Domácnost

Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění

Rádi byste před novou topnou sezónou snížili náklady za vytápění, a proto uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Ing. Tomáš Krbec z Pražské energetiky se instalaci a servisu čerpadel věnuje už téměř 10 let. Podělil se o své zkušenosti a prozradil, do kterých domů se hodí nejvíce, jaké výhody či úskalí skrývají nejrozšířenější druhy čerpadel vzduch/voda a země/voda a porovnal jejich ceny.

Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění
Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění

Úvodní fotografie: Ing. Tomáš Krbec, specialista na instalaci a servis tepelných čerpadel. Zdroj: Elektřina.cz

Můžete vysvětlit princip tepelného čerpadla?

Zjednodušeně to funguje jako obrácená lednička. Tepelné čerpadlo (TČ) se skládá z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku. 

tepelné čerpadlo schéma

Odebrané teplo z okolí (vzduch, voda či země) se předá chladivu, které pak putuje do výparníku, kde dochází k odpaření a plynné skupenství chladiva je nasáto kompresorem. Tam se plyn stlačí, zahřeje a odchází do výměníku, odkud se teplo předává do topného systému. Tím opět klesá teplota chladiva, které kondenzuje (z plynu se stává kapalina) a směřuje zase do výparníku, takže se celé kolečko opakuje.

Pro jaké typy objektů jsou tepelná čerpadla nejvhodnější?

Ideálně se hodí do nové výstavby, kde je využito podlahové topení a radiátory. Dají se použít i ve staré zástavbě s teplovodním systémem, kde jsme měli velké litinové radiátory, takže tady najdeme velké množství vody. Také lze tepelná čerpadla umístit do bytových domů s dálkovým vytápěním. V případě pasivních domů, kde je nízká tepelná ztráta objektu, TČ obstarávají vytápění a hlavně přípravu teplé užitkové vody.

Naopak TČ nejsou vhodná do domů, které vytápí radiátory s vysokou výstupní teplotou (přes 70 °C), např. když topíme v kotli na tuhá paliva. Lidé chtějí čerpadla i na vytápění chat, ale to se moc nevyplatí z pohledu ekonomické návratnosti.

Má vůbec smysl dávat tepelné čerpadlo do nezatepleného domu?

To závisí na tepelných ztrátách objektu. Čím je větší, tím méně se vyplatí pořízení TČ z investičního hlediska.

Víte, kdy začíná topná sezóna? Chci se to dozvědět!

Platí stále, že tepelná čerpadla se nehodí do klimaticky chladnějších oblastí ČR, např. někam do hor?

Ne, tepelná čerpadla nyní topí i při - 15 °C nebo až - 20 °C. Již se využívají jiné technologie, kdy se dovnitř vstřikuje chladivo, takže TČ někdy pracuje lépe např. při teplotě - 7 °C než při - 3 °C.

vytápění tepelným čerpadlem

Co udává topný faktor tepelného čerpadla?

Topný faktor je poměr topného výkonu k příkonu. Pokud mám 1 kW příkon, čerpadlo vyrobí až 4 kW tepla při topném faktoru 4. Průměrný topný faktor se pohybuje kolem 3 až 4, ale záleží na teplotě. V technických materiálech ho najdeme pod zkratkou COP (Coefficient of Performance). Je důležitý pro výběr topného čerpadla. Někteří výrobci uvedou číslo topného faktoru, ale už nezmíní, pro jakou platí teplotu. Jenže to je zásadní informace, při jaké okolní teplotě je udávaného faktoru dosaženo.

O který druh tepelného čerpadla mají zákazníci největší zájem?

Existují 3 druhy tepelných čerpadel pro vytápění; země/voda, vzduch/voda a voda/voda. V okolí Prahy instalujeme v 95 % typ vzduch/voda z důvodu hustoty zástavby. U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici. Systém voda/voda se v ČR objevuje pouze výjimečně.

Mohl byste zmínit největší výhody a nevýhody jednotlivých druhů tepelných čerpadel?

Vzduch/voda vyžaduje nižší počáteční investici než zbylé dvě možnosti. Mezi jeho nevýhody patří snižovaní topného faktoru při poklesu teploty a hlučnost zařízení. Někomu ještě může vadit narušení rázu zahrady venkovní jednotkou. 

Tepelné čerpadlo uvnitř domu

U čerpadla země/voda vidím jako plus, že topný faktor se po celý rok nemění. Navíc v poslední době není nutné přidávat další bivalentní zdroj tepla, protože tento typ již úplně pokryje tepelné ztráty. Zádrhelem se může stát provedení vrtu. Všude nepůjde zrealizovat. Na druhou stranu toto řešení venku nic nehyzdí a také je bezhlučné.

Víte, že odborníkem na tepelná čerpadla je také společnost E.ON, která je nabízí již od 78 360 Kč? Zajímá mě tepelné čerpadlo od E.ONu

Je pravda, že tepelná čerpadla vzduch/voda mají v našich klimatických podmínkách zhruba o třetinu vyšší spotřebu než TČ země/voda?

Když půjde o dobře nadimenzovaná tepelná čerpadla, v případě typu vzduch/voda budou provozní náklady o něco vyšší kvůli spínání bivalentního zdroje. Netroufnu si ale tvrdit, jestli opravdu o třetinu. Nicméně, většinou domácnosti nemají na výběr mezi oběma variantami, protože na mnoha pozemcích TČ země/voda nelze zrealizovat.

Jak se liší oba druhy z hlediska ceny?

Země/voda vychází minimálně o třetinu dráž kvůli těm vrtům. Uvedu příklad. Jedno TČ vzduch/voda stojí 200 tisíc, země/voda kolem 180, 150 tisíc, ale potřebujete udělat třeba 2 vrty. Každý bude stát cca. 100 tisíc, takže nakonec se země/voda může ukázat i jako 2x dražší varianta.

Srovnání jednotlivých druhů tepelných čerpadel
Typ čerpadla Orientační cena včetně monáže Výhody Nevýhody
Vzduch/Voda 90 000 Kč až 250 000 Kč Relativně nízká cena, není třeba realizovat podzemní vrt nebo plošný kolektor. Není nejekonomičtějším možným řešením, při venkovní instalaci může být hlučnější.
Země/Voda 200 000 Kč až 350 000 Kč Velmi úsporný a účinný typ tepelného čerpadla, vhodný hlavně pro novostavby bez zařízené zahrady. Nutno počítat s náklady na provedení vrtu, který navíc není možno zrealizovat úplně všude.
Voda/Voda 200 000 Kč až 350 000 Kč Vhodné pro domy s přístupem k vodě, může čerpat energii ze studny, rybníka, jezera apod. Náročná instalace, potřebuje určitý minimální průtok. Jde o nejméně používaný typ čerpadla.
Vzduch/Vzduch 25 000 Kč až 40 000 Kč Jde o nejlevnější typ čerpadla. Nevyžaduje další investice do podzemních vrtů. V porovnání s ostaními typy má nižší účinnost. Zároveň nejde využít na ohřev vody.

Tabulka: Orientační ceny včetně montáže podle eon.cz, aktuální k 7.8.2020

Jakou návratnost zařízení můžeme čekat?

Když má domácnost elektrokotel, může počítat s návratností od 3 do 7 let podle jejich spotřeby energie. U kotle na dřevo nebo uhlí se k žádné návratnosti nedopočítáme, protože tyto druhy paliva jsou velmi levné. 

Obecně, tepelné čerpadlo je schopné ušetřit za rok zhruba 50 - 60 % nákladů oproti elektrokotli, kolem 30 % oproti plynovému kotli. Záleží na roční spotřebě a využitelnosti TČ, u rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje od 3 do 5 let. V roce 2022 navíc došlo k výraznému růstu cen elektřiny. Návratnost tepelného čerpadla se ještě snížila. 

Vyplatí se vytápět elektřinou, nebo plynem? Srovnání 3 modelových situací

Které dotace lze na nákup tepelného čerpadla využít?

Nízkopříjmové domácnosti mohou využít oblíbenou kotlíkovou dotaci, kde lze dosáhnout na podporu do výše 180 tisíc Kč při výměně kotle na tuhé paliva za TČ. Bez dokládání příjmů můžete žádat o příspěvek ve výši až 140 tisíc Kč z programu Nová zelená úsporám.

Oba programy prošly úpravou kvůli konfliktu na Ukrajině a obavám z nedostatku zemního plynu. Z toho důvodu se omezuje podpora plynových kotlů a naopak posiluje podpora tepelných čerpadel – u kotlíkových dotací se zvýšila o 50 tisíc korun od 29. března 2022.

dotace na tepelná čerpadla

Přehled dotací, které lze čerpat v roce 2022 na tepelná čerpadla

Nízkopříjmové domácnosti mohou využít oblíbenou kotlíkovou dotaci, kde lze dosáhnout na podporu do výše 180 tisíc Kč při výměně kotle na tuhé paliva za TČ. Bez dokládání příjmů můžete žádat o příspěvek ve výši až 140 tisíc Kč z programu Nová zelená úsporám.

Oba programy prošly úpravou kvůli konfliktu na Ukrajině a obavám z nedostatku zemního plynu. Z toho důvodu se omezuje podpora plynových kotlů a naopak posiluje podpora tepelných čerpadel – u kotlíkových dotací se zvýšila o 50 tisíc korun od 29. března 2022. 

Kotlíkové dotace

V roce 2022 dosáhnou na kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč.

Tepelné čerpadlo v roce 2022: 3 důvody, proč se vyplatí

Kotlíkové dotace jsou podmíněné nízkými příjmy. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020, případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně.

Celkem je z evropských fondů vyhrazeno 5 miliard korun na kotlíkové dotace. Příjem žádostí plánují kraje zahájit na konci jara. Žádost o dotaci je možné podat nejpozději do 31. srpna 2022.

Nová zelená úsporám

Ostatní domácnosti, které nesplňují podmínky nízkopříjmové domácnosti, mohou čerpat z programu Nová zelená úsporám. Pro vlastníky rodinných domů se nabízí dotace ve výši až 50 % uznatelných nákladů na výměnu neekologických topidel za tepelné čerpadlo. Maximální výše příspěvku se liší podle typu tepelného čerpadla.

Nová zelená úsporám 2022: Co všechno potřebujete vědět?

Nevýhodou programu NZÚ je, že dotaci získá žadatel až po realizaci. Na druhou stranu si může navýšit příspěvek pomocí kombinace různých ekologických opatření (např. pořízení TČ a zateplení objektu).

Program Čistá energie Praha 2022

S cílem šetřit energie a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší na území Prahy naše hlavní město poskytuje dotace už od roku 1994. Pro rok 2022 byl nicméně příjem žádostí ukončen již k 5. 1. 2022. Dá se ale předpokládat, že další kolo programu bude vypsáno opět na podzim pro rok 2023.

Dotaci můžete získat, pokud plánujete náhradu neekologického topného systému nebo lokálních topidel za tepelné čerpadlo, případně pokud se chystáte na instalaci TČ v novostavbě.

Tepelná čerpadla aktuálně: Jaké novinky přináší rok 2022?

Aktuální možnosti čerpání dotací už znáte. Udělejte si tedy přehled i v tom, jaká čerpadla si vlastně v současné době můžete pořídit. Trh se totiž vyvíjí opravdu dynamicky a vychytávky, o kterých byste si před několika lety mohli nechat jen zdát, jsou dnes na denním pořádku.

Na veletrhu Aquatherm Praha 2022 se představilo například tepelné čerpadlo vzduch-voda Compress 7400i AW od BOSCH Termotechnika s extrémně tichým chodem. Odhlučnění je dosaženo pomocí protihlukového difuzéru, který je umístěný před ventilátorem čerpadla. Také tepelné čerpadlo vzduch-voda Compress 7000i AW nabízí ultra tichý provoz díky uložení kompresoru na levitující podložce.

Vaší pozornosti by nemělo ujít ani tepelné čerpadlo iSERIES. To je unikátní tím, že odpadní teplo vznikající v režimu chlazení ukládá do zásobníku teplé vody. Ohřívá ji tak vlastně zdarma teplým vzduchem, který by se jinak v parném létě bez užitku uvolnil do atmosféry.

Dodávka tepelných čerpadel určených primárně k vytápění

 

Vzduch/voda

Země/voda

Voda/voda

Celkem

2015

7 304

1 463

107

8 874

2016

10 827

1 437

84

12 348

2017

13 718

1 440

121

15 279

2018

16 997

1 566

81

18 624

2019

21 563

1 333

84

22 980

2020

22 615

1 371

69

24 124

Zdroj: TZB-info, pozn.: Tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebilancována.