Domácnost

Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění

Rádi byste před novou topnou sezónou snížili náklady za vytápění, a proto uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Ing. Tomáš Krbec z Pražské energetiky se instalaci a servisu čerpadel věnuje už téměř 10 let. Podělil se o své zkušenosti a prozradil, do kterých domů se hodí nejvíce, jaké výhody či úskalí skrývají nejrozšířenější druhy čerpadel vzduch/voda a země/voda a porovnal jejich ceny.

Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění
Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění

Úvodní fotografie: Ing. Tomáš Krbec, specialista na instalaci a servis tepelných čerpadel. Zdroj: Elektřina.cz

Můžete vysvětlit princip tepelného čerpadla?

Zjednodušeně to funguje jako obrácená lednička. Tepelné čerpadlo (TČ) se skládá z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku.

tepelné čerpadlo schéma

Odebrané teplo z okolí (vzduch, voda či země) se předá chladivu, které pak putuje do výparníku, kde dochází k odpaření a plynné skupenství chladiva je nasáto kompresorem. Tam se plyn stlačí, zahřeje a odchází do výměníku, odkud se teplo předává do topného systému. Tím opět klesá teplota chladiva, které kondenzuje (z plynu se stává kapalina) a směřuje zase do výparníku, takže se celé kolečko opakuje.

Pro jaké typy objektů jsou tepelná čerpadla nejvhodnější?

Ideálně se hodí do nové výstavby, kde je využito podlahové topení a radiátory. Dají se použít i ve staré zástavbě s teplovodním systémem, kde jsme měli velké litinové radiátory, takže tady najdeme velké množství vody. Také lze tepelná čerpadla umístit do bytových domů s dálkovým vytápěním. V případě pasivních domů, kde je nízká tepelná ztráta objektu, TČ obstarávají vytápění a hlavně přípravu teplé užitkové vody.

Naopak TČ nejsou vhodná do domů, které vytápí radiátory s vysokou výstupní teplotou (přes 70 °C), např. když topíme v kotli na tuhá paliva. Lidé chtějí čerpadla i na vytápění chat, ale to se moc nevyplatí z pohledu ekonomické návratnosti.

Má vůbec smysl dávat tepelné čerpadlo do nezatepleného domu?

To závisí na tepelných ztrátách objektu. Čím je větší, tím méně se vyplatí pořízení TČ z investičního hlediska.

Víte, kdy začíná topná sezóna? Chci se to dozvědět!

Platí stále, že tepelná čerpadla se nehodí do klimaticky chladnějších oblastí ČR, např. někam do hor?

Ne, tepelná čerpadla nyní topí i při - 15 °C nebo až - 20 °C. Již se využívají jiné technologie, kdy se dovnitř vstřikuje chladivo, takže TČ někdy pracuje lépe např. při teplotě - 7 °C než při - 3 °C.

vytápění tepelným čerpadlem

Co udává topný faktor tepelného čerpadla?

Topný faktor je poměr topného výkonu k příkonu. Pokud mám 1 kW příkon, čerpadlo vyrobí až 4 kW tepla při topném faktoru 4. Průměrný topný faktor se pohybuje kolem 3 až 4, ale záleží na teplotě. V technických materiálech ho najdeme pod zkratkou COP (Coefficient of Performance). Je důležitý pro výběr topného čerpadla. Někteří výrobci uvedou číslo topného faktoru, ale už nezmíní, pro jakou platí teplotu. Jenže to je zásadní informace, při jaké okolní teplotě je udávaného faktoru dosaženo.

O který druh tepelného čerpadla mají zákazníci největší zájem?

Existují 3 druhy tepelných čerpadel pro vytápění; země/voda, vzduch/voda a voda/voda. V okolí Prahy instalujeme v 95 % typ vzduch/voda z důvodu hustoty zástavby. U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici. Systém voda/voda se v ČR objevuje pouze výjimečně.

Mohl byste zmínit největší výhody a nevýhody jednotlivých druhů tepelných čerpadel?

Vzduch/voda vyžaduje nižší počáteční investici než zbylé dvě možnosti. Mezi jeho nevýhody patří snižovaní topného faktoru při poklesu teploty a hlučnost zařízení. Někomu ještě může vadit narušení rázu zahrady venkovní jednotkou. 

Tepelné čerpadlo uvnitř domu

U čerpadla země/voda vidím jako plus, že topný faktor se po celý rok nemění. Navíc v poslední době není nutné přidávat další bivalentní zdroj tepla, protože tento typ již úplně pokryje tepelné ztráty. Zádrhelem se může stát provedení vrtu. Všude nepůjde zrealizovat. Na druhou stranu toto řešení venku nic nehyzdí a také je bezhlučné.

Je pravda, že tepelná čerpadla vzduch/voda mají v našich klimatických podmínkách zhruba o třetinu vyšší spotřebu než TČ země/voda?

Když půjde o dobře nadimenzovaná tepelná čerpadla, v případě typu vzduch/voda budou provozní náklady o něco vyšší kvůli spínání bivalentního zdroje. Netroufnu si ale tvrdit, jestli opravdu o třetinu. Nicméně, většinou domácnosti nemají na výběr mezi oběma variantami, protože na mnoha pozemcích TČ země/voda nelze zrealizovat.

Jak se liší oba druhy z hlediska ceny?

Země/voda vychází minimálně o třetinu dráž kvůli těm vrtům. Uvedu příklad. Jedno TČ vzduch/voda stojí 200 tisíc, země/voda kolem 180, 150 tisíc, ale potřebujete udělat třeba 2 vrty. Každý bude stát cca. 100 tisíc, takže nakonec se země/voda může ukázat i jako 2x dražší varianta.

Srovnání jednotlivých druhů tepelných čerpadel
Typ čerpadla Orientační cena včetně monáže Výhody Nevýhody
Vzduch/Voda 90 000 Kč až 250 000 Kč Relativně nízká cena, není třeba realizovat podzemní vrt nebo plošný kolektor. Není nejekonomičtějším možným řešením, při venkovní instalaci může být hlučnější.
Země/Voda 200 000 Kč až 350 000 Kč Velmi úsporný a účinný typ tepelného čerpadla, vhodný hlavně pro novostavby bez zařízené zahrady. Nutno počítat s náklady na provedení vrtu, který navíc není možno zrealizovat úplně všude.
Voda/Voda 200 000 Kč až 350 000 Kč Vhodné pro domy s přístupem k vodě, může čerpat energii ze studny, rybníka, jezera apod. Náročná instalace, potřebuje určitý minimální průtok. Jde o nejméně používaný typ čerpadla.
Vzduch/Vzduch 25 000 Kč až 40 000 Kč Jde o nejlevnější typ čerpadla. Nevyžaduje další investice do podzemních vrtů. V porovnání s ostaními typy má nižší účinnost. Zároveň nejde využít na ohřev vody.

Tabulka: Orientační ceny včetně montáže podle eon.cz, aktuální k 7.9.2019

Jakou návratnost zařízení můžeme čekat?

Když má domácnost elektrokotel, může počítat s návratností od 3 do 7 let podle jejich spotřeby energie. U kotle na dřevo nebo uhlí se k žádné návratnosti nedopočítáme, protože tyto druhy paliva jsou velmi levné. 

Obecně, tepelné čerpadlo je schopné ušetřit za rok zhruba 50 - 60 % nákladů oproti elektrokotli, kolem 30 % oproti plynovému kotli. Záleží na roční spotřebě a využitelnosti TČ, u rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje od 3 do 5 let.

Vyplatí se vytápět elektřinou, nebo plynem? Srovnání 3 modelových situací

počet hlasů: 64

Které dotace lze na nákup tepelného čerpadla využít?

V Praze se vypisuje program Čistá energie 2018. Na úrovni krajů máme oblíbenou kotlíkovou dotaci, kde lze dosáhnout na podporu do výše 120 tisíc Kč při výměně kotle na tuhé paliva za TČ.

dotace na tepelná čerpadla

Podmínky stanovené každým krajem se mohou lišit. Třeba Pražané musí nejdřív instalovat TČ, zaplatit a až poté žádat o dotaci. Naopak ve Středočeském kraji nebo jinde můžete zažádat o peníze před samotnou realizací. Většinou ale můžete zažádat o dotaci i zpětně, do 1 roku od spuštění TČ.

Jak výhodné bude tepelné čerpadlo pro vaši domácnost? Zeptejte se energetických specialistů PRE. Chci poradit s vytápěním!

V dalším díle rozhovoru se zaměříme na nejčastější mýty kolem tepelných čerpadel, jejich problémy s hlučností i na to, jak rozpoznat nekvalitní firmu, která je prodává a instaluje.

Při výběru tepelného čerpadla si nechte udělat návrh od více firem, doporučuje odborník

počet hlasů: 9