Aktuality

Reklamace u Bohemia Energy: Za pozdní vyřízení máte nárok na finanční náhradu

Dodavatel Bohemia Energy ukončil dodávky elektřiny a plynu v říjnu loňského roku. Podle tvrzení společnosti už tři čtrvrtiny zákazníků obdržely konečné vyúčtování i vypořádání přeplatku. Na Bohemia Energy se ale valí lavina reklamací, zejména kvůli nepřesným odečtům. Pokud společnost reklamaci nevyřídí včas, musí zákazníkovi uhradit náhradu v řádech stovek korun denně.

Reklamace u Bohemia Energy: Za pozdní vyřízení máte nárok na finanční náhradu
Reklamace u Bohemia Energy: Za pozdní vyřízení máte nárok na finanční náhradu

Skupina Bohemia Energy, do níž spadají ještě společnosti Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie, ukončila dodávky elektřiny k 14.10.2021 a dodávky zemního plynu k 17.10.2021. Přes milion odběrných míst spadlo do režimu dodavatele poslední instance (DPI).

Klienti Bohemia Energy tak nepřišli o dodávky energií, ale přibyly jim starosti s konečným vyúčtováním – jelikož dodavatel skončil před topnou sezónou, vznikly zákazníkům často vysoké přeplatky kvůli zálohám, které již uhradili.

Srovnejte si ceny elektřiny a zjistěte, kolik ušetříte

Podle mluvčí společnosti Hany Novotné do konce loňského roku obdrželo vyúčtování 70 procent z celkového počtu 1,2 milionů klientů Bohemia Energy, v návaznosti na vyúčtování pak obdrželi i své přeplatky. Nicméně s vyplácením některých přeplatků se pojily potíže.

„Zákazníci, kteří měli na faktuře splatnost 30.11.2021, obdrželi peníze na svůj účet s jednodenním zpožděním. Vzhledem k tomu, že se jedná o enormní množství příkazů, došlo na straně banky k technickým potížím, které jsme celý včerejšek řešili. Ačkoli jsme platební příkazy poslali řádně a včas, část zákazníků bohužel přesto dostala platbu o den později, za což se omlouváme,“ uvedla pro TN.cz mluvčí.

Otázky a odpovědi ke krachu Bohemia Energy

Nepřesnosti v odečtech

To ale není jediný problém. Jakmile zákazníci Bohemia Energy obdrželi svá vyúčtování, začali odhalovat nesrovnalosti. Ty vznikly především v souvislosti s odečty elektroměrů či plynoměrů, které provozovatelé distribučních soustav prováděli odhadem. Mluvčí Bohemia Energy tak přiznává, že je teď společnost zavalená reklamacemi. Bohužel nepřesnosti v odečtech měřicích zařízení se projeví i ve fakturách od dodavatelů poslední instance, protože počáteční údaje o spotřebě nesedí.

Společnost Bohemia Energy nestíhá reklamace vyřizovat, jelikož je jimi zahlcena.

Na vyřízení reklamace má dodavel 15 dní

Také podáváte reklamaci u Bohemia Energy? Pak se hodí vědět, že pro vyřízení reklamace ze strany dodavatele je stanovena lhůta 15 kalendářních dní od jejího doručení. V některých případech – mimo jiné právě i situace, kdy jsou nesrovnalosti v množství odebrané energie – se lhůta prodlužuje na 30 dní, protože je nutná součinnost s distributorem. V případě uznání reklamace je pak dodavatel do dalších 15 kalendářních dní povinen vypořádat finanční záležitosti.

Vzhledem k množství reklamací, které k Bohemia Energy směřuje, se dá předpokládat, že společnost nebude tyto lhůty stíhat. Pokud by to byl i váš případ, máte nárok na finanční náhradu za porušení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování. Ta činí pro dodávky elektřiny 600 Kč/den, nejvýše 24.000 Kč a pro dodávky plynu 750 Kč/den, nejvýše 7.500 Kč.  Podmínkou však je, že si o finanční náhradu zažádáte včas, tj. do 60 kalendářních dnů od chvíle, kdy k porušení došlo.

Modelový příklad reklamace

Zákazník podal reklamaci 5. listopadu 2021. Vztahuje se na ni standardní lhůta pro vyřízení. To znamená, že dodavatel musí reklamaci vypořádat do 20. listopadu a vyplatit přeplatek do 5. prosince 2021. Dejme tomu, že dodavatel vyřídil reklamaci až 30. listopadu – v tom případě byl 10 dní v prodlení. Pokud se jednalo o vyúčtování elektřiny, má zákazník nárok na náhradu ve výši 6.000 Kč, u zemního plynu by náhrada činila 7.500 Kč.

Krach Bohemia Energy: Jak mám postupovat? (NÁVOD)

Na co si dát pozor při reklamaci vyúčtování

Právě kvůli výše stanoveným lhůtám byste měli reklamaci vyúčtování podat vždy písemně – jedině tak máte důkaz, kdy jste reklamaci začali řešit. Stejně tak musí mít písemnou formu žádost o finanční náhradu.

Při reklamaci mějte na paměti, že sama o sobě nemá odkladný účinek a nezbavuje vás povinnosti uhradit případný nedoplatek. Obecně platí, že nedoplatek, který chcete reklamovat, musíte nejdříve zaplatit a teprve po kladném vyřízení reklamace získáte nárok na vrácení peněz. „V případě společnosti Bohemia Energy entity bych ovšem s platbou počkala, protože spotřebitelům od ní pro nezaplacení nedoplatku nehrozí odpojení od energií a pokud bude zjištěno, že spotřeba energií souhlasí s vyúčtováním, nedoplatek spotřebitel doplatí,“ uvádí Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.