Vše o elektřině

Česko opět čelilo náporu přebytečné elektřiny z Německa

Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) se na přelomu roku opakovaně potýkala s přetoky elektřiny způsobenými kvůli enormní výrobě ve větrných parcích sousedního Německa. Dispečeři ČEPS proto museli přijmout mimořádná opatření. Jejich finanční náklady dosáhly desítek milionů korun. Bez těchto opatření by v Česku mohlo dojít i k ohrožení dodávek elektřiny.

Česko opět čelilo náporu přebytečné elektřiny z Německa
Česko opět čelilo náporu přebytečné elektřiny z Německa

ČEPS zajišťuje přenos elektrické energie od výrobců z elektráren k velkým rozvodnám. O dodávky elektřiny k domácnostem se pak starají jednotliví distributoři. Dispečeři ČEPS sledují rozvod velkých objemů energie tak, aby nehrozilo přetížení sítě a následný výpadek proudu. 

Proč je stále obtížnější zvládat toky elektřiny?

Podle ČEPS hlavní příčiny problémů leží v podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, odstavování jaderných elektráren v Německu, pomalé výstavbě sítí a jednotné německo-rakouské zóně, kudy se přepravuje velké množství elektřiny. 

„Nárůst výkonu a výroby obnovitelných zdrojů v Německu nedoprovází adekvátní výstavba přenosových vedení. Zatímco původní plán do roku 2015 zněl 1887 kilometrů vedení, realita ve třetím čtvrtletí loňského roku byla ani ne třetinová," upozorňuje předseda představenstva ČEPS, a.s., Vladimír Tošovský. Společnost ČEPS proto čelí neplánovaným tokům elektřiny z Německa opakovaně.

Odvracení výpadku proudu stálo 60 milionů korun

Produkce větrných parků Německa přesahovala na konci roku 30 000 Megawattů (MW). Toky mezi Německem a Rakouskem dosahovaly v tomto období 7 700 MW. 

Většina elektřiny přitom tekla přes soustavy okolních států. Jen přes tu naši směřovalo na jih Evropy okolo 3 400 MW elektřiny, což je víc než trojnásobek výkonu Jaderné elektrárny Temelín. Bez zásahů dispečerů společnosti ČEPS by přenosové soustavě hrozila kritická situace. Celkové náklady na mimořádná opatření na přelomu roku (tzv. redispečinky) se vyšplhaly na 60 milionů korun. 

Proti výkyvům v dodávkách by měly pomoci obří transformátory

„ČEPS opakovaně žádala německé i rakouské provozovatele přenosové soustavy o snížení výroby v Německu a zvýšení výroby v Rakousku. Bezpečné a spolehlivé fungování české přenosové soustavy se podařilo udržet jen díky redispečinku," dodává Tošovský. 

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

Společnost ČEPS usiluje o dlouhodobá opatření, a to především výstavbou transformátorů s řízeným posuvem fáze (tzv. PST transformátorů) na hranicích s Německem. První by měl být instalován v letech 2015 a 2016 v Hradci u Kadaně. ČEPS zde počítá s investicí zhruba 2,5 miliardy korun.