Domácnost

Jak zjistit černý odběr vody?

Léto je obdobím, kdy k nelegálním odběrům vody dochází nejčastěji. Nemusí však jít jen o obcházení a poškozování vodoměrů. Černý odběr má mnoho podob. Proč škodí nám všem, i když se nás přímo nedotýká, a jak odhalit, kde voda mizí u vás doma?

Jak zjistit černý odběr vody?
Jak zjistit černý odběr vody?

Kdy hovoříme o černém odběru vody? Za neoprávněné jsou považovány všechny odběry:

K nelegálním odběrům vody dochází hlavně v horkých letních dnech. Největší problémy bývají u obytných domů nebo areálů, kde jsou rozmístěny poměrové měřiče. Podle tiskové zprávy Pražských vodáren a kanalizací se z 228 případů podezření na černý odběr vody prokáže celých 76 %. Nejčastěji jde o neoprávněnou manipulaci s vodoměrem (71 %) a neměřenou odbočku před vodoměrem (14 %).

Pokud pracovníci vodáren zjistí, že se je spotřebitel snažil podvést, postupují podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Pachateli zastaví odběr a začnou vymáhat doplacení vodného, stočného a dalších souvisejících nákladů, jako například sankce za porušení plomby.

Vodné a stočné: Kdo rozhoduje o ceně vody? Proč někde platí domácnosti 2x víc než jinde?

Na zloděje vody v bytech doplatí všichni nájemníci

Na černé odběry však nedoplácejí jen vodárny, kterým tak vzniká škoda, ale také všichni ostatní odběratelé, kteří za vodu poctivě platí. Tyto odběry se totiž započítávají do ztrát vody, a tím pádem i do její ceny.

Ještě mnohem víc si pak zaplatí obyvatelé bytů v případě, že v domě některý ze sousedů čerpá vodu načerno. Pokud totiž vznikne rozdíl mezi odečtem fakturačního vodoměru a součtem odečtových vodoměrů u všech bytových jednotek, většinou se rozpočítá mezi majitele nebo nájemníky jednotlivých bytů, kteří ho pak musí uhradit. Všichni obyvatelé domu se tak vlastně budou muset na nepoctivce složit.

V minulosti se hodně často stávalo, že někteří nájemníci na čas odmontovali měřiče studené vody, nebo se je pokusili zpomalit pomocí magnetů. Dnešní vodoměry už jsou kvalitnější a manipulovat s nimi je tak mnohem těžší. I přesto se však může stát, že na fakturačním nebo odečtovém vodoměru objevíte nesrovnalost.

Kolik zaplatíte za kubík vody v roce 2019? Přehled cen za vodné a stočné v 225 městech ČR

Jak odhalit, zda jde o černý odběr vody?

Pokud narazíte na zvýšenou spotřebu vody přímo u vašeho bytu, v první řadě zkontrolujte, zda se vám nezasekává splachovač na toaletě. Tento na první pohled banální problém je poměrně častý a může vás připravit až o 14 tisíc litrů vody za týden. Zkuste také odtočit určité množství vody do kbelíku a sledujte, jak váš vodoměr měří. Pokud objevíte nesrovnalosti u vodoměru patřícího vodárenské firmě, objednejte si u ní jeho kontrolu.

Odlišnosti u fakturačních vodoměrů pak mohou být způsobeny třeba tím, že odečtový vodoměr je starší a nedokáže změřit pomalý průtok. Toho někteří lidé využívají a nechávají si doma prokapat vodu do zásoby. Pokud mají všichni sousedé stejné typy vodoměrů, můžete si vyzkoušet velmi pomalým tempem napustit desetilitrový kbelík vody a sami uvidíte, zda je možné, aby vodoměr v tomto případě špatně měřil.

Černý odběr vody může vyjít draho

Problém se týká také studní

Stále častější problémy s nedostatkem vody v obecních vodovodech se mnoho lidí, hlavně na vesnicích, snaží řešit vyhloubením studny. Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu však dochází také k úbytkům podzemních vod a nově vybudovaná studna tak nakonec může nadělat více škody než užitku.

Stává se totiž, že omezí odběr studní, které již existují. Pokud by něco takového hrozilo, vodoprávní úřad stavbu vůbec nepovolí. A právě v tomto případě dochází k budování černých studní, které strhnou vodu i ze sousedních pozemků. Za takový neoprávněný odběr hrozí jejich majitelům vysoké pokuty, ty se však v praxi využívají spíše ojediněle.

Voda ze vzduchu: 4 technologie, které mohou pomoci řešit problém s nedostatkem vody

Dejte pozor, abyste se do pozice viníka úplnou náhodou nedostali také. Černou stavbou mohou být totiž také staré studny, vyhloubené po roce 1955, které nemají potřebná povolení. Ty pak může vodoprávní úřad buď zpětně schválit a nebo vydá příkaz k jejich odstranění.

Komplikace však mohou vzniknout i s výstavbou legální schválené studny. V některých případech se totiž stává, že i přes důkladnou kontrolu situace vodoprávním úřadem, studna začne stahovat vodu ze sousedství. Velmi těžko se však dokazuje, že před měsícem bylo v okolí podzemní vody více. Další problém pak nastává, když majitel nové studny čerpá větší množství vody, než má povoleno.

Rekordmani v černých odběrech? Jednoznačně vlekaři

Speciální kapitolou jsou pak majitelé sjezdovek, kteří na umělé zasněžování často používají vodu z okolních potoků. To by nebyl problém, kdyby měli povolení od vodohosporádního úřadu a čerpali by jen tolik vody, kolik mají schváleno. To se však v mnoha případech neděje a tak zimu co zimu inspektoři z oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí rozdávají jednu pokutu za druhou.

Černé odběry vody z potoků v tomto případě škodí hlavně životnímu prostředí. V zimě v nich bývá obecně málo vody a pokud začnou vlekaři odčerpávat nad míru, mohou ohrozit živočichy, kteří v toku žijí. Na jaře pak umělý sníh taje pomaleji, což opět způsobuje problémy s nedostatkem vody.