Vše o elektřině

Nekalé praktiky dodavatelů: Nátlak a polovičaté informace

Nečisté záměry obchodníka, který přemlouvá ke změně dodavatele elektřiny, může věstit i způsob jeho jednání. Nenechá čas na rozmyšlenou, slibuje a dá jen kusé nebo nepravdivé informace.

Nekalé praktiky dodavatelů: Nátlak a polovičaté informace
Nekalé praktiky dodavatelů: Nátlak a polovičaté informace

Zvýšit pozornost je třeba ve chvíli, kdy dodavatel odmítne poskytnout čas na prostudování smlouvy a obchodních podmínek. Co za takovým nátlakem k podpisu smlouvy může stát? Třeba nejrůznější skryté poplatky (například za změnu dodavatele) obsažené ve smlouvě nebo obchodních podmínkách. Zákazník by je mohl brzy odhalit a nechat se tak od změny dodavatele elektřiny odradit.

Sliby nestačí

Stejně tak potom při uzavírání smlouvy s novým dodavatelem platí známé „co je psáno, to je dáno“. Pokud obchodník zaručí slevu nebo úsporu pouze ústním příslibem, může se jednat o další způsob, jak klienta oklamat. Veškeré dohodnuté podmínky by proto měly být výslovně potvrzeny ve smlouvě nebo obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky

Jsou součástí každé smlouvy o dodávkách i distribuci elektřiny. Obsahují informace o délce výpovědní lhůty, uvádí, jak dlouho daná smlouva trvá a mohou obsahovat i klauzule týkající se změny cen. V případě odlišných ustanovení v uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách, platí podmínky stanovené smlouvou.

Dodavatelé také využívají toho, že zákazníci nemají dostatečný přehled o dění v oblasti energetiky, a mnohdy jim tak podávají neúplné informace. Obchodník například může tvrdit, že zastupuje stávajícího dodavatele, že původní dodavatel krachuje nebo se slučuje s jinou společností. Případně dodavatel „pouze přišel upravit a vylepšit podmínky stávající smlouvy klienta.“ V takovém případě je vždy namístě nejednat ukvapeně a dané informace si před podpisem smlouvy ověřit nebo žádat jejich doložení.

„Nic se nezmění“

Obchodník také může zákazníka při přesvědčování ujišťovat, že se změnou dodavatele se nic nemění a elektroměry bude stejně odečítat distributor, u kterého nadále zůstává. Toto tvrzení také není úplné. Mezi distributorem a dodavatelem je rozdíl a s převodem dodavatele zpravidla dochází ke změně ceny a dalších poskytovaných služeb.

Další zbraň na zákazníka dodavatel použije, když záměrně nesdělí některé důležité informace. Obchodník například odmítne sdělit, na jak dlouho má klient uzavřenou stávající smlouvu a kdy jí má vypovědět. Zároveň také mnozí neuvádí, jak vysoké jsou sankční poplatky za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu