Domácnost

Výpadky elektřiny online: Kde najít přerušení dodávek?

Výpadek elektřiny už zažil nejspíš každý z nás. Jak poznat, zda vám pouze vypadává jistič, nebo se jedná o přerušení dodávky? Na jakých webových stránkách najdete informace o odstávce elektřiny v místě vašeho bydliště? To všechno se dozvíte v našem článku.

Výpadky elektřiny online: Kde najít přerušení dodávek?
Výpadky elektřiny online: Kde najít přerušení dodávek?

Výpadek v roce 2024?

Pokud vám z ničeho nic doma zhasne světlo a nefungují ani žádné elektrické spotřebiče, nemusí jít ještě o přerušení dodávky energie. Důvodem může být pouze vypadnutí hlavního jističe, což se stává při přetížení soustavy z důvodu zapojení příliš vysokého příkonu spotřebičů nebo při poruše spotřebiče.

Jistič může být vypadlý, i když není v dolní poloze. Nejdřív všechny jističe uveďte do dolní polohy a pak je vytáhněte nahoru. To můžete opakovat i několikrát. Zkontrolujte také, zda máte zaplacené účty za elektřinu.

Distributora elektřiny si sice nevyberete, dodavatele však změnit můžete! Spočítejte si, kolik byste mohli ušetřit. Vyzkoušet

Jestliže jste hlavní jistič opět zapnuli, ale elektřina přesto nefunguje, můžete se ujistit také u sousedů, zda mají stejný problém. V případě, že u sousedů vše funguje, bude s největší pravděpodobností porucha ve vašich pojistkách. Ale co si počít, když sousedé neotvírají, nebo bydlíte na samotě? Pro tyto případy si ověřte výpadky elektřiny na webových stránkách distributora. 

V roce 2023 je zatím méně výpadků elektřiny než v minulém roce. Důvodem jsou investice do distribučních sítí, ale i stabilnější počasí. Dlouhodobě se jako výzva ukazuje především růst obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaických elektráren, který může ohrožovat podimenzované distribuční sítě v určitých oblastech. 

Co se týká roku 2024  je důležité zaměřit se na dvě klíčová témata: ekonomický dopad a infrastrukturní výzvy. Co se týče infrastruktury, s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, se zvyšuje zátěž na distribuční síť. Tyto zdroje produkují energii nárazově, což může vést k přetížení a nestabilitě sítě. Tato situace vyžaduje větší investice do modernizace a posílení distribučních sítí, aby bylo možné zvládat kolísání výroby energie a zajišťovat spolehlivou dodávku elektřiny. Tento trend se odráží i v ceně energií, kde je část ceny věnována na podporu těchto obnovitelných zdrojů, což přispívá k celkovému nárůstu nákladů na elektřinu. 

Výpadek elektrického proudu může přijít plánovaně i neplánovaně.

Neplánované přerušení dodávky elektřiny může trvat až 18 hodin

V případě  neplánovaného přerušení elektřiny došlo k nějakým potížím nebo k poruše a distributor má povinnost obnovit dodávku co nejrychleji. Lhůta, po kterou může výpadek trvat v případě nízkého napětí je 18 hodin. Výjimku má hlavní město Praha, kde je distributor povinen obnovit dodávku elektřiny do 12 hodin v případě nízkého napětí. Co se týká vysokého napětí, je lhůta samozřejmě o něco kratší, a to 8 hodin pro Prahu a jinak 12 hodin.

SHRNUTÍ - plánované vs. neplánované odstávky elektřiny

Neplánovaný výpadek

 • může trvat max. 18 hodin (12 hodin pro Prahu)
 • distributor oznamuje informaci většinou na webu nebo sociálních sítích

Plánovaný výpadek

 • může trvat max 12 hodin (duben-říjen) nebo max. 8 hodin (listopad-březen)
 • oznamovací povinnost ze strany distributora (15 dní předem, pokud výpadek přesáhne 20 minut

Možná vás zajímá, jestli máte v tomto případě nárok na finanční náhradu za proběhlý výpadek. Měl by vám váš dodavatel elektřiny proplatit ztracené hodiny bez proudu? Pravda je taková, že nárok na náhradu máte až tehdy, kdy distributor  dodrží výše uvedené lhůty pro obnovu dodávky elektřiny. Pokud tedy bydlíte v Praze a proud vám nefunguje ani po uvedených 12 hodinách, můžete si o náhradu zažádat. Kolik peněz ale můžete čekat? Výše náhrady je stanovena vyhláškou číslo 540/2002 o kvalitě dodávky elektřiny a činí 10% z ročních poplatků, které platíte distributorovi, nejvýše však můžete dostat 6 000 Kč.

Plošný výpadek elektřiny zjistíte online

Nejčastěji dochází k plošnému výpadku kvůli poruše v přenosové soustavě nebo na vedení nízkého napětí. Bohužel tuto situaci sami nijak nevyřešíte, ale můžete se alespoň informovat, proč k výpadku elektřiny došlo a za jak dlouho bude dodávka obnovena. Dříve sloužily k informování o výpadcích především kontaktní telefonní linky, ty však kvůli náporů telefonátů byly velmi přetížené.

Proto je praktičtější variantou podívat se na webové stránky vašeho distributora a zjistit, o jakou poruchu se jedná a jak dlouho bude trvat. Kontaktní údaje najdete v tabulce níže.

Distributor

Webová stránka

Poruchová linka

ČEZ distribuce

https://bezstavy.cz/

800 850 860

EG.D

https://www.egd.cz/bezproudi

800 22 55 77

PRE distribuce

https://www.predistribuce.cz/

800 823 823

Pojďme si porovnat, co na stránkách jednotlivých distributorů najdete za informace. E.ON Distribuce od 1. ledna 2021 změnila svůj název na EG.D. 

Mapa výpadků elektřiny: Kde nejde proud? 

Mapy výpadků elektřiny obvykle poskytují distributoři na svých specifických webových stránkách. V případě výpadků je důležité rozlišovat

 • Plánovaný výpadek: V takovém případě by vás distributor měl informovat prostřednictvím dopisu či emailu o tom, kdy dojde k výpadku elektřiny a v jakém časovém rozmezí. K plánovanému výpadku může dojít například z důvodu údržby distribuční sítě, popřípadě jejímu posílování. 
 • Neplánovaný výpadek. Pokud na vašem distribučním území dojde k neplánovanému výpadku elektřiny, pak navšttivte weby distributoru na základě vaší distribuční oblasti. Zde byste měli najít aktuální informace. Pokud informace k výpadku zde nenajdete, kontaktujte vašeho distributora, ideálně telefonicky, který by měl výpadek ve vaší oblasti prověřit. 

Mapa distribučních oblasti, podle které lze zjistit distributora: 

Mapa distribučních oblastí a výpadky

ČEZ informuje na webu bezšťávy.cz

Společnost ČEZ Distribuce spustila na začátku tohoto roku nový web, kde informuje zákazníky, zda se na jejich adrese vyskytuje porucha na elektrickém vedení nebo je plánovaná odstávka. Web najdete na adrese www.bezstavy.cz.

Informační web www.bezstavy.cz

Zjištění informací na webu je velmi jednoduché. Na úvodní stránce zadáte svoje PSČ a aplikace vám podle něj nabídne konkrétní adresu. K dispozici je i volba lokalizace pomocí GPS, v tom případě musíte mít povolený přístup k poloze. Po kliknutí na adresu se ihned zobrazí informace, zda je ve vaší lokalitě hlášen výpadek nebo odstávka elektrického proudu a zároveň odhad, kdy bude dodávka obnovena. Pokud distributor žádný výpadek neeviduje, ale jste si jisti, že se nejedná o poruchu pouze ve vaší domácnosti, můžete ho hned nahlásit v dalších krocích.

ČEZ vedly ke spuštění stránky předchozí zkušenosti s vichřicemi a sněhovými kalamitami, během kterých zákazníci přetížili poruchovou linku 800 850 860. Ta bude fungovat paralelně s webem.

Jestliže zadáte na stránce www.bezstavy.cz adresu, kterou má pod sebou jiný distributor, aplikace vás na to upozorní a odkáže vás na jeho zákaznickou podporu.

Fixace cen elektřiny u ČEZ: Vyplatí se v roce 2019 smlouva na dobu určitou?

O plánovaném přerušení dodávky elektřiny musíte být informováni

Provozovatel distribuční soustavy samozřejmě může a občas musí dodávku elektřiny omezit. Důvodem mohou být plánované opravy nebo třeba revize. Pokud tedy provozovatel přerušení dodávky elektřiny plánuje, je povinen vás o tom dostatečně dopředu informovat, a to tehdy bude-li výpadek proudu delší než 20 min

Pokud bude přerušení dodávky elektřiny delší než 20 min, je provozovatel povinen vás informovat a to nejméně 15 dnů předem. Pokud svou oznamovací povinnost provozovatel nedodrží, opět vam vzniká nárok na náhradu, stejně jako je popsáno výše. I plánované odstávky však mají svá pravidla. Přerušení totiž může v součtu trvat max 20 hodin v týdnu. Jeden výpadek pak může trvat nepřetržitě max. 12 hodin v období teplejším (konkrétně duben - říjen) a max. 8 hodin v chladnějším období (konkrétně listopad - březen). 

Při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí je provozovatel distribuční soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně však 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut. Energetický zákon č. 458/2000 Sb.

EG.D vás upozorní na odstávky elektronicky

Využijte možnosti elektrického oznámení a odstávky vás už nepřekvapí.

EG.D upozorňuje své zákazníky o odstávkách na distribuční síti pomocí elektronického oznámení. Každý odběratel si může v zákaznickém portálu Distribuce24 nastavit preferovaný způsob, jak chce být na odstávky upozorněn. Na výběr jsou tři možnost:

 • SMS zprávou,
 • e-mailem,
 • zprávou do datové schránky.

Další možností je mobilní aplikace Distribuce, kterou si nainstalujete do chytrého telefonu s Android i iOS. Výhodou je načtení polohy odběrných míst pomocí GPS či možnost hlášení závad včetně obrazové přílohy.

Můžete si vybrat informování o plánovaných i neplánovaných odstávkách – ve druhém případě získáte oznámení i o průběhu řešení poruchy a předpokládaném čase, kdy dojde k obnovení dodávek elektřiny. Podívejte se na webových stránkách EG.D, jak si elektronické upozornění na odstávky nastavit krok za krokem.

I nadále bude EG.D spolupracovat se zástupci měst a obcí, kteří informace o plánovaných odstávkách zveřejňují na vývěskách či v obecním rozhlase.

Pokud nemáte instalovanou aplikaci v telefonu, je nejrychlejší způsob, jak informovat EG.D o výpadcích elektřiny, na zákaznické lince 800 22 55 77.

Hrozí v Česku blackout?

Kromě lokálního výpadku v domácnosti a plošného výpadku v konkrétní oblasti může dojít ještě k rozsáhlému výpadku elektřiny, tzv. blackoutu. Měli bychom se ho v České republice obávat?

Prevenci takřka apokalyptické situace, při níž až několik dní nefungují dodávky elektřiny, řeší v ČR společnost ČEPS. Ta se stará o přenosovou soustavu v tuzemsku a má za úkol zajistit rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie.

V poslední době riziko blackoutu v České republice roste, a to kvůli politickým důvodům. Evropa se odklání od uhelných a jaderných zdrojů, které představují pro přenosovou síť vyšší stabilitu. Naopak obnovitelné zdroj, například větrné a solární elektrárny, vyrábí nárazově, a proto více zatěžují přenosovou síť. V ČR dochází například k přetížení kapacit z důvodu nadbytků elektřiny z větrných elektráren na severu Německa, které tečou přes naše území.

Hromadné výpadky elektřiny: Na jihu Čech je řešily stovky montérů

PREdistribuce eviduje výpadky v Praze

Společnost PREdistribuce je odpovědná za distribuční síť v Praze a ve městě Roztoky. Na webu www.predistribuce.cz v záložce Stav distribuční sítě najdete plánované odstávky se všemi užitečnými detaily – lokalita, čas odstávky, o jaké se jedná práce, kdo je objednal a telefonní kontakt.

Společnost PREdistribuce je odpovědná za distribuční síť v Praze a ve městě Roztoky.

Na začátku této sekce najdete také informaci o poruchách. Pokud není žádná porucha evidována, zobrazí se zelená fajfka. Jestliže PREdistribuce poruchu nezaznamenala, můžete ji nahlásit na zákaznické lince 800 823 823 nebo máte k dispozici kontaktní formulář.

Ušetřete na elektřina průměrně 2000 ročně změnou dodavatele. Vyzkoušet

Na výpadek proudu se můžete připravit

Okolnosti, které mohou zapříčinit náhlý výpadek proudu, ve většině případů ovlivnit nemůžete, a tak se vyplatí být na tuto nepříjemnou situaci dobře připraveni:

 • Pravidelně kontrolujte baterie u svítilen.
 • Mějte připraveny svíčky a sirky, případně zapalovač.
 • Chybět by vám neměl ani budík na baterie, případně kapesní rádio.

Měli byste také vědět, jak při výpadku proudu zacházet s elektrickými spotřebiči a přístroji:

Mraznička

Ujistěte se, že dveře mrazničky jsou zavřené. Můžete-li, dejte na mražák přikrývku a jeho vnitřek vystelte novinami, udržíte ho tak déle v chladu.

Vařiče

Pokud využíváte elektrický sporák, v případě výpadku proudu vás může zachránit plynový kempingový vařič. Nezapomeňte se však ujistit, že jeho použití je v dané situaci bezpečné. Potřebujete-li ohřát kojenecké lahve, vyzkoušejte obyčejnou horkou vodu.

Citlivé spotřebiče

Počítače, satelitní přijímače, DVD přehrávače a mikrovlné trouby pro jistotu odpojte. V případě počítačů můžete na dobu nutnou k uložení dat využít záložní zdroj.

Osvětlení

Světla můžete nechat zapnutá. Tak zjistíte, že dodávka proudu už byla obnovena.

Hrozí v Česku blackout?

Kromě lokálního výpadku v domácnosti a plošného výpadku v konkrétní oblasti může dojít ještě k rozsáhlému výpadku elektřiny, tzv. blackoutu. Měli bychom se ho v České republice obávat?

Hrozí nám výpadek dodávek elektřiny zvaný blackout?

Prevenci takřka apokalyptické situace, při níž až několik dní nefungují dodávky elektřiny, řeší v ČR společnost ČEPS. Ta se stará o přenosovou soustavu v tuzemsku a má za úkol zajistit rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie. Hlavním rizikem, jemuž přenosová soustava v Česku čelí, je přetížení kapacit z důvodu nadbytků elektřiny z větrných elektráren na severu Německa, které tečou přes naše území. Do budoucna je proto nutné pracovat na modernizaci a posílení naší soustavy.

V Indii jsou blackouty téměř „tradicí“

Krátké nečekané výpadky proudu i několikadenní blackouty jsou typické zejména pro Indii, která si už několik let drží první místo v žebříčku největších výpadků proudů všech dob. I když je Indie třetím největším výrobcem a spotřebitelem elektřiny na světě, její infrastruktura je neuvěřitelně nespolehlivá, a tak není divu, že selhání jsou téměř na denním pořádku.

Největší výpadek nastal v posledních dvou červencových dnech v roce 2012, kdy došlo k výpadku přenosové linky Bina-Gwalior. Následovaly výpadky dalších linek a elektráren až deficit dosáhl téměř 32 000 MW. Ještě tentýž den se podařilo dodávky obnovit. Problém se však zcela nevyřešil a vrátil se jako bumerang hned druhý den, který se ukázal být ještě horším, a zapsal se do dějin jako nejrozsáhlejší blackout vůbec.

Největší blackouty v historii

Země

Rok

Zasaženo obyvatel

Indie

2012

620 milionů

Indie

2001

230 milionů

Bangladéš

2014

150 milionů

Pákistán

2015

140 milionů

Jáva

2019

120 milionů