Vše o elektřině

Historie a současnost distribuční soustavy elektrické energie v České republice

Distribuce elektrické energie na území ČR má dlouhou a zajímavou historii. Centrální distribuce však neexistovala hned v počátcích elektrifikace a ani do poloviny 20. století nedosahoval stát průměru poloviny energeticky vyspělé Evropy. V tomto článku uvedeme, jak vlastně v historii vypadalo užívání elektřiny v českých zemích, a zaměříme se na současné 3 největší distributory elektrické energie.

Historie a současnost distribuční soustavy elektrické energie v České republice
Historie a současnost distribuční soustavy elektrické energie v České republice

Zdroj: ČEZ Distribuce

Historie využívání elektřiny na českém území

Psala se 70. léta 19. století, která zapříčinila výrazný krok k počátkům elektrifikace českých zemí. Mezi první uživatele elektrické energie patřily především průmyslové podniky, jako textilka v České Třebové (1878) nebo plzeňská papírna (1879). Druhý jmenovaný podnik byl pro svůj noční chod osvětlen samotným Františkem Křižíkem, který se zasloužil o dílčí vývoj obloukové lampy. Křižíkův elektrotechnický úspěch zaznamenal nejvíce zakázek v následujících 80. letech. Vyrobená elektřina byla využívána přímo na místě, takže nebylo zapotřebí žádné rozvodové sítě k několika dalším spotřebitelům. Teprve ke konci 80. let začaly vznikat první lokální městské elektrárny, jako ta v Praze na Žižkově (1889), která distribuovala elektřinu do veřejného osvětlení (opět díky Křižíkovi).

František Křižík: Český Edison se přirovnávání k vynálezci žárovky bránil

Soběstačné stavby jako historický odkaz

Může se to zdát neuvěřitelné, ale začátkem 20. století všechny elektrifikované stavby splňovaly něco, co se stává téměř ideálem v současnosti. Ačkoliv již existovaly městské elektrárny, nebyla elektřina běžnou součástí domácností. Vlastní elektrickou soustavu si mohly dovolit zejména některé městské čtvrti a průmyslové podniky, ovšem elektrifikace se začala prosazovat i u šlechtických sídel. Věděli jste například, že rod Lichtenštejnů pro své zámky v Lednici a Valticích využíval vlastní elektřinu, vyrobenou pomocí vodních turbín už od roku 1903? Ze dvou centrálních míst (Maurské vodárny v Lednici a vodního mlýna v Nejdku) pak byla pomocí generátoru a podzemních kabelů distribuována v délce 17 kilometrů. Samotnou elektrifikaci staveb dokonce prováděla již plně zakotvená firma na trhu – Siemens Schuckert.

Elektrická síť v Československu

První velké rozvodové sítě ovšem začaly vznikat až ve století dvacátém, výrazně se na tom podílel i Zákon o soustavné elektrizaci státu z roku 1919. Šlo tak o úplně první energetický zákon na našem území, který zajišťoval napětí 3x380 V a 220 V pro více jak 30 % obyvatel Československa. Toto procento v průběhu 20. let narostlo až na 70 %. U distribuční sítě bylo napětí 100 kV a 22 kV. Na území nově vzniklého státu pak začaly působit velké domácí i zahraniční energetické podniky, ovšem se státní samoregulací trhu, aby se nezapomínalo na investičně slabší regiony bez velkých průmyslových závodů.  I tak se v jednotlivých regionech objevovaly velké rozdíly. Nejlépe byly pokryty Čechy a Moravskoslezská oblast, nejhůře Slovensko a Podkarpatská Rus. Elektrifikace celého Československa probíhala ještě mnoho let a prvního celkového pokrytí se republice dostalo až v 60. letech, včetně propojení soustavy se zahraničím.

Distribuční soustava

Současnost s třemi hráči na trhu

Jak vlastně funguje distribuce elektrické energie v současnosti? Primárním zdrojem je elektrárna, kde se elektřina vyrobí a je přenesena do rozvoden. Tato páteřní, přenosová soustava je napojena na evropskou mezinárodní síť, která na sebe dokáže reagovat a její nejvyšší napětí pro Českou republiku je 400 kV a 220 kV. Provozovatelem této soustavy je společnost ČEPS dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. Dalším krokem je samozřejmě distribuce od rozvoden (celkem 43) pomocí transformátorů (celkem 77) ke spotřebitelům, k čemuž slouží zase distribuční soustava. Mezi nejvýznamnější distributory elektrické energie patří české společnosti ČEZ a PRE, či zahraniční E.ON.

Distributor, nebo dodavatel? Kdo je kdo?

Každý z těchto distributorů má rozdělené oblasti pro rozvod elektrické energie. Zatímco jižní regiony (jižní Morava, jižní Čechy, Zlínský kraj a Vysočina) jsou v distribuční soustavě E.ONu, u ČEZu je to zbylá většina republiky, kromě Prahy, které vládne PRE. ČEZ i E.ON ovšem mají i společné spádové oblasti, nicméně na regulaci celého trhu působí Energetický regulační úřad, který na činnost jednotlivých společností v regionech dohlíží, aby se tzv. „neutrhli ze řetězu.“

Distributoři ČR

Rozvržení distribučních soustav v ČR. Zdroj ČEZ

Českomoravské energetické závody

Historie Českomoravských energetických závodů (ČEZ Distribuce) sahá právě do 60. let. Výrobu elektrické energie již zajišťovaly velké uhelné elektrárny s bloky 110MW a 200MW. V současnosti jde o největšího výrobce elektrické energie v České republice. Dle statistiky za minulý rok měl ČEZ přes 3,2 milionů maloodběratelů (domácnosti) elektrické energie a zásobuje celkem 52 000 km2. ČEZ zároveň patří mezi strategické podniky, jelikož vlastníkem nadpoloviční většiny akcií je stát, navíc jde o společnost, která zajišťuje chod obou jaderných elektráren – Temelín a Dukovany. Také se dlouhodobě snaží o expanzi na zahraniční trh, především ve východní a jihovýchodní Evropě. ČEZ se také zaměřuje na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, za tímto účelem vlastní velké množství vodních, fotovoltaických i větrných elektráren.

ČEZ zdražuje od března 2020 elektřinu v nejrozšířenějších sazbách. Kolik si připlatíme?

Pražská energetika

PRE je poměrně mladá společnost, jejíž založení se datuje rokem 1994. Jde o třetího největšího dodavatele elektrické energie v Česku. PRE je také významným výrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zaměřuje se i na podporu elektromobility. Působí zejména v Praze a Roztokách u Prahy, kde má také nejsilnější pozici (většinovým akcionářem je Pražská energetika holding). V roce 2019 PRE Distribuce dosáhla poprvé v historii obratu přes 5 miliard korun, a to díky 800 tis. zákazníkům.

Zahraničí gigant E.ON

Jde o německou holdingovou společnost, jejíž počet uživatelů v Česku čítá 2,7 milionů a zahrnuje 26 499 km2. Řadí se tak na druhé místo v distribuci elektřiny na našem území. E.ON je poměrně mladým energetickým podnikem, který vznikla až v roce 2000 sloučením německých skupin VEBA a VIAG. Aktivity společnosti jsou zaměřeny téměř na celou Evropu. Celkově jde o 30 zemí světa, kde se také soustřeďuje na řadu technologických a environmentálních projektů, včetně ochrany ptactva a výroby energie z obnovitelných zdrojů.