Vše o elektřině

Výši záloh na elektřinu může ovlivnit i odběratel

Podle čeho stanovují dodavatelé výši měsíčních zálohových plateb svým zákazníkům a mohou do toho klienti mluvit? Co se může stát, když odběratel zapomene zaplatit zálohu nebo fakturu? Dostanete přeplatek z vyúčtování automaticky nebo pro to musíte něco udělat?

Výši záloh na elektřinu může ovlivnit i odběratel
Výši záloh na elektřinu může ovlivnit i odběratel

V moderním světě nejsou pouze dvě jistoty; daně a smrt, jak to vnímal Benjamin Franklin v 18. století. Pokud nebydlíte v jeskyni anebo nežijete s kočovnou společností, přibude vám k nim i třetí jistota, a to platba záloh na energie.

Pro stanovení výše zálohových plateb nezaměstnávají dodavatelé numerology ani věštce se zálibou v energetických tématech. Nejdříve musí dodavatelé počkat, až distributoři provedou kontrolu a odečet elektroměrů, která probíhá nejméně jednou ročně. Termín není sjednocený, proto také dostávají zákazníci roční vyúčtování za elektřinu v různých obdobích během roku.

Jak dodavatel určí výši záloh?

Spolu s vyúčtováním najdete v obálce i rozpis a výši záloh na další rok. Dodavatel určí výši budoucích záloh podle skutečné spotřeby z právě uplynulého roku tak, aby podle odhadů nedošlo k přeplatku ani k nedoplatku.

Jak na přepis energií při změně odběratele? Poradíme, jak postupovat

Získali jste v minulém roce přeplatek, a přesto vám prodejce s elektřinou navýšil měsíční zálohy? Důvodem může být například očekávané zvýšení cen elektřiny, daní atd. Nicméně, pro rok 2014 by ceny elektřiny pro spotřebitele měly u drtivé většiny dodavatelů spíše klesat.

Změnit můžete nejen výši záloh, ale také jejich četnost

Zálohy na elektřinu

Pravidelná měsíční nebo čtvrtletní platba, jejíž výši si může zákazník nastavit u dodavatele podle vlastních potřeb. Je vhodné, aby částka ročně pokryla asi 80 procent sumy z předchozího období.

Nesouhlasíte s částkou na zálohu, kterou vám navrhnul dodavatel? Není nic jednoduššího než zavolat na zákaznickou linku nebo požádat o změnu výše záloh e-mailem, protože konečná výše záloh je věcí dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Většina dodavatelů je svolná změnit zálohy na žádost zákazníka i bez udání důvodu.

Kromě výše záloh můžete také navrhnout i změnu četnosti plateb, což se hodí například u rekreačních chat. Mají obvykle malou spotřebu energie, a proto není nutné platit malé částky každý měsíc. Dvouměsíční či čtvrtletní platba záloh vám ušetří přinejmenším bankovní poplatky či poplatky za platbu složenky.

Změnit výši či periodicitu záloh můžete u mnoha dodavatelů i v průběhu zúčtovacího období. Zálohy si tedy teoreticky můžete stanovit na 100 Kč měsíčně, ale na konci zúčtovacího období bude na průměrnou českou domácnost čekat obrovský nedoplatek, kterému už se nevyhne. Seriózní dodavatelé budou většinou trvat na tom, aby výše měsíčních záloh nebyla nižší než jedna dvanáctina předpokládané roční spotřeby.

Drží váš dodavatel stále ceny za energie při zemi? Porovnejte ho s ostatními

Co se děje s přeplatky?

V případě, že součet zaplacených záloh převýšil vaši skutečnou spotřebu, potěší vás v ročním vyúčtování informace o přeplatku. Obvykle ovšem platí, že přeplatky převádějí dodavatelé do následujícího zúčtovacího období, pokud nepožádá odběratel o jejich okamžité připsání na svůj účet. Podívejte, jak s přeplatky zachází tři dominantní prodejci elektřiny a tři největší alternativní dodavatelé u nás.

Otálení se zaplacením zálohy či faktury se nemusí vyplatit

Nemáte zrovna peněž nazbyt a počítáte s tím, že dodavatel elektřiny na zaplacení faktury ještě chvíli počká? Pravděpodobně chvilku ještě vydrží, aby nepřišel o zákazníka, ale ani dodavatelova trpělivost nemusí trvat věčně. Raději se na obchodníka přímo obraťte se žádostí o snížení záloh. Podle obchodních podmínek totiž při prodlení s platbou zálohy či faktury může obchodník s elektřinou jednostranně odstoupit od smlouvy na dodávku elektřiny. Opět jsme nahlédli do smluvních podmínek stejné šestice dodavatelů.