Vše o elektřině

Kotlíkové dotace 2019: Jak získat až 127 500 korun na výměnu starého kotle?

V krajích, kde již byly letos vyhlášeny kotlíkové dotace, se po nich jen zaprášilo. Třetí vlna kotlíkových dotací nabízí totiž poslední šanci, jak vyměnit starý nevyhovující kotel na pevná paliva za ekologičtější zdroj tepla. Zjistěte, kdo může dostat peníze na pořízení nového plynového kondenzačního kotle, tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu v rámci kotlíkových dotací 2019.

Kotlíkové dotace 2019: Jak získat až 127 500 korun na výměnu starého kotle?
Kotlíkové dotace 2019: Jak získat až 127 500 korun na výměnu starého kotle?

Úvodní fotografie: Žádost o kotlíkovou dotaci podávají zájemci na příslušném krajském úřadě. Zdroj: Adobestock

Od září 2022 začne platit zákaz provozu starých kotlů 1. a 2. emisní třídy. Za čoudění z takového kotle budou padat pokuty ve výši 50 tisíc Kč. Kotlíkové dotace tak nabízí ideální příležitost jak se zbavit starého zařízení s co nejnižšími náklady. O dotaci mohou zažádat pouze fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky rodinného domu. Podpora není určena na vylepšení chat ani rekreačních objektů.

Tip: S vyřízením dotace vám mohou pomoci také soukromé subjekty, některé z nich mají vysokou úspěšnost u předregistrova­ných žádostí o dotace. 

Na co lze kotlíkové dotace 2019 získat?

Z podpory lze hradit nákup nového kotle či topného zdroje včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, novou otopnou soustavu, rekonstrukci stávající otopné soustavy, nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu i projektovou dokumentaci. Jinými slovy, všechny jmenované položky patří do uznatelných neboli způsobilých výdajů. Oproti minulým letům z dotačního programu vypadly kombinované kotle na tuhá paliva a biomasu.

Přemýšlíte o pořízení tepelného čerpadla? Chci vědět, co radí odborník

Seznam dotovaných výrobků, jejichž technické parametry odpovídají směrnici o ekodesignu, zveřejnil Státní fond životního prostředí ČR na svém webu. Nicméně, seznam není konečný a peníze může žadatel získat i na kotle a tepelná čerpadla zde neuvedená, pokud výrobce či dovozce prokáže, že jeho výrobek požadavky ekodesignu splňuje.

Bonusy ke kotlíkovým dotacím 2019

V obcích, kde se lidech dýchá o něco hůře než ve zbytku republiky, se podpora navyšuje o 7 500 Kč. Při výměně starého kotle ve městech se zhoršenou kvalitou vzduchu proto lze dosáhnout až na maximální podporu ve výši 127 500 Kč. Patří sem Praha i Brno. Celý seznam najdete zde.

tepelné čerpadlo na zahradě

Další finance navíc čekají na žadatele, kteří zkombinují kotlíkovou dotaci se zateplením domu (bonus 20 tisíc Kč) nebo instalací solárních systémů (10 tisíc Kč), pokud k tomu využijí program Nová zelená úsporám.

Výměnu kotle usnadní ve 3 krajích bezúročné půjčky

Obce v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji se mohou připojit k poskytování bezúročných kotlíkových půjček se splatností až 10 let.

Klasický model kotlíkových dotací počítá se vstupní spoluúčastí žadatele, který nejprve kotel zaplatí, vymění a následně obdrží dotaci. Pro některé domácnosti je ale prakticky nemožné našetřit peníze na nový kotel dopředu, a tím pádem se pro ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem zafinancovat.

- Michal Brabec, ministr životního prostředí

Díky tomu mohou nízkopříjmové rodiny ve své obci zažádat o bezúročnou půjčku do výše 150 tisíc Kč na nový plynový kotel nebo 200 tisíc na tepelné čerpadlo či kotel na biomasu. S výjimkou první platby pravidelná výše měsíční splátky nepřekročí 2 000 Kč.

Uvažujete o kotlíkové půjčce? Více informací

Jak zažádat o kotlíkovou dotaci?

Při podání žádosti bude zájemce předkládat menší balík dokumentů (např. fotodokumentaci nevyhovujícího kotle, písemný souhlas vlastníka nemovitosti, revizní zprávu kotle atd.) Podmínky se mohou mírně lišit, protože kotlíkové dotace vypisuje samostatně každý kraj. Pro kompletní seznam povinných příloh k žádosti je nutné hledat informace u příslušného krajského úřadu.

Kotlíkové dotace 2019 v krajích

kraj termín vyhlášení výzvy příjem žádostí od:
Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019
Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019
Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019
Vysočina září 2019 říjen 2019
Středočeský konec dubna 2019 3. 6. 2019
Ústecký první týden v červenci 16. 9. 2019
Karlovarský 1. 4. 2019 1. 7. 2019
Pardubický 30. 9. 2019 31. 10. 2019
Jihomoravský druhá polovina září druhá polovina září druhá polovina října
Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019
Zlínský září 2019 říjen 2019
Plzeňský září 2019 říjen 2019
Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen
Praha 16. 9. 2019 31. 10. 2019

Zdroj tabulky: Ministerstvo životního prostředí

Topná sezona za dveřmi: 4 tipy, jak během zimy neprotopit majlant