Vše o elektřině

Stálý měsíční plat: Stropovaná platba, na které lze ušetřit

Rozdíl mezi zastropovanou cenou stálého měsíčního platu a tou, kterou je možné získat u některých dodavatelů, už začíná být zajímavý a ročně si lze přijít až na několik stovek korun.

Stálý měsíční plat: Stropovaná platba, na které lze ušetřit
Stálý měsíční plat: Stropovaná platba, na které lze ušetřit

Co je stálý měsíční plat? 

Stálý měsíční plat patří do neregulované složky elektřiny a určuje jí samotný dodavatel. Jedná se o paušální platbu, kterou najdete pod různými názvy (Stálý plat, stálý poplatek, denní či měsíční poplatek) a je platbou dodavateli za rezervovanou kapacitu elektřiny v jeho síti, tedy za možnost kdykoliv elektřinu podle potřeby odebírat. Od roku 2023 je maximální výše stálého měsíčního platu zafixována na úrovni 130 Kč měsíčně, respektive 157 Kč měsíčně. 

Srovnejte si dodavatele a zjistěte, u kterého z nich můžete ušetřit na stálém měsíčním platu

Proč vláda zastropovala stálý měsíční plat? 

Vláda přikročila ke stropu stálého měsíčního platu, jelikož dříve někteří dodavatelé se snažili zneužívat nevědomosti zákazníků. Argumentovali jim nízkou cenou silové elektřiny, zvláště u nízkých spotřeb, ale svou nadměrnou marži si vybrali právě u stálého měsíčního platu, kde mohl měsíční poplatek přesáhnout i 250 Kč měsíčně.

Pokud bude fixace cen elektřiny a plynu pokračovat i v roce 2024, je možné, že stálý měsíční plat zůstane nadále zafixován a tato praktika bude minulostí. 

Dodavatelé pod cenovým stropem. Kolik lze ušetřit?

Úspory na stálém měsíčním platu při změně dodavatele 

I když je tato položka vládou zafixována, lze na ní ušetřit. Dodavatelé, kteří nabízejí elektřinu pod stropem, nabízejí často i tuto stálou platbu výrazně levněji. První dodavatel, který představil ceny pod vládním stropem E.ON například nabízí nejen úsporu na silové složce elektřiny oproti vládnímu stropu, ušetřit je možné také na samotném stálém platu. Ten v jeho ceníku vychází na 99 Kč, tedy 120 Kč měsíčně. Měsíčně je možné ušetřit na stálém platu 37 korun měsíčně.

Pokud se úspora nasčítá i se samotnou úsporou za silovou složku elektřiny, tak celková úspora u domácnosti, která využívá elektřinu k běžným činnostem (nikoliv k vytápění a ohřevu vody) může dosáhnout až 2000 Kč. V případě domácnosti, která využívá elektřinu k vytápění, například formou tepelného čerpadla, může roční úspora dosáhnout i 6000 Kč ročně. 

Druh domácnosti a spotřeba Roční úspora Roční úspora
  Stálý plat Silová elektřina
Byt 3 MWh 444 Kč 1500 Kč
Dům s TP, 7,8 MWh NT, 0,2 MWh VT 444 Kč 5400 Kč

Stálý měsíční plat se prodraží především u malých spotřeb

Stálý měsíční plat může představovat podstatnou část nákladů především u odběrných míst, které využívají elektřinu málo, například u chatových osad. V modelové chatě, kde se elektřina využívá jen občas a nárazově, především o víkendu, roční spotřeba elektřiny nemusí přesáhnout 0,5 MWh.

V takovém případě za samotnou elektřinu spotřebitel zaplatí kolem 1000 Kč ročně, za stálý měsíční plat při zafixovaných cenách to bude 1884 Kč ročně. Nemálo lidí tak zvažuje, zdali není lepší neodebírat elektřinu ze sítě, ale být nezávislý například prostřednictvím elektřiny ze solárních panelů. 

Srovnání dodavatelů rychle a spolehlivě Chci srovnat