Ostatní

Dodavatel zvýšil ceny. Mohu se bránit?

Dodavatel může zvýšit cenu kdykoliv v průběhu trvání smlouvy nebo na konci fixovaného období. O zvýšení cen vás musí řádně informovat, abyste měli šanci od smlouvy odstoupit, pokud s novou výší cen nesouhlasíte. V případě, že se jedná o zvýšení regulovaných cen, však právo odstoupit od smlouvy nemáte.

Dodavatel zvýšil ceny. Mohu se bránit?
Dodavatel zvýšil ceny. Mohu se bránit?

Kdy lze zvýšit ceny za energie?

Dodavatel má ze zákona právo jednostranně zvýšit ceny energií kdykoliv, pokud máte uzavřenou smlouvu bez fixované ceny. V tomto případě se cena elektřiny nebo plynu může změnit i několikrát do roka.

Jestliže jste uzavřeli smlouvu s fixovanou cenou na určité období – nejčastěji na jeden, dva nebo tři roky – po toto období vám dodavatel cenu navýšit nesmí. Ke změnám pak dochází na konci fixovaného období.

Ušetřete nejen na plynu, ale i na elektřině pomocí srovnání dodavatelů

Zvýšení cen = odstoupení od smlouvy bez sankce

Podle energetického zákona je zvýšení cen důvodem pro odstoupení od smlouvy s dodavatelem, a to bez sankcí. Zvýšení cen energií tak můžete využít pro odstoupení od nevýhodné smlouvy, kterou třeba nemůžete vypovědět po určité období nebo jen při zaplacení vysokých sankcí.

Energie zdražují. Současné ceny není možné udržet, tvrdí analytik Les

Toto ustanovení energetického zákona ale platí pouze při zvýšení neregulované části ceny energií, kterou má dodavatel zcela ve svých rukou. Při zvýšení regulované ceny ze strany Energetického regulačního úřadu od smlouvy odstoupit nemůžete.

Co je regulovaná a neregulovaná cena energií? Regulovaná cena je stanovena Energetickým regulačním úřadem vždy na kalendářní rok, na daném distribučním území je pro všechny spotřebitele stejná. Neregulovanou cenu stanovuje každý dodavatel sám, a proto mohou v cenách pro spotřebitele vznikat velké rozdíly. Regulovaná a neregulovaná část tvoří jak cenu elektřiny, tak cenu zemního plynu.

Pozor na lhůty pro odstoupení od smlouvy

Dodavatel má dvě možnosti, jak vás o zvýšení cen může informovat. Buď vás informuje individuálně způsobem dohodnutým ve smlouvě či vyúčtování – obvykle dopisem, e-mailem nebo SMS, a to nejpozději 30 dní před zdražením. Zároveň vás musí poučit o vašem právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě máte na odstoupení od smlouvy čas nejpozději do desátého dne před účinností změny.

Druhý způsob informování o navýšení cen představuje vyvěšení nových podmínek v provozovně nebo na webových stránkách. Pak máte právo odstoupit od smlouvy do tří měsíců od účinnosti změny. Pravidelně byste tak měli kontrolovat webové stránky dodavatele, abyste se o navýšení cen včas dozvěděli a případně stihli od smlouvy odstoupit.

Cena elektřiny u nás a v Evropě: Češi platí ze všech nejvíce

Vyberte si výhodnějšího dodavatele

I když je zvyšování cen energií nepříjemné, je to vlastně ideální příležitost porozhlédnout se po novém a levnějším dodavateli energií. To, že váš dodavatel právě zdražuje, neznamená, že nemůžete odebírat energie dokonce ještě levněji než doposud.

Neregulovanou část ceny elektřiny i zemního plynu stanovuje totiž každý dodavatel zcela samostatně a nezávisle. Odvíjí se především od cen komodit na velkoobchodní burze – každý dodavatel má ale jinou nákupní strategii i jinou schopnost předvídat vývoj na trhu, a proto nakupuje na burze za různé ceny. Liší se také provozní náklady, třeba podle počtu poboček nebo zaměstnanců. Tyto a mnoho dalších faktorů vstupují do cenotvorby u jednotlivých dodavatelů, a proto se jejich ceny liší.

S výběrem nového dodavatele vám pomůže online kalkulačka cen elektřiny nebo cen zemního plynu. Porovnejte si dodavatele přehledně na jednom místě a ušetřete až tisíce korun ročně.