Vše o elektřině

Ceny elektřiny 2016: Drama se nekoná, domácnosti zaplatí stejně, místy i mírně ušetří

Během posledních listopadových dnů Energetický regulační úřad (ERÚ) každoročně zveřejňuje rozhodnutí, které určuje, jakým směrem se budou vyvíjet ceny energií. Nejinak tomu bylo i letos. Na oznámení ERÚ dodavatelé vzápětí zareagovali zveřejněním aktualizovaných ceníků. Jaké tedy budou ceny elektřiny pro rok 2016?

Ceny elektřiny 2016: Drama se nekoná, domácnosti zaplatí stejně, místy i mírně ušetří 4 fotky v galerii
Ceny elektřiny 2016: Drama se nekoná, domácnosti zaplatí stejně, místy i mírně ušetří

Koncoví zákazníci nemusejí propadat panice, navzdory tomu, že ERÚ přistoupil k navýšení takzvané regulované složky ceny elektřiny, která zahrnuje například platby za přenos a distribuci, nárůst bude vykompenzován zlevněním elektřiny na trhu. Proto se cenová hladina plateb za elektrickou energii v roce 2016 pro české domácnosti téměř nezmění, případně dokonce mírně sníží.

ERÚ chystá nevídanou tarifní revoluci. Kdo doplatí na velikost jističe?

Silová elektřina

Cena za elektřinu se dělí na regulovanou a neregulovanou část. V neregulované části platíte za silovou elektřinu, která představuje domácností odebrané kilowatthodiny proudu. Částka za silovou elektřinu putuje k našemu dodavateli. Výši regulované složky ceny elektřiny naopak určuje regulátor trhu a zákazník ji sice platí dodavateli, ale peníze přistanou na účtu distributorovi energie.

Co tvoří cenu elektřiny?

Cenu dodávky elektřiny pro konečné zákazníky na liberalizovaném trhu v České republice tvoří dvě složky: cena regulovaná, kterou stanovuje ERÚ (jedná se o ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny a dalších souvisejících služeb), a neregulovaná cena silové elektřiny, kterou stanovují jednotliví obchodníci s elektřinou a výrobci elektřiny bez vlivu ERÚ. Regulovaná složka přitom tvoří zhruba 55 % celkových účtů za elektrickou energii. Všichni koneční zákazníci  tak mají možnost volbou dodavatele elektřiny zásadněji ovlivnit výši platby za neregulovanou část ceny, zatímco regulovaná je pevně stanovena ze strany ERÚ.

Regulovaná složka hlásí mírný nárůst

ERÚ oznámil, že meziroční růst nákladů na zajišťování distribuce elektřiny u domácností pro rok 2016 činí 1,8 až 3,5 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný růst regulovaných složek ceny dodávky pro domácnosti činí 1,8 %. Znamená to, že v roce 2016 domácnosti za regulovanou složku zaplatí více než letos

Dodavatel elektřiny

Dodává koncovou silovou elektřinu zákazníkům. V současné době působí v ČR více než 60 dodavatelů, které lze na rozdíl od distributora změnit a tím získat lepší služby či ušetřit za elektřinu.

Ve hře jsou také dodavatelé

Do celkové ceny elektrické energie ovšem promluví také dodavatelé. A zdá se, ve prospěch spotřebitelů. Češi za silovou elektřinu zaplatí méně, neboť od října 2014 do září 2015 došlo k poklesu ceny silové elektřiny na evropských burzách. Výsledný průměrný meziroční pokles v ceně silové elektřiny v eurech činí za sledované období přibližně 9,3 %. Dodavatelé proto museli cenu silové elektrické energie stanovit v souladu se situací na trhu.

Výsledná cena závisí na více faktorech

Na celkové ceně, kterou odběratel elektřiny zaplatí, se kromě výše regulované složky, podílí celá řada faktorů, mezi něž patří distribuční území, tržní cena silové elektřiny (neregulovaná složka), výběr dodavatele nebo napěťová hladina, ve které se odběratel pohybuje.

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

ERÚ pro ilustraci připravil několik modelových příkladů, které znázorňují změny pro vybrané sazby a dodavatele

Sazba je určena pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie, které nevyužívají elektrickou energii k vytápění a ohřevu užitkové vody.
Hlavní jistič: 3 x 25 A
Průměrná spotřeba: 2 200 kWh
Změna plateb pro sazbu D 02d, která je určena pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie.

Sazba je určena k vytápění domácnosti elektrickým akumulačním spotřebičem, nebo k ohřevu užitkové vody pomocí elektrického akumulačního spotřebiče.
Hlavní jistič: 3 x 25 A
Průměrná spotřeba: VT 2 200 kWh, NT 2 500 kWh
Jak se změní platby u sazby D 25d?

Sazba je určena k vytápění domácnosti přímotopným elektrickým spotřebičem.
Hlavní jistič: 3 x 25 A
Průměrná spotřeba: VT 600 kWh, NT 14 400 kWh 
Sazbu D 45d využívají zejména domácnosti, které zajišťují vytápění přímotopným elektrickým spotřebičem.

Zdroj: ERÚ