Vše o elektřině

Vítězem aukce dTestu je Europe Easy Energy, dceřiná společnost Bohemia Energy

Aukce energií pořádaná organizací na ochranu spotřebitele dTest zná svého vítěze. Je jím společnost Europe Easy Energy, jejímž vlastníkem je Bohemia Energy, největší tuzemský alternativní dodavatel elektřiny a plynu. Do aukce s názvem „Chci výhodnější energie“ se nezávazně přihlásilo přes 67 tisíc českých domácností. Ty budou nyní čekat na konkrétní nabídku od vítězného dodavatele.

Vítězem aukce dTestu je Europe Easy Energy, dceřiná společnost Bohemia Energy 2 fotky v galerii
Vítězem aukce dTestu je Europe Easy Energy, dceřiná společnost Bohemia Energy

Zaregistrovaní zájemci v průběhu března obdrží od Europe Easy Energy osobní nabídku dodávek energií a poté budou mít několik týdnů na rozmyšlenou, zda ji přijmou, či nikoliv. Pokud se rozhodnou na návrh dodavatele přistoupit, musí do 30. dubna vyplněním a odesláním formuláře změnu dodavatele potvrdit.

Takový postup není obvyklý, účast v aukcích energií bývá zpravidla závazná – pokud se jí domácnost zúčastní, pak se také zavazuje k tomu, že bude vítěznou nabídku akceptovat, a pokud ne, často se nevyhne smluvní pokutě.

Do pomyslného souboje o tisíce odběrných míst se podle dTestu zapojilo 19 dodavatelů, kteří splnili soubor přísných podmínek a požadavků. Zúčastněné společnosti poté musely připravit co nejatraktivnější nabídky, aniž by věděly, s kým soupeří a kolik nových klientů skutečně získají. V důsledku nezávaznosti registrace nebylo možné předem odhadnout, jaké procento z 67 tisíc zájemců smlouvu s novým dodavatelem skutečně podepíše.

Anketa

Jak se vyvíjí počet změn dodavatelů energií v Česku?

Přestože již byl vítěz oznámen, mohou se spotřebitelé na webových stránkách věnovaných projektu „Chci výhodnější energie“, do aukce stále zapojit. Podle uvedených informací tak zájemci mohou obsadit místa zbývající po účastnících aukce, kteří se rozhodli nabídku nepřijmout. Tato informace je poměrně překvapivá, neboť účastníci aukce prozatím neobdrželi personalizované nabídky.

Střední dodavatel s gigantem v zádech

Podle statistiky Operátora trhu s elektřinou (OTE) měla Europe Easy Energy na konci minulého roku 34 272 odběrných míst elektřiny, zatímco plyn od ní odebíralo 18 900 domácností a firem. Dohromady tedy zásobuje energiemi přes 53 tisíc odběrných míst.

Vítězstvím v aukci dTestu by tak potenciálně mohlo dojít k tomu, že by se počet odběrných míst Europe Easy Energy více než zdvojnásobil. Není prozatím známo, zda se účastníci aukce zajímali více o elektřinu, plyn, případně obě komodity zároveň. Pro dodavatele by takový nárůst odběratelů mohl znamenat nečekanou administrativní zátěž.  

Společnost Europe Easy Energy vstoupila na český energetický trh v roce 2011. Od počátku svého fungování měla pověst seriózního dodavatele s příznivými cenami a podmínkami, ale také benefity pro seniory. V listopadu minulého roku se Europe Easy Energy stala součástí Bohemia Energy, největšího alternativního dodavatele elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy v Česku. Společnost Bohemia Energy na český energetický trh zavedla nový obchodní model v podobě podomního prodeje, zavedení vstupních a výstupních poplatků či vysokých sankcí.

Nezávislá spotřebitelská organizace vs. komerční aktivity

Kolektivní aukce energií nejsou v českém prostředí žádnou novinkou, s většími či menšími úspěchy už u nás probíhají od roku 2013. Projekt „Chci výhodnější energie“ se však vymyká tím, že jeho pořadatelem je nezisková organizace, která se navíc primárně nezabývá energetikou, nýbrž ochranou práv spotřebitelů a spotřebitelskými testy. Energetické aukce zpravidla organizují soukromé společnosti ve spolupráci s konkrétními městy či obcemi.

Organizace dTest proto čelí kritice, která jí vyčítá, že by se jako subjekt deklarující nezávislost a objektivitu, jehož provoz je navíc částečně dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), neměla zapojovat do obchodních aktivit, a to ani z pozice zprostředkovatele aukce energií.

dTest na tyto výtky reaguje tvrzením, že jeho primárním cílem je ve spolupráci s nizozemskou společností Pricewise především ztransparentnit český trh s energiemi a zajistit silnější vyjednávací pozici vůči dodavatelům energií. Zástupci spotřebitelské organizace dodávají, že finanční příspěvek od MPO, který v roce 2014 činil bezmála 4 miliony korun, putuje do projektů zaměřených na pomoc spotřebitelům s jejich právy a osvětové kampaně,  a že z něj tedy aukce v žádném směru financována není.

Vítězem aukce dTestu se stala společnost Europe Easy Energy.

V zahraniční úspěchy, v Česku nováček

Překvapením může být i propojení dTestu se společností Pricewise z Nizozemí. Ta má zajistit potřebné technické a organizační zázemí pro celý průběh aukce. Přestože dTest uvádí, že se společnost podílela na realizaci změny dodavatelů energií pro více než 2 miliony spotřebitelů v 10 zemích, v českém prostředí je Pricewise nováčkem, jehož aktivity veřejnost prakticky nezná. Tato skutečnost mohla některé zájemce o aukci odradit.

S ohledem na fakt, že aukce energií je komerční aktivita, v níž figurují nemalé finanční částky, vyvstávají také otázky, pro koho bude celý projekt výdělečný. Je správné, aby z něho případně profitovala i nezávislá spotřebitelská organizace dTest?

„Společnost dTest, o.p.s. je nezisková organizace. Dodavatelé elektřiny a plynu, kteří uspějí v aukci, zaplatí za každého nového zákazníka získaného díky  provizi společnosti Pricewise. Pricewise předá část této provize společnosti dTest, o.p.s., která ji použije na úhradu nákladů, jež byly vynaloženy v souvislosti s kampaní a v oblasti podpory zákazníků, IT, marketingu a dalších. V případě přebytku po pokrytí nákladů bude tento přebytek vložen do rozšiřování a zkvalitňování služeb dTest, o.p.s. spotřebitelům v Česku,“ zní na webu věnovaném aukci a jejímu průběhu odpověď na otázku, zda bude mít dTest z projektu nějaký zisk.