Ostatní

Energetičtí šmejdi vylepšili triky. Na co si dát pozor?

Boj o zákazníky na energetickém trhu pokračuje navzdory pandemii. Podomní prodejci teď sice nezvoní na dveře, ale o to více volají. Před jakými praktikami se mít na pozoru a jak se vyhnout vysoké pokutě?

Energetičtí šmejdi vylepšili triky. Na co si dát pozor?
Energetičtí šmejdi vylepšili triky. Na co si dát pozor?

Každá domácnost a každá firma má právo svobodně si vybrat svého dodavatele elektřiny nebo plynu. Kromě poctivých obchodníků s férovými cenami a dobrými službami se na trhu objevují i zástupci využívající vykutálené praktiky. Říká se jim energetičtí šmejdi a mohou to být jak samotní dodavatelé, tak i zprostředkovatelé nebo aukční společnosti. 

Energetičtí šmejdi jsou stále aktivnější, dodavatelé elektřiny chtějí legislativní změny

Zatímco dříve obchodníci hojně obcházeli domácnosti a snažili se z lidí vylákat podpis smlouvy s novým dodavatelem, dnes hlavně volají. „Problémů s podomním problémem ubývalo, jak se zpřísňovala omezení volného pohybu a rostla i opatrnost lidí, kteří neznámým návštěvníkům neotvírali dveře. Proto začali být aktivnější v telefonickém prodeji,“ přisvědčuje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

A pak řeknete nezávazné ano 

Z obyčejného telefonátu, který se zpočátku tváří neškodně, může vzejít série potíží, z nichž se spotřebitel vymaní jen s nasazením všech sil. Domácnostem nyní volají nejen dodavatelé, ale právě i zprostředkovatelé, kteří slibují účast v aukci. V té má být vysoutěžena nejlepší možná cena elektřiny nebo plynu. „Při telefonátu se opírají o tradiční nástroje psychologického nátlaku a manipulativní techniky opakovaného ano. Šikovnou sekvencí otázek vymámí ze spotřebitele uzavření smlouvy dříve, než si uvědomí, na co přistoupil,“ popisuje Michal Kebort. 

Poplatky za předčasnou výpověď smlouvy: Kde si připlatíte?

Jedním z tvrzení, které obchodníci často používají, jsou sliby o nižší ceně energií. Na jaře například argumentovali tím, že elektřina kvůli koronavirové krizi zlevňuje a že by byla škoda neušetřit. Odkazovali přitom na pád cen energií na burzách. Ten byl ale jen krátkodobější a aby energie skutečně zlevnily, musel by trvat déle. Pokud někdo dodavatele měnil už v první polovině loňského roku v očekávání úspor v řádu desítek procent, nedočkal se jich. Ani na podzim ceny energií pro koncové odběratele neklesly závratně, ale spíše jen v jednotkách procent. 

Na první pohled dobrá nabídka 

V době, kdy klesají ceny energií, jsou domácnosti ochotnější měnit dodavatele. S tím souvisí i další novinka, která se koncem roku objevila na energetickém trhu. Mnozí dodavatelé ve snaze udržet si zákazníky přišli s takzvanými retenčními nabídkami. Funguje to takto: když domácnost dodavateli oznámí, že od něho odchází, dostane lepší cenovou nabídku, která ji má přesvědčit, aby zůstala. 

Na tom by nebylo nic špatného, pokud by to nepůsobilo další komplikace. „Udržovací nabídky nejsou bez rizika,“ upozorňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu a dodává: „Platí to zejména pro lidi, kteří už s novým dodavatelem uzavřeli smlouvu. Pokud by se u stávajícího dodavatele rozhodli zůstat, mohou tím porušit smlouvu s novou společností a za to jim mohou hrozit sankce.“

Každý dokument si pozorně pročtěte, než se rozhodnete podepsat.

I v tomto případě platí to, co u každého jiného předloženého dokumentu: přečíst ho a porozumět mu. Pokud domácnost nabídka zaujme, měla by si ověřit, zda se může ze smlouvy s novým dodavatelem vyvázat, například od ní odstoupit v zákonem dané lhůtě a vyhnout se tak případné pokutě. 

Chyba za desítky tisíc korun

Pokud dodavatelé před pár lety požadovali pokuty ve výši několika tisíc korun, nyní jsou to násobky. Podle Energetického regulačního úřadu je jedním ze současných nebezpečných trendů právě navyšování smluvních sankcí. „Za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou byly dříve účtovány pokuty kolem tří tisíc korun, dnes dosahují dvojnásobku a výjimečné nejsou ani sankce v desítkách tisíc korun,“ dodává Stanislav Trávníček. 

Sankce nehrozí jen při zmíněných retenčních nabídkách, ale často komplikují život lidem, kteří se snaží vypovědět smlouvu na dobu určitou s takzvanou automatickou obnovou neboli prolongací. Automatická prolongace je doložkou, podle které se smlouva po uplynutí původní lhůty sama obnoví, pokud spotřebitel včas neřekne jinak. 

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

„Také zde někteří dodavatelé údajně slibují, že když jim kromě smlouvy spotřebitel podepíše i plnou moc, prolongaci za něj u původního dodavatele odmítnou. Když nový dodavatel odmítnutí prolongace u starého nevyřídí, má spotřebitel v ruce dvě platné smlouvy naráz a jednu musí ukončit. Při porovnání jejich výhodnosti se ale velmi pravděpodobně nebude řídit tím, kdo mu nabídl levnější energie. Rozhodující bude to, kterou variantu provázejí nižší sankce,“ upozorňuje Stanislav Trávníček. 

Nekalého jednání a požadavků sankcí si všímají i někteří velcí dodavatelé, například společnost E.ON.  „Nejčastěji se na nás klienti obrací, když jim nový dodavatel nebo zprostředkovatel hrozí velkými pokutami. Aktivní jsou i aukční společnosti, jež lákají zákazníky na výhodné smlouvy, od kterých však klient často nemá reálnou šanci odstoupit bez hrozící pokuty i za desítky tisíc korun,“ vysvětluje Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

Čtěte a odstupte od smlouvy 

Energetický regulační úřad i spotřebitelské organizace shodně vyzdvihují jako účinnou obranu opatrnost. „Vždy platí, že bychom smlouvy měli uzavírat až po jejich důkladném prostudování a pochopení, nikdy ve spěchu nebo pod nátlakem.  Uzavírat smlouvu o dodávkách energií nebo přihlášku do aukce po telefonu je natolik nebezpečné, že bychom to nedoporučili nikomu,“ doplňuje Michal Kebort.  

ERÚ a ČOI proklepne tisíce smluv od šmejdů, kteří lidem vnutili žárovky „zdarma“

Pokud už se to stane, lidé by neměli otálet s vypovězením takové smlouvy. Využít mohou jak ustanovení v občanském zákoníku, tak v energetickém zákoně. Až na výjimky lze od všech smluv uzavřených po telefonu nebo mezi dveřmi odstoupit bez udání důvodu a bez peněžité sankce. 

„Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji můžete odstoupit ve lhůtě čtrnácti dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí patnácti dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok,“ uzavírá Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.