Vše o elektřině

Německý energetický trh se transformuje. Změny zasahují i Česko

Obrovská dohoda mezi společnostmi E.ON a RWE v celkovém objemu 60 miliard euro, která vytváří dva dominantní hráče v rozdílných oblastech, výrazně otřásla celým německým energetickým trhem. Novým trendem je decentralizace a dodavatelé jsou nucení se specializovat. Změny ovlivňují také Česko.

Německý energetický trh se transformuje. Změny zasahují i Česko
Německý energetický trh se transformuje. Změny zasahují i Česko

V roce 2011 padlo v Německu důležité rozhodnutí, které se týkalo uzavření jaderných elektráren a poté i elektráren uhelných. Pro tuto prudkou energetickou transformaci se vžil název Energiewende, který také ovlivnil chování zákazníků energetických společností. Důležitá už nebyla jen cena produktu, ale ekologie a společenská zodpovědnost dodavatelů či výrobců elektřiny. 

Německý zákazník je proti tomu českému více uvědomělý v oblasti udržitelnosti a ekologie. Díky dlouholetému procesu „Energiewende“ si daleko více uvědomuje dopad svého spotřebního chování na své okolí a je více ochoten přemýšlet o dopadech na životní prostředí a zároveň je více otevřený investovat do obnovitelných zdrojů,“ potvrzuje Hana Kořínková, vedoucí Product Development & Innovations společnosti E.ON Energie.

Energiewende vedla ke změnám v podnikání německých energetických společností, které byly nucené zbavit se svých uhelných elektráren a investovat do obnovitelných zdrojů. Spalovat uhlí a obhospodařovat stovky tisíc zákazníků už nadále nebylo společensky přijatelné. 

Německá energetická přeměna Energiewende: Jaké jsou její cíle?

Specializace jako cesta k prozákaznickým řešením

Jedním z nepřímých vyústění Energiewende je také dohoda mezi E.ONem a společností RWE v objemu 60 miliard euro. Rozsáhlá výměna aktiv je zásadní především v tom, že E.ON převedl své elektrárny a podzemní zásobníky plynu směrem k RWE.

E.ON tak bude působit především jako jeden z největších světových dodavatelů a distributorů elektřiny, zatímco RWE jako výrobce elektřiny. Fakticky dochází k vertikální integraci, zároveň se velké energetické společnosti budou specializovat. Společnosti chtějí stále více čerpat z rozsáhlých synergií, především v oblasti zákaznických procesů a digitalizace.

Stále více se ukazuje, že tradiční model, ve kterém energetické firmy nakupovaly elektřinu a tu poté dodávaly svým zákazníkům, je už dávno mrtvý. Dodavatel je nově spíše energetickým partnerem, který řeší komplexní energetickou situaci domácnosti či firmy. Pomůže například s výběrem vhodného tepelného čerpadla či fotovoltaiky.

Co je to zelená elektřina a proč byste ji měli chtít?

Tento trend se stále více prosazuje také v Česku. „Vnímáme i rostoucí zájem o financování obnovitelných zdrojů (například půjčky na fotovoltaické elektrárny), stejně jako zájem o doplňkové služby jako je například vzdálený dohled nad funkčností technologií. Zákazník ve zkratce hledá komplexní řešení na míru za rozumnou cenu. Pokud je to vše ještě zelené, tak je ochoten si za to i připlatit,“ uvádí Kořínková.

Německá energiewende

Společenské investice táhnou 

Další trendy ale Česko čekají, především v oblasti společenských investic. „Nemalé množství Němců si již dnes buduje určitou finanční rezervu tak, že buď individuálně nebo kolektivně vlastní podíl na fotovoltaických nebo větrných elektrárnách, které dodávají zelenou energii v rámci jejich komunit. Roste tak podíl energetických vlastníků, kteří snižují vlastní náklady za energii, a navíc energii zelenou. Ze spotřebitelů se tak stávající výrobci, což je zásadní přeměna tradičního energetického modelu,“ poukazuje Kořínková s tím, že tento vývoj lze očekávat časem i v České republice, je však podmíněn změnou legislativy, která by umožňovala komunitní sdílení energie jako v Německu.

Trendem je i decentralizace energetiky

Zatímco se v Česku schvaluje dostavba nových bloků Dukovan, tedy centralistické pojetí energetiky, v Německu je vývoj opačný, a to směrem k prudké decentralizaci, kde je velmi silná vyjednávací a akční schopnost tzv. komunit, které se sdružují například v rámci obce nebo regionu. „Jsou velmi proaktivní a vytváří tak přirozenou konkurenci stávajícím tradičním dodavatelům energií například tím, že se sdruží a společně vykupují energii z obnovitelných zdrojů. Tento trend bude v čase pokračovat a bude vést k zásadní transformaci celé německé energetiky směrem k decentralizaci,“ podotýká Kořínková.

Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony

Stále více se prosazuje také digitalizace zákaznických procesů, kterou akcelerovala současná virová pandemie. E.ON v současnosti masivně investuje do svého online zákaznického centra. „Zákazník si chce, pokud možno co nejvíce záležitostí vyřídit online prostřednictvím chytré aplikace. S tím souvisí například i koncept smart home a integrace energetického řešení domácnosti na jedno místo, odkud ho zákazník může jednoduše monitorovat,“ uvádí Kořínková. Doba, kdy zákaznici budou moci smlouvy podepisovat zcela běžně elektronicky, a to v případě jak nových, tak starších odběrných míst, je za dveřmi. Těžit by měl z toho zákazník,“ zakončuje Kořínková.