Vše o elektřině

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

S jedním dodavatelem elektřiny nemusíte zůstávat na věčné časy a nikdy jinak. Jenže pokud jste podepsali smlouvu na dobu určitou, musíte se strefit do lhůty pro zrušení jejího automatického obnovení, jinak vás čeká zaplacení tučné pokuty za předčasný odchod. Jak vysoké sankce zaplatíte u největších energetických firem a jak se jim můžete vyhnout?

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?
Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

Zdroj úvodní fotografie: Adobestock

V době, kdy ceny elektřiny na burze stoupají vytrvale vzhůrů, si dodavatelé i zákazníci oblíbili sjednávání smluv na dobu určitou, nejčastěji na 1 až 3 roky. Obvykle se k takové nabídce váže fixace ceny po stanovenou dobu, takže odběratel je chráněn před dalším zdražováním.

Doba určitá sice znamená, že závazek vyprší ke konkrétnímu dni, ale všude najdeme i klauzuli o automatické prolongaci, která může způsobit řetězení smluv klidně na desetiletí. Pokud odběratel nevyjádří nesouhlas s prodloužením ve vymezené časové lhůtě (většinou nejpozději 3 měsíce před koncem smlouvy), závazek se obnoví a to i opakovaně. Když časové okno pro odchod promeškáte, „sbalit si elektroměr“ a odejít jinam sice stále můžete, ale vaši peněženku musíte připravit na úhradu sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

Přehled poplatků za předčasnou výpověď smlouvy v roce 2019

dodavatel výše sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou
Armex Energy, a.s. 1 000 Kč fixně + 400 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy, pro odběratele se sazbou D01d 500 Kč + 200 Kč za každý měsíc
Bohemia Energy entity s.r.o. 6 050 Kč
Carbounion Bohemia, s r.o. 200 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy
Centropol Energy, a.s. 6 000 Kč
Comfort Energy s.r.o. 6 050 Kč
ČEZ Prodej, a.s. 110/150/140 Kč krát počet neproběhlých měsíců do konce smlouvy u produktu Elektřina na 1/2/3 roky
Dobrá Energie s.r.o. minimálně 5000 Kč, předpokládáná roční spotřeba v MWh krát 300 Kč
E.ON Energie, a.s. 5 500 Kč
Energie ČS, a.s. 5 000 Kč
EP Energy Trading, a.s. 5 000 Kč 
Europe Easy Energy a.s. nelze ukončit předčasně
eYello CZ, k.s. 30% z neuhrazených záloh
Fonergy s.r.o. pouze smlouvy na dobu neurčitou
innogy Energie, s.r.o. 400 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy
Lama energy a.s. 5 000 Kč 
MND a.s. pouze smlouvy na dobu neurčitou
Pražská energetika, a.s. (PRE) fixní částka 4 500 Kč + 200 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy
Vemex Energie a.s. 4 500 Kč
X Energie, s.r.o. 6 050 Kč

Tabulka: Výše poplatků je aktuální k 14. 8. 2019. Zdroj dat: Obchodní podmínky a informace z webů dodavatelů. Uvádíme poplatky za předčasnou výpověď smlouvy na dobu určitou u dodavatelů, kteří měli k červenci 2019 více než 5000 odběrných míst a zároveň dodávali elektřinu domácnostem. Výjimkou jsou dodavatelé Eneka a Pražská Plynárenská, kde se nám nepodařilo informace dohledat v oficiálních zdrojích.

Úniková cesta ze smlouvy na dobu určitou

Výše poplatku za předčasné ukončení smlouvy odradí od změny dodavatele nejednoho zákazníka. Naštěstí zbývá ještě jedna možnost, jak se může odběratel zbavit závazku na dobu určitou před jeho koncem, aniž by musel platit sankci.

Pokud se prodejce elektřiny rozhodne zvýšit ceny nebo změnit obchodní podmínky, energetický zákon dává zákazníkům šanci bezplatně odstoupit od smlouvy do 10 dnů před účinností ohlášené změny.

Zjistěte, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí

Lhůta se prodlužuje na 3 měsíce po účinnosti změny, kdyby vám o chystané změně nedal dodavatel vědět v předstihu 30 dní. Ale obchodníci s elektřinou si zpravidla dobře pohlídají, aby se do takové, z jejich pohledu nepříznivé, situace nedostali.

Někdy se můžete stěhovat i se smlouvou na dodávky elektřiny

Féroví prodejci elektřiny dovolují zákazníkům ukončit víceletý závazek bez placení vysokých poplatků také při změně bydliště nebo prodeji nemovitosti. Bohužel, na dobrou vůli energetické firmy se nejde vždy úplně spolehnout. Někteří si ponechávají otevřená zadní vrátka, aby mohli odběratele dotlačit k pokračování smlouvy i na nové adrese.

Smlouva může být ukončena také vzájemnou dohodou smluvních stran, a to zejména v případech, kdy zákazník věrohodným způsobem doloží, že ukončuje odběr elektřiny z důvodu změny sídla, bydliště, převodu nemovitosti apod. Na ukončení smlouvy dohodou není právní nárok a každá žádost bude individuálně posouzena; innogy však neodmítne uzavření dohody, pokud zákazník uzavře s innogy smlouvu se stejnými nebo obdobnými parametry pro jeho nové odběrné místo.

- innogy, Obchodní podmínky produktu Elektřina Optimal, platné od prosince 2018

Které energetické firmy jednají se svými zákazníky férově? Prozradí to žárovkový index v kalkulačce cen elektřiny