Stejně tak by na návrh mohli doplatit ti, kteří elektřinu čerpají pouze nárazově, například chataři a chalupáři

Proti chystaným změnám se postavily také ekologické organizace, které se domnívají, že nový systém vyúčtování spolu s důchodci, chataři a chalupáři poškodí také ty domácnosti, které usilují o nízkou spotřebu energií. Jejich motivací vždy nemusí být pouze snaha ušetřit, ale také ohleduplnost k životnímu prostředí. Vysoké paušální výdaje mají domácnosti platit bez ohledu na to, kolik energie spotřebují (včetně mezní situace, kdy neodebírají žádnou). Nedává pak smysl elektřinou šetřit nebo si ji vyrábět sám v malých fotovoltaikách, obávají se ekologové.

Vitásková: Pojďme diskutovat

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková upozornila na to, že se prozatím jedná  pouze o návrh změn. Zároveň rezolutně odmítla, že by nová podoba tarifní struktury měla někoho diskriminovat.  Finální podoba systému vyúčtování proto může vypadat jinak a může zohlednit přání a připomínky veřejnosti, kterou Vitásková vyzývá k diskusi

Navržený systém je spravedlivější v tom smyslu, že nové tarify lépe reflektují skutečné náklady distribuce elektřiny, ale negativem je možná až příliš šokové zdražení pro domácnosti s nízkým odběrem a relativně velkým jističem. Je možné, že jako výsledek diskuse bude přijat určitý kompromis.

- Jiří Gavor, jednatel ENA s.r.o. - energetické poradenství a analýzy

Odborníci i řadoví spotřebitelé mohou ke komunikaci s úřadem využít web Nová tarifní struktura, kde ERÚ nabízí možnost vznést námitku, které se bude následně věnovat. Součástí informační stránky ERÚ je také kalkulačka, podle níž si zájemci mohou vypočítat platbu za elektřinu v současné tarifní struktuře i v její plánované podobě. Spotřebitelé tak na základě zadaných parametrů, které mohou najít například na své poslední faktuře za elektřinu, mohou zjistit, jak by změna ovlivnila výdaje jejich domácnosti