Vše o elektřině

Geotermální energie: Jakou budoucnost má v Česku?

Geotermální energie představuje obrovský potenciál, který může vytápět stovky tisíc domácností. Zjistěte, proč geotermie se může stát dalším nadějným zdrojem v energetické politice ČR.

Geotermální energie: Jakou budoucnost má v Česku?
Geotermální energie: Jakou budoucnost má v Česku?

Takzvaná geotermální energie si postupně razí cestu vpřed a zájem o ní roste. V současné době dochází k průzkumu vhodných míst, kde by mohly vzniknout první geotermální vrty.

Těchto míst není málo a potenciál této technologie je obrovský: „V České republice snad nenajdete místo, kde by geotermální vrt nešel vyhloubit. Existují hluboké i mělké typy geotermie, které jsou odvislé od typu půdy a typu užité technologie. V návaznosti na to lze použít geotermální energii buď jen na vytápění nebo přímo k produkci elektřiny,“ tvrdí Andrea Novotná ze společnosti Geocore s tím, že geotermální elektrárny fungují hojně na Islandu, ale i v USA nebo Salvadoru.

Zjistětě, kolik můžete ušetřit změnou dodavatele

V Čechách je geotermálně vytápěna ZOO v Ústí nad Labem a místní plavecké bazény a polovina města Děčín. Další aktivity probíhají v Litoměřicích a v Liberci – tam by mohla vzniknout i elektrárna. „Největší možnosti k hloubení vrtů máme v oblasti Českého středohoří, východních Čech, Pardubicka, v oblasti Beskyd a části jižní Moravy. Také na západě Čech v okolí Plzeňska. Nenajdeme, až na malé výjimky v Krušných horách, v Česku místo, kde by pro geotermální energii nebyly podmínky, “ podotýká Novotná.  

K mapování potenciálu geotermie v celé České republice vznikla také mapa, za kterou stojí odborníci z Geofyzikálního ústavu, České geologické služby a Komory obnovitelných zdrojů. K osvětě, propagaci a sdílení nejnovějších poznatků z této oblasti byl i spuštěn i nový web Geotermie.cz

Téměř bezemisní energie

Výhody geotermální energie:

Mezi nevýhody patří: 

Jaderné bloky za každou cenu? Česku hrozí průšvih za stovky miliard

Roozvoj se urychlí s flexibilním státem

Aktuální dotační programy v České republice jsou v mnoha případech zaměřeny na podporu solárních a větrných technologií. Geotermální energie, přestože nabízí řadu výhod, jako jsou nízké provozní náklady a stabilní dodávka energie, zůstává často opomíjena. Stát by měl reagovat na tuto nerovnováhu tím, že upraví stávající dotační programy nebo vytvoří nové, které budou specificky zaměřeny na podporu geotermálních projektů.

Takové programy by měly pokrývat nejen počáteční investice do výstavby geotermálních elektráren, ale také podporovat výzkum a vývoj v této oblasti. To by pomohlo překonat vysoké počáteční náklady, které jsou jednou z hlavních překážek pro rozvoj geotermální energie.

Dalším klíčovým krokem pro podporu geotermální energie je zjednodušení a urychlení schvalovacích procesů. V současnosti může být získání povolení pro geotermální vrty a elektrárny složité a časově náročné. Stát by měl pracovat na zjednodušení těchto procesů, aby bylo možné rychleji a efektivněji realizovat geotermální projekty.

Geotermální energie představuje pro Českou republiku velký potenciál, který by mohl významně přispět k energetické bezpečnosti a snižování emisí. Aby však bylo možné tento potenciál naplno využít, je nezbytné, aby stát aktivně podpořil tento sektor prostřednictvím přizpůsobení dotačních programů a zjednodušení schvalovacích procesů. Takové kroky by Česku pomohly dosáhnout nejen klimatických, ale i energetických cílů. 

Volbou levnějšího dodavatele můžete ušetřit i tisíce korun ročně