Vše o elektřině

Jak poznat, kdo je váš distributor a kolik mu platíte?

Rozsvítit žárovku spotřebitelé mohou nejen díky dodavateli elektřiny. Zásluhu na přenosu energie do každého domu má i distributor. V České republice působí tři hlavní i několik menších a liší se především cenami. Víte, který je ten váš, a jak jej případně zjistit?

Jak poznat, kdo je váš distributor a kolik mu platíte?
Jak poznat, kdo je váš distributor a kolik mu platíte?

Cena za služby distributora

Je součástí regulované složky ceny za elektřinu. Zahrnuje například náklady na údržbu, obnovu a rozvoj elektrizační soustavy nebo provádění odečtů.

Na našem území působí tři velké distribuční společnosti. Nejmenší plochu, území hlavního města, spravuje společnost PRE distribuce. E.ON Distribuce pak má na starosti provoz a rozvoj distribuční soustavy v jižním pruhu republiky, a to od Jihočeského kraje až po Zlínský. Největší část ČR pak spadá do kompetence ČEZ Distribuce.

Přestože činnost všech distributorů se v základu neliší, ceny za jejich služby jsou u každé společnosti rozdílné. Výši poplatku však nemohou ovlivnit, částku pro každé distribuční území totiž stanovuje ERÚ.  Vzhledem k tomu, že zákazník nemá možnost svého distributora změnit, musí tuto částku, která se objeví i na vyúčtování za elektřinu, akceptovat.

Který z distributorů spravuje mé odběrní místo?

Na první pohled kopírují jednotlivá distribuční území hranice krajů, přesto se na takové rozdělení nelze při jeho určení spolehnout. Distributora může klient najít na vyúčtování za elektřinu, kde by měl být výslovně uvedený. Jestliže si však klient přesto není jistý, může kontaktovat svého dodavatele, který mu tuto informaci sdělí.

Výši záloh na elektřinu může ovlivnit i odběratel

Kromě toho se dá pak distributor odvodit i z číselného kódu EAN, který je uvedený na faktuře za elektřinu a často i na smlouvě o dodávkách elektřiny. Rozhodující je desáté číslo kódu, které následuje vždy po neměnném předčíslí a dvou nulách. Rozdělení ukazuje následující tabulka.

V ČR pak fungují kromě zmiňovaných tří velkých společností i menší lokální distribuční soustavy. Ty si od příslušného distributora pronajmou část „území“, a sami se pak starají o distribuci elektřiny a připojování zákazníků v dané oblasti. Vlastní lokální distribuční soustavy tak mívají obvykle průmyslové zóny, obchodní centra nebo komplexy bytů a rodinných domů.

Platíte vysoké účty za energie? Možná váš dodavatel patří k těm dražším na trhu. Srovnejte si aktuální ceny elektřiny.

INFOGRAFIKA: Změna dodavatele? Nejen kvůli nízké ceně, důležitá je i kvalita