Domácnost

Odpojení elektřiny: Kdy vás může dodavatel odstřihnout od proudu?

Stát se to může každému – zapomenete zaplatit složenku a dluh u vašeho dodavatele je na světě. Přečtěte si, jak takovou situaci řeší přední hráči na našem energetickém trhu, E.ON, ČEZ, PRE a Innogy. Kdy vám pošlou domů upomínku a v jakých případech už byste se měli obávat odpojení elektřiny?

Odpojení elektřiny: Kdy vás může dodavatel odstřihnout od proudu?
Odpojení elektřiny: Kdy vás může dodavatel odstřihnout od proudu?

Jedna zapomenutá složenka není žádná tragédie

V případě, že jste lidově řečeno „zasklili“ platbu jedné zálohy, máme pro vás dobrou zprávu – není důvod stresovat a nakupovat svíčky ve velkém, protože odpojení od proudu vám rozhodně nehrozí. Několikadenní zpoždění platby z vás ještě neoprávněného odběratele proudu nedělá, a tak stačí jednoduše chybějící sumu doplatit. Co ale v případě, že zálohu vytěsníte z hlavy úplně? Máte-li solidního dodavatele, určitě neočekávejte, že bude měsíce vyčkávat a naráz vás překvapí odstřihnutím proudu. Dodavatelé se vás nejprve budou snažit upozornit, že vaše platba nepřišla v pořádku, a to již během několika málo dní.

Všechny námi dotazované společnosti navíc využívají různých způsobů komunikace, aby měly jistotu, že se jim podaří zákazníka zastihnout a zavčasu informovat o vzniklém problému. Ve většině případů budete na svůj dluh nejprve upozorněni e-mailem, sms zprávou a nebo telefonátem. Klasická upomínka poštou vám přijde až v případě, že vás nebude možno kontaktovat jinak, nebo tehdy, když na upozornění nebudete reagovat.

Odpojení od elektřiny: Kdy se zastaví elektroměr kvůli nezaplaceným účtům?

Jak tedy komunikace se zapomnětlivci probíhá u jednotlivých společností?

U E.ONu je systém upomínání individualizovaný. Má až 7 stupňů a v rámci upomínkového řízení firma využívá všechny způsoby komunikace. Do tuhého začne jít, jakmile vám E.ON bude nucen poslat upomínku formou doporučeného dopisu. Nejen, že za ni budete muset zaplatit 200 Kč, ale navíc jde o krok, který předchází odpojení.

Pražská energetika, a. s. využívá automatizovaného upomínkového řízení, jehož přesné nastavení je závislé na typu odběru. Konkrétně záleží na tom, zda se upomínají domácnosti nebo podnikatelé, zálohy nebo faktury, jaká je platební morálka dlužníka, jestli se jedná o zákazníka mateřské společnosti Pražská energetika, a. s., nebo dceřiné společnosti eYello CZ, k. s., o elektřinu, případně o plyn. Stejně jako u E.ONu se tedy může komunikace s jednotlivými zákazníky trochu lišit. První upomínka by však většinou měla přijít za 5 až 10 dní po splatnosti pohledávky, a to SMS zprávou, e-mailem, nebo přímým zavoláním, popřípadě vám PRE zašle upomínku prostřednictvím držitele poštovní licence, jako obyčejnou listovní zásilku. Nezaplatíte-li, za 7 až 17 dní můžete ve schránce čekat další upomínku. Stejně jako ta první bude zaslána jako běžné psaní, kvůli vysokým nákladům a malé účinnosti PRE totiž doporučená psaní nevyužívá vůbec. Upomínky jsou zpoplatněny, ale dobrou zprávou pro dlužníky je, že pokud vše doplatí ještě před přerušením dodávky, nebudou účtovány.

Podobně komunikuje také ČEZ. Zákazníka nejprve upozorní prostřednictvím prostřednictvím sms, emailu nebo dopisem, dle jeho nastavených preferencí a poskytnutých kontaktních údajů. Nereaguje-li, následuje doporučená upomínka odeslaná na doručovací adresu zákazníka. Před samotným odpojením se pak zákazníka znova snaží kontaktovat operátoři call centra. A jak je to s cenou upomínek? Doporučený dopis je stejně jako u E.ONu zpoplatněn: „Běžné upomínky v Čez Prodej jsou pro zákazníka zdarma. Výjimkou je doporučená upomínka, která odchází zákazníkovi poštou, když zákazník nereaguje na předchozí výzvy. K tomu dochází nejdříve 20 dní po splatnosti závazku a po předchozí snaze kontaktovat zákazníka dle jeho uvedených preferencí. Doporučená upomínka stojí 240 Kč vč DPH, dle platných všeobecných obchodních podmínek,“ upozorňuje Alice Horáková, Tisková mluvčí Skupiny ČEZ.

Stejně férový postup jako konkurence využívá také innogy. Jakmile se dostanete do prodlení s platbou, budou se vás snažit kontaktovat všemi možnými způsoby, podle kontaktních údajů, které jste poskytli. „Zákazník, který uvede e-mail, číslo mobilního telefonu a ještě je vlastníkem pevné linky, dostane informaci o prodlení mnohem rychleji než zákazník, který uvedl pouze adresu bydliště. Tato komunikace probíhá ze strany obchodníka opakovaně, po celou dobu trvání pohledávky, a upomínka je doručována více komunikačními kanály současně. Odeslání upomínky není zpoplatněno.“ upřesňuje Linda Filuszová, regionální tisková mluvčí innogy Česká republika a.s.

Upomínku za neuhrazenou zálohu můžete dostat i přes sms.

Ať jste tedy zapomnětliví sebevíc, pokud vašemu dodavateli dáte dostatek údajů k tomu, aby vás mohl snadno kontaktovat, ideálně sms zprávou nebo e-mailem, nemusíte mít strach, že by vám hrozily zpoplatněné upomínky nebo dokonce odpojení od proudu. Každá firma se nejprve bude snažit s vámi komunikovat, a to dokonce různými kanály, aby situaci vyřešila ke spokojenosti obou stran.

Zasílání klasických upomínek dopisem u jednotlivých dodavatelů

 

Odeslání upomínky poštou

Cena upomínek

E.ON

ANO, doporučená upomínka je poslední krok před odpojením.

Doporučená upomínka 200 Kč

PRE

ANO, upomínka je poslána jako obyčejná listovní zásilka.

Upomínky jsou zpoplatněny, při zaplacení dluhu před odpojením proudu však nejsou účtovány.

ČEZ

ANO + před odpojením proudu kontaktuje zákazníka prostřednictvím call centra.

Doporučená upomínka 240 Kč

innogy

ANO

Odeslání upomínky není zpoplatněno.

 
Se správně vyplněnými kontaktními údaji v databázi vašeho dodavatele tedy můžete být naprosto klidní. I když se náhodou stane, že vaše platba nedorazí včas a vy si nevzpomene na to, že jste elektřinu nezaplatili, za pár dnů se vám dodavatel sám ozve a upozorní vás. Co ale dělat v případě, že na zaplacení pohledávky nemáte peníze a upozornění a upomínky se vám pomalu začínají ve schránce kupit?
 
Prázdná peněženka? Řešením je splátkový kalendář.
 

Když vás trápí finanční problémy, zkuste si domluvit splátky

Základním pravidlem je nehrát si na „mrtvého brouka“. S dodavatelem komunikujte, zkuste mu vysvětlit svůj problém a zjistěte si, zda máte možnost domluvit si splátkový kalendář. Možná vás to překvapí, ale u většiny společností to není žádný problém. Logicky totiž mají zájem na tom, aby se vám dluhy podařilo úspěšně zkrotit. A právě rozložení dluhu na menší počet plateb může být řešením. U každé společnosti to však funguje trochu jinak. Pražská energetika, a. s. například není držitelem licence k poskytování úvěrů, a proto nemůže sjednávat klasické splátkové kalendáře.

„Ale máme snahu se s dlužníky domluvit na rozložení dlužné částky do omezeného počtu pravidelných měsíčních plateb, opět v závislosti na platební morálce a pokud lze předpokládat, že zákazník závazky dodrží. V odůvodněných případech takové žádosti odmítáme.“ uvádí na pravou míru Petr Holubec, vedoucí oddělení PR a tiskový mluvčí Pražská energetika, a. s.

Možnost uhradit pohledávku ve splátkách u jednotlivých dodavatelů

 

Možnost uhradit pohledávku ve splátkách

Podmínky splátkového kalendáře

E.ON

ANO, splátkový kalendář

Dobrá komunikace zákazníka a dodržování dohodnutých termínů i podmínek.

PRE

ANO, možnost domluvit se na rozložení dluhu do omezeného počtu pravidelných měsíčních plateb.

Dobrá platební morálka a předpoklad, že zákazník závazky dodrží.

ČEZ

ANO, splátkový kalendář

Nečekaný nedoplatek je možné běžně rozdělit na 6 splátek, při závažnějších problémech je nutné individuální posouzení.

innogy

ANO, splátková dohoda

Uzavření splátkové dohody musí vést k postupnému snižování pohledávky, ne naopak. Proto není možné sjednat splátkovou dohodu na dlužné zálohy z aktuálního období.

 

Každá ze společností tedy bude mít snahu se s vámi domluvit a vzniklý problém s nedoplatky vyřešit. Pokud jste však „zapomněli“ na více než jednu zálohu a patříte k těm, kteří před realitou raději zavírají oči a příchozí upomínky vytrvale ignorují, nedáváte svému dodavateli moc na výběr a odpojení elektřiny se pro vás stává opravdu reálnou hrozbou.

Opakovaným neplněním platebních povinností se z vás totiž podle Energetického zákona stává neoprávněný odběratel a obchodník s elektřinou má právo požádat provozovatele distribuční soustavy (PDS) o přerušení distribuce elektřiny.

Kdy vás dodavatel odpojí od proudu?

  • Jste-li zákazníkem E.ONu, situace začíná být vážná v momentě, kdy máte dvě a více pohledávek po splatnosti, nereagujete na upomínky a nemáte sjednánu dohodu o způsobu úhrady těchto pohledávek, což je například forma splátkového kalendáře.
  • U PRE vám 7 až 14 dnů po nezaplacení druhé upomínky zákaznický systém generuje návrh na přerušení dodávky. Pracovníci útvaru Pohledávek provádí dle platební morálky a historie kontaktů ještě další kroky, to však jen za předpokladu, že budou efektivní.
  • Společnost ČEZ vás od proudu neodstřihne dříve než po uběhnutí alespoň 6 týdnů od splatnosti závazku a stejně jako ostatní, k tomuto kroku přistupuje, až když už nemá příliš na výběr: „Odpojování od elektřiny z důvodu neplacení je pro nás vždy až tou nejkrajnější možností. K odpojení vede nejen souběh minimálně dvou neuhrazených pohledávek, ale také neochota zákazníka problém jakkoliv řešit,“ popisuje Alice Horáková.
  • Podobně to funguje také v innogy: „Obchodník innogy přistupuje k přerušení dodávky elektrické energie ve výjimečných případech, zpravidla pouze tehdy, kdy zákazník nekomunikuje a situaci neřeší. Podmínky, za kterých je možno dodávku energie přerušit, jsou definovány v Energetickém zákoně, který jasně říká, že „dodávku energie pro neplacení lze přerušit pouze v případě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností“,“ vysvětluje Linda Filuszová, regionální tisková mluvčí innogy Česká republika a.s.
Ignorované upomínky za elektřinu mohou vést až k odpojení.
 
I přes to, že přerušení dodávky elektrické energie není pro dodavatele řešením číslo jedna, občas k němu přeci jenom dochází.

„Pokud zákazník nereaguje na upomínky a jinak nekomunikuje, nemáme jinou možnost než přistoupit k odpojení a ukončit s ním smlouvu. Následuje proces vymáhání uhrazení pohledávek, který může skončit až podáním návrhu na úhradu pohledávky k soudu.“ vysvětluje Rudolf Uzlík z E.ON Energie.

Profil společnosti E.ON: Na cestě k distribuci a prodeji elektřiny

Podobně celý proces popisuje i Petr Holubec z Pražské energetiky: „Pokud pohledávka není uhrazena ani po přerušení dodávky elektřiny (plynu), odstupujeme od smlouvy a dodávku ukončíme. Následně se snažíme o vymožení pohledávky mimosoudní cestou, a to i za využití služeb externích inkasních společností. Pokud ani po té není pohledávka uhrazena, přistupujeme k právnímu vymáhání pohledávky.“

Ani v této fázi však není vše ztraceno. I když už je elektřina jednou odpojená, neznamená to, že problém není možné vyřešit. Po uhrazení pohledávky vás dodavatel může opět připojit do několika málo dní. „Dle platné legislativy musí obchodník zpracovat a předat požadavek pro provozovatele distribuční soustavy (PDS) do dvou pracovních dnů, následně musí PDS do dvou pracovních dnů dodávku obnovit = tedy celkem je vše třeba stihnout do 4 dnů,“ vysvětluje Petr Holubec z PRE.

Opětovné připojení k proudu u jednotlivých dodavatelů

 

Doba připojení

Poplatek za připojení 

E.ON

do dvou pracovních dnů od uhrazení pohledávky

NE*

PRE

zpravidla do dvou pracovních dnů od uhrazení pohledávky

NE*

ČEZ

zpravidla dva kalendářní dny u elektřiny (a do pěti kalendářních dnů u plynu)

NE*

Innogy

2 pracovní dny ode dne následujícího po uhrazení všech pohledávek

NE*

*I když dodavateli za zřízení nové smlouvy platit nebudete, nevyhnete se poplatku za připojení, který podle právní normy musíte zaplatit distributorovi. Jedná se zpravidla o částku v rozmezí 1500–2000 Kč.
 

Češi mají u plateb za energie velmi dobrou morálku

Mimo fakt, že k odpojení elektřiny dochází spíše ve výjimečných případech, se všechny dotázané společnosti navíc shodly na i tom, že počet dlužníků i počet odpojených zákazníků rozhodně není nějak tragický. E.ON a Innogy zasnamenávají spíše snížení, podobně je na tom i PRE s dlouhodobě konstantní hodnotou pohledávek, kterou považují při stále se zvyšujících cenách elektřiny za úspěch. U ČEZu je pak počet dlužníků přímo úměrný hospodářskému cyklu.

„Pokud ekonomika roste a lidé mají práci a slušné platy nebo mzdy, je počet dlužníků nízký. ČEZu Prodej se navíc v posledních letech úpravou procesů předcházejících odpojení a aktivní komunikací daří významně snižovat počet zákazníků odpojených z důvodu neplacení. Celkově mají Češi u plateb za energie velmi dobrou morálku a svoje závazky platí spolehlivě. Důvodem jsou i relativně příznivé ceny energií v porovnání s jinými evropskými státy, o čemž svědčí i celoevropské statistiky. Problémy zaplatit včas účty za elektřinu, plyn, vodu a vytápění má v České republice jen 2,1 % domácností. Zařadili jsme se tak po bok zemí jako Nizozemí (1,5 %), Švédsko (2,2 %) či Rakousko (2,5 %) a netrpíme takzvanou energetickou chudobou. Na opačném konci spektra skočilo Řecko, kde má problémy s účty za energie víc než třetina domácností (35,6 %). Zatímco v roce 2013 činil unijní průměr ohrožených domácností 10 %, během pěti let (data jsou k roku 2018) poklesl na 6,6 %,“ upřesňuje Alice Horáková, Tisková mluvčí Skupiny ČEZ.

České a slovenské ceny elektřiny: Češi platí víc u běžné spotřeby. Kde se rozdíly stírají?