Domácnost

Jak zřídit elektrickou přípojku a kolik za ni zaplatíte?

Jestli se plánujete vrhnout do stavby rodinného domu nebo chaty, čeká na vás mezi řadou jiných nezbytných „kratochvílí“ i vyřizování zavedení elektřiny k pozemku. Zjistěte, jak postupovat při zřizování elektrické přípojky i jakým poplatkům se nevyhnete, přestože náklady na samotnou přípojku hradí ve většině případů distributor elektřiny.

Jak zřídit elektrickou přípojku a kolik za ni zaplatíte?
Jak zřídit elektrickou přípojku a kolik za ni zaplatíte?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Elektrická přípojka představuje zařízení pro napojení domácnosti k elektrické síti nízkého napětí. Přípojka začíná odbočením z distribuční soustavy a končí v domovní pojistkové nebo kabelové skříni, které se lidově říká kaplička nebo antoníček. 

Zhotovení elektrické přípojky zajišťuje distributor

Prvním krokem pro zavedení elektřiny pro nové odběrné místo je podání žádosti o připojení k distribuční soustavě příslušnému distributorovi. U nás fungují tři. Na většině území se o elektrickou „dálnici“ stará energetický gigant ČEZ, v jižních Čechách a na jižní Moravě tato povinnost patří společnosti EG.D(dříve E.ON Distribuce) a Prahu má pod palcem PRE.

Ve formuláři kromě kontaktních informací vyplníte i technické parametry odběrného místa (např. fáze jističe, plánované elektrospotřebiče a jejich příkon). Jako příloha se k žádosti obvykle přikládá také přehledný situační plán s polohou objektu.

Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě

 

Do 30 pracovních dní zákazníkovi od distributora dorazí návrh Smlouvy o připojení, kde najde požadavky na technické řešení, termín připojení i vyčíslení nákladů, které se odvíjejí od hodnoty jističe. Po podepsání dokumentu a uhrazení zálohy ve výši 50 % nákladů bude nejspíš následovat delší fáze čekání. Protáhne se klidně na několik měsíců, kdy bude distributor řešit projektovou dokumentaci, věcná břemena a nakonec výběr realizační firmy, která přípojku zhotoví. Budoucí odběratel tedy udělá nejlépe, když se obrní pořádnou dávkou trpělivosti. 

Nevíte si, s něčím při žádosti o zřizování elektrické přípojky rady? Zkuste se nejdříve poradit s distributorem.

Telefonní čísla na distributory

distributor

zákaznická linka

ČEZ (většina republiky)

800 850 860

EG.D (jih Čech a jih Moravy)

800 22 55 77 

PRE (Praha)

800 823 823


Kolik stojí zřízení elektrické přípojky?

Podle energetického zákona elektrickou přípojku v zastavěném území zřizuje na své náklady distributor. Mimo zastavěnou plochu záleží na délce přípojky. Pokud nepřesáhne 50 metrů, opět všechny platby za její zhotovení padají na bedra distributora. U delší přípojky ji už platí žadatel o připojení. Ten, kdo přípojku platí, se stává zároveň jejím vlastníkem a musí zajistit její provoz, údržbu a opravy.

Za přípojku a potřebné výkopové práce tedy většinou neutratíte ani korunu. Nicméně při zavádění elektřiny se žádný odběratel nevyhne připojovacímu poplatku za jistič. Jeho výše se odvíjí od rezervovaného příkonu jističe. Jeden ampér (A) na jednofázovém jističi stojí 250 Kč, u třífázového jističe 630 Kč.

Příklady poplatků za rezervovaný příkon podle jističů

velikost jističe

typ objektu

cena poplatku

1x16 A

garáž pouze s osvětlením

4 000 Kč

1x20 A

garáž či chata s drobnými spotřebiči

5 000 Kč

3x25 A

byt či rodinný dům s běžnými spotřebiči (nejčastější případ)

15 750 Kč

3x32 A

rodinný dům s velkou spotřebou elektřinu (např. s tepelným čerpadlem či el. vytápěním)

20 160 Kč

Po vybudování elektrické přípojky distributorem zbývá zákazníkovi ještě zavolat k odběrnému místu elektrikáře a revizního technika. Jejich služby už samozřejmě musí uhradit. Elektrikář dokončí hlavní domovní vedení a osadí místo vybraným elektroměrovým rozvaděčem. Poté technik zkontroluje, jestli je vše připraveno k zapojení elektřiny a vydá revizní zprávu. Nakonec už jen zbývá vybrat si výhodného dodavatele elektrické energie. Právě on bude pro uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny vyžadovat získanou revizní zprávu.

Jak zřídit elektrickou přípojku v kostce