Vše o elektřině

Na Energetický regulační úřad se může obrátit i nespokojený zákazník

Energetický regulační úřad (ERÚ) působí jako dozorce na trhu s energiemi v České republice. Stará se nejen o udržení volné soutěže mezi dodavateli, ale vyřizuje i stížnosti od jejich klientů. Kromě toho z části určuje cenu elektřiny, kterou domácnosti zaplatí.

Na Energetický regulační úřad se může obrátit i nespokojený zákazník
Na Energetický regulační úřad se může obrátit i nespokojený zákazník

Státem zřízený ERÚ má pro zákazníky důležitou funkci. Mohou se na něj obrátit v případě nespokojenosti se službami distributora nebo dodavatele elektřiny (odkaz na článek distributor/dodavatel?). Úřadu mohou klienti zaslat stížnost například při chybném vyúčtování, potížích s připojením, smluvními podmínkami nebo cenami. Za rok 2012 vyřídil ERÚ celkem 9 659 podání, stížností a peticí.

Regulovaná cena elektřiny

Regulovanou část ceny určuje ERÚ podle distribuční oblasti a nelze ji tak ovlivnit ani změnou dodavatele. Má pokrýt náklady distributora, tedy například cenu za přepravu a distribuci elektřiny.

Kromě toho úřad do jisté míry určuje, kolik peněz vydají zákazníci z kapsy při placení faktury za elektřinu. Úřad totiž každoročně předepisuje výši takzvané regulované ceny, kterou nelze ani změnou dodavatele ovlivnit. Tato částka tvoří asi 55 procent celkové sumy na vyúčtování. Zahrnují se do ní náklady na přepravu a distribuci elektřiny, cena za operátora trhu a příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů.

Kromě spotřebitelů má pak úřad hájit i zájmy distributorů a dodavatelů energie. Podporuje mezi nimi zdravou konkurenci, přičemž spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V neposlední řadě se zasazuje se také o využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie i kombinované výroby elektřiny a tepla.

Mezi činnost ERÚ patří také vydávání vyhlášek a příprava evropských zákonů v oblasti energetiky. Spolupracuje proto s orgány Evropské unie a některými oborovými spolky. Jeho hlavní snahou je prosadit a ochránit národní zájmy ČR.

ERÚ sídlí v Jihlavě a v České republice působí od roku 2001. Vznik úřadu se pojí především se vstupem České republiky do Evropské unie. Tehdy měl mimo jiné zajistit otevření trhu s elektřinou a plynem, podpořit konkurenci, kvalitu a spolehlivost dodávek energie, stabilní ceny a zároveň se zaměřit na ochranu spotřebitele.