Ostatní

Dodavatel poslední instance (DPI): Vše, co potřebujete vědět

Dodavatel poslední instance vás chrání v případech, kdy váš dodavatel elektřiny nebo plynu zkrachuje nebo vám z jiného důvodu přestane dodávat energie. O dodávky energií sice nepřijdete, ale musíte počítat s tím, že se vám mohou výrazně navýšit ceny. Navíc u DPI můžete zůstat maximálně 6 měsíců. Co dalšího se hodí o DPI vědět?

Dodavatel poslední instance (DPI): Vše, co potřebujete vědět
Dodavatel poslední instance (DPI): Vše, co potřebujete vědět

Proč existuje dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou či zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat energie zákazníkům za ceny dozorované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Jedná se o případy, kdy stávající dodavatel není schopen dodávat energie například proto, že je v úpadku či ztratil oprávnění pro podnikání v energetice. Dodavatel poslední instance tak funguje jako ochrana proti přerušení dodávek elektřiny nebo plynu.

Otázky a odpovědi ke krachu Bohemia Energy

I když máte tu smůlu, že váš dodavatel přeruší dodávky energií, jako se to stalo téměř milionu zákazníků Bohemia Energy, získáte díky DPI dostatek času na výběr nového dodavatele, aniž byste zůstali bez energií. U firemních zákazníků nastupuje DPI pouze v případě, že jejich spotřeba za posledních 12 měsíců nepřesáhne 630 MWh, společnosti s vyšší spotřebou si musí najít nového dodavatele okamžitě.

Na výběr nového dodavatele máte dostatek času. Vyplatí se ale hledání neodkládat.

Jak funguje dodavatel poslední instance?

Pokud váš dodavatel přeruší dodávky elektřiny nebo plynu, zastoupí ho automaticky dodavatel poslední instance. Nemusíte tak mít obavy, že by došlo k jakémukoliv přerušení dodávek energií. Dodavatel poslední instance je povinen vás neprodleně informovat, jaké jsou ceny a podmínky pro dodávky v režimu DPI, jaká je výše záloh a kam je platit. Zároveň vás musí upozornit, že dodávky mohou trvat maximálně 6 měsíců.

Během této doby si musíte najít nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu. Jestliže promeškáte lhůtu 6 měsíců pro vystoupení z režimu DPI, považuje se další odběr energií za neoprávěný. Za to vám hrozí nejen odpojení od elektřiny či plynu, ale navíc také vymáhání vzniklé škody, popřípadě odmontování elektroměru nebo plynoměru. 

Krach Bohemia Energy: Jak mám postupovat? (NÁVOD)

Kdo je váš dodavatel poslední instance?

Svého dodavatele poslední instance si nemůžete vybrat, je vám přiřazen automaticky na základě distribučního území. Podívejte se na přehled DPI a jejich kontakty.

Elektřina – dodavatelé poslední instance

E.ON Energie a.s.

jižní část ČR (distribuční území EG.D)

www.eon.cz

Pražská energetika a.s.

Praha a okolí (distribuční území PREdistribuce)

www.pre.cz

ČEZ Prodej a.s.

zbytek ČR (distribuční území ČEZ Distribuce)

www.cez.cz

TIP: Nejste si jisti, kdo je váš dodavatel poslední instance? Orientujte se podle distribučního území – svého distributora najdete ve vyúčtování.

Zemní plyn – dodavatelé poslední instance

E.ON Energie a.s.

Jihočeský kraj (distribuční území EG.D)

www.eon.cz

Pražská plynárenská a.s.

Praha a okolí (distribuční území Pražská plynárenská Distribuce)

www.ppas.cz

innogy Energie s.r.o.

zbytek ČR (distribuční území GasNet s.r.o.)

www.innogy.cz

Jaké jsou ceny u dodavatele poslední instance?

Ceny v režimu DPI se odvozují od aktuální ceny komodity na burze, k níž si dodavatel poslední instance může přičíst oprávněné náklady a přiměřený zisk, který pokrývá jeho obchodní riziko. Na přiměřenost výsledné ceny dohlíží Energetický regulační úřad.

Proč se pro výpočet cen DPI používají aktuální ceny na burze? Dodavatel poslední instance musí jednorázově přijmout desítky i stovky tisíc zákazníků, s nimiž nepočítal, a okamžitě pro ně nakoupit energie. Přitom běžně se energie obchodují s několikaměsíčním i ročním předstihem. Z toho důvodu může být cena DPI výrazně vyšší, než za jakou cenu odebírají energie běžní zákazníci. Proto se doporučuje najít si nového dodavatele co nejdříve.

TIP: Novou smlouvu můžete uzavřít i s dodavatelem, který je vaším dodavatelem poslední instance. Smlouvu si ale musíte aktivně sjednat.

Co dělat, když se dostanete do režimu DPI

  1. V prvním okamžiku nemusíte dělat nic – do režimu DPI budete převedeni automaticky, dodávky energií nebudou přerušeny.
  2. Dodavatel poslední instance vás bude nejpozději do 5 pracovních dnů kontaktovat s dalšími instrukcemi. Poskytne vám informace o cenách a podmínkách dodávek, stejně jako o výši záloh a způsobu úhrady.
  3. Jestliže hradíte zálohy svému současnému dodavateli pomocí trvalého příkazu nebo inkasa, veškeré platby zrušte.
  4. Pro jistotu si udělejte také samoodečet aktuálního stavu elektroměru či plynoměru. To můžete provést přes online formulář distribuční společnosti nebo si měřáky alespoň nafoťte pro případ jakýchkoliv nesrovnalostí.
  5. Během 6 měsíců si najděte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu. S výběrem nového dodavatele příliš neotálejte – s řádnou smlouvou získáte pravděpodobně nižší ceny než u DPI.
  6. Režim DPI skončí po několika dnech od uzavření nové smlouvy.