Vše o elektřině

Poplatky za předčasnou výpověď smlouvy: Kde si připlatíte?

Chystáte se změnit dodavatele elektřiny, ale máte smlouvu na dobu určitou? Poplatek za předčasné ukončení smlouvy vás může vyjít i na několik tisíc korun. Podívejte se na přehled dodavatelů a zjistěte, kde si za předčasnou výpověď smlouvy připlatíte.

Poplatky za předčasnou výpověď smlouvy: Kde si připlatíte?
Poplatky za předčasnou výpověď smlouvy: Kde si připlatíte?

Předčasná výpověď se prodraží u smlouvy na dobu určitou

Jestliže máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, tak by na vás žádné zásadní problémy při změně dodavatele čekat neměly. Stačí vám podat výpověď a počkat po dobu výpovědní lhůty. Ta standardně trvá tři měsíce. Poté můžete odebírat elektřinu od jiného dodavatele, který vám nabídl lepší cenu nebo podmínky. Potíže nastávají u smluv uzavřených na dobu určitou. Tyto smlouvy bývají nejčastěji na 1–3 roky, ale u některých dodavatelů se setkáte i s delší dobou.

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

Problém u smluv na dobu určitou představuje jejich automatické prodlužování. K němu dojde, pokud odběratel nevyjádří nesouhlas s prodloužením v určité časové době, která je vymezena ve smlouvě – většinou jde o 3 měsíce před koncem smlouvy. Když smlouvu v tomto termínu nevypovíte, dojde k její automatickému prodloužení – obvykle na stejně dlouhou dobu, na jakou byla uzavřena smlouva původní.

Každý poskytovatel má jiné podmínky

Jestliže chcete smlouvu vypovědět mimo tuto vymezenou dobu, čeká na vás poplatek za předčasné vypovězení smlouvy. Nejde o žádné drobné, pokuta se často pohybuje v řádu několika tisíc korun. Záleží na přístupu konkrétního obchodníka s elektřinou, někde se vám může podařit odejít na základě dohody, v extrémních případech vám firma předčasné ukončení smlouvy vůbec neumožní. Je proto velmi důležité se při podpisu smlouvy podrobně seznámit s obchodními podmínkami.

Předčasná výpověď smlouvy vás může vyjít draho

V následující tabulce se podívejte na přehled dodavatelů a zjistěte, kde a kolik si za předčasnou výpověď smlouvy připlatíte.

Dodavatel

Sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou

Armex Energy, a.s.

1 000 Kč fixně + 400 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy, pro odběratele se sazbou D01d se uvedené částky snižují o polovinu

Bohemia Energy entity s.r.o.

6 050 Kč

Centropol Energy, a.s.

6 000 Kč

Comfort Energy s.r.o.

6 050 Kč

ČEZ Prodej, a.s.

110/150/140 Kč krát počet neproběhlých měsíců do konce smlouvy u produktu Elektřina na 1/2/3 roky

Dobrá Energie s.r.o.

předpokládaná roční spotřeba v MWh krát 300 Kč

E.ON Energie, a.s.

5 500 Kč

Energie ČS, a.s.

5 000 Kč

EP Energy Trading, a.s.

5 000 Kč

Europe Easy Energy a.s.

pouze smlouvy na dobu neurčitou

innogy Energie, s.r.o.

400 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy

Lama energy a.s.

5 000 Kč

MND a.s.

pouze smlouvy na dobu neurčitou

Pražská energetika, a.s. (PRE)

4 500 Kč fixně + 200 Kč za každý neproběhlý měsíc do konce smlouvy

SPP CZ, a.s.

6 měsíčních nebo 2 čtvrtletní zálohy

X Energie, s.r.o.

6 050 Kč

Yello Energy

30 % ze součtu záloh za období následující po předčasném ukončení smlouvy do sjednané doby trvání smlouvy

Zdroj: Obchodní podmínky a informace z webů dodavatelů k 12.11. 2020. V tabulce jsou uvedeni dodavatelé, kteří měli v srpnu 2020 více než 10 000 odběrných míst a zároveň dodávali elektřinu domácnostem. Výjimkou je Pražská plynárenská, kde se nám nepodařilo informace dohledat v oficiálních zdrojích.

Nesplňujete některou z výjimek?

Poplatkům za předčasnou výpověď smlouvy se můžete za určitých podmínek vyhnout. To za předpokladu, že se na vás vztahuje některá z výjimek daná zákonem. Chcete poskytovatele elektřiny opustit, protože zdražil, nebo změnil obchodní podmínky? Tato skutečnost vám umožňuje odstoupení od smlouvy bez sankcí – když dodržíte potřebné termíny.

Pokud vám obchodník s energiemi tyto změny oznámí do 30 dnů před jejich účinností, máte jako odběratel čas zaslat odstoupení od smlouvy do 10 dnů před ohlášenou změnou. Je jedno, zda máte smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou – bez sankcí mohou odstoupit všichni odběratelé, kterých se zvýšení cen či změna obchodních podmínek týká.

Automatické prodloužení smlouvy (prolongace): Co potřebujete vědět?

Šanci na odstoupení od smlouvy bez sankcí máte i v případě, že jste kontrakt podepsali na ulici, u vás doma nebo jinde mimo obchodní prostory společnosti. V této situaci máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Týká se to i smluv sjednaných na dálku – například online nebo po telefonu. Podívejte se, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí.

Novela Energetického zákona by měla spotřebitele chránit více

Práva a povinnosti fyzických a právnických osob spojených s energetickým odvětvím určuje Energetický zákon. Ten by měl být v dohledné době novelizován a výrazně posílit práva odběratelů. Chystaná novela by měla mimo jiné omezit smlouvy na dobu určitou – nově budou moci být sjednány maximálně na 36 měsíců. Dojít by mělo rovněž k omezení automatického prodlužování smluv. Kromě toho by se ze stěhování měl stát důvod pro bezplatné ukončení smlouvy. Přečtěte si 7 zásadních změn, které přinese novela Energetického zákona.

Novela Energetického zákona byla schválena v březnu tohoto roku, následovat mělo její první čtení. Původně plánované nabytí účinnosti bylo 1. 1. 2021. K prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně ale doposud nedošlo, proces zpomalila pandemie koronaviru. Jako pravděpodobný termín, kdy by novela mohla vejít v platnost, se tak aktuálně jeví červenec 2021.

Poplatky za předčasnou výpověď smlouvy: