Vše o elektřině

Jak předcházet úrazům elektrickým proudem?

Úrazy elektrickým proudem mohou mít fatální následky. Malé děti ještě neví, jaké riziko pro ně představuje kousání elektrických kabelů nebo prsty v zásuvce. Úrazy se však týkají i dospělých. Často vznikají z vlastní lehkomyslnosti, v případě pracovních úrazů však mnohdy nese vinu i někdo jiný.

Jak předcházet úrazům elektrickým proudem?
Jak předcházet úrazům elektrickým proudem?

Záslepky do zásuvek patří k prvním věcem, které byste si měli domů pořídit, jakmile se vaše dítě začne pohybovat samo mimo postýlku. Zásuvky jsou pro mnohé z nich velmi atraktivní. Prodlužovací kabely nenechávejte v dosahu dítěte, totéž platí i pro přívodní šňůry spotřebičů. Batole s čerstvě narostlými zoubky může pocítit neodolatelnou chuť kabely žvýkat. Pokud se mu podaří je překousat nebo by narazilo na místo s poškozenou izolací, k tragédii dojde velmi rychle. Nikdy nenechávejte děti, aby si s elektrickými šňůrami hrály, a to ani pod dozorem.

Úrazy proudem hrozí i dětem.

Začněte dětem vysvětlovat principy a rizika související s elektřinou co nejdříve

Svůj výklad samozřejmě přizpůsobte aktuálním možnostem, které s sebou nese věk dítěte. K tématu se ale často vracejte a dále jej rozvíjejte. Začít můžete tím, že dítě naučíte, aby na elektrickou zásuvku nikdy nesahalo mokrýma rukama a že do ní nesmí strkat žádné předměty. Postupně dítě učte, jak bezpečně ovládat elektrické spotřebiče. Vysvětlete také, proč nemůže používat elektrické přístroje při koupání nebo ve sprše. Nejlepší je, pokud se vám podaří, aby dítě postupně porozumělo základním principům fungování elektřiny a jejím účinkům na lidské tělo. S vysvětlováním vám případně pomůže internet, kde najdete názorná videa, obrázky i články.

Seznamujeme děti s elektřinou.

Domácí mazlíčci v ohrožení

Zejména psům, ale také třeba králíkům, morčatům a dalším hlodavcům rovněž hrozí zásah elektrickým proudem. V rámci prevence se opět vyplatí instalace záslepek do zásuvek. Nejjednodušší typ seženete za pár korun, za bezpečí pro vašeho miláčka tak ani nemusíte vynakládat větší částky. Štěňata milují kousání kabelů, výchovou a postupujícím věkem se ale problém většinou vyřeší. Pro psy jsou k dostání speciální odpuzovací spreje proti kousání předmětů. U králíků, kteří mohou volně pobíhat po bytě, je situace složitější. Ne vždy se výchovou podaří jejich zájem o kabely a přívodní šňůry oslabit. Pokud není jiné řešení, jak kabely schovat, veďte je v lištách. Volně visící můžete ochránit pomocí tzv. husích krků, se kterými si již všetečné králičí zoubky jen tak neporadí.

Jak se ochránit před zásahem bleskem?

Když selže prevence, pomůže proudový chránič

Proudový chránič je velmi praktický prvek elektroinstalace, který pomáhá předcházet nejvážnějším úrazům. Je nastaven mimo jiné na situace, kdy dojde k přímému dotyku osoby s vedením. Chránič rozpozná poruchový proud v obvodu a odpojí přívod elektřiny dříve, než by tomuto člověku způsobil zdravotní újmu. To samozřejmě platí v ideálním případě, proudový chránič proto celkovou prevenci úrazu proudem určitě nenahrazuje. Plní spíše roli poslední pojistky pro případ nehody. Je třeba si uvědomit, že proudový chránič nemá jak snížit hodnotu procházejícího proudu, ochranná funkce plyne pouze z možnosti omezit dobu působení proudu na minimum tak, aby zasažený ve většině případů nepocítil následky. Proudové chrániče je třeba pravidelně testovat, časem se může jejich spolehlivost a citlivost snižovat.

Od roku 2009 jsou proudové chrániče povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových i rekonstruovaných domovních instalacích, nově pak pro každý přístupný elektrický okruh. Starší elektroinstalace tedy tento bezpečnostní prvek obsahovat nemusí. Zjistěte si, jak na tom doma jste a případně zvažte, jestli by nestálo za to si proudový chránič nechat nainstalovat.

Více o proudovém chrániči s praktickými ukázkami, jak funguje.

Životu nebezpečno používat elektrické spotřebiče ve vaně i sahat na ně z vany

Výstražná tabulka s tímto textem zdobí některé panelákové koupelny dodnes. A není to plané varování. Elektřina, voda a lidské tělo jsou hlavní ingredience pro možné neštěstí. Zdaleka ne každý si to plně uvědomuje, ale riziko úrazů proudem ve vlhkém prostředí, kde se navíc pohybuje člověk s mokrou pokožkou, je výrazně vyšší než v suchu. Pokud se navíc přidruží další přitěžující okolnosti, jako je únava, fyzická námaha, špatná kondice kardiovaskulární soustavy jedince apod., k usmrcení člověka může být jen krůček. Byly zaznamenány případy, kdy v rizikových podmínkách došlo ke smrtelnému zranění i velmi malým napětím (cca 42V).

5 jednoduchých tipů, jak se vypořádat se statickou elektřinou

Pravidelně doma kontrolujte stav přívodních šňůr spotřebičů nebo prodlužovacích kabelů. Poškození izolace rozhodně neberte na lehkou váhu a nechejte je vyměnit. Pozor na přepálení přívodní šňůry horkou žehličkou. Riziko nepodceňujte ani při používání elektrických zařízení mimo domov. Přeseknutý kabel sekačky nebo právě poškozená izolace ve spojení s vlhkou trávou způsobila již mnoho smrtelných úrazů. Obecně také nepřeceňujte své síly a nepouštějte se do oprav a zásahů na elektroinstalaci, pokud k tomu nemáte odpovídající znalosti.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Pracovní úrazy elektrickým proudem mohou mít více viníků

Především ve stavebnictví, zemědělství, energetice a v oblasti průmyslu si zranění vysokým i nízkým napětím drží stabilní místo mezi pracovními úrazy. Ve srovnání s ostatními úrazy se sice jedná o minimální podíl, svými častými tragickými následky však nakonec mezi těmi smrtelnými tvoří již několik procent. Za úraz si může často pracovník sám, dochází však i k pochybení zaměstnavatele, případně k obojímu současně. Školení o bezpečnosti práce by proto obě strany měly brát vážně a zodpovědně. Konkrétní podoba prevence zásahu proudem záleží vždy na dané situaci. Pokud pracujete v podmínkách, které jsou z tohoto pohledu jakkoli rizikové, zjistěte si co nejvíce o strojích, se kterými pracujete a vždy o své práci přemýšlejte právě i v kontextu rizika možného zásahu elektrickým proudem. K takovým úrazům dochází např. v nesprávně zajištěných výkopech, při práci s čerpadly a dalšími stroji, které pracují s vodou nebo ve vlhkém prostředí, při výstavbě a demolici budov apod. Řidiči nákladních vozidel se stávají oběťmi elektrického proudu, když se zvednutou korbou dostanou do blízkosti vedení. Takové úrazy končí často tragicky. Největší obranou je v tomto případě racionální úsudek a předvídavost.

Co se děje s letadlem, když ho zasáhne blesk?

Nikdy nelezte na železniční vagóny nebo sloupy vysokého vedení

Především na děti číhá spousta nebezpečí spojených s elektřinou i mimo domov. V souvislosti s vedením vysokého napětí by měly vědět, že do jeho blízkosti nemají vůbec chodit, natož zde pouštět draky, cokoli do vedení házet nebo se k drátům přibližovat dlouhými předměty. Každopádně také na sloupy elektrického vedení nebo trafostanice v žádném případě nelézt. Předat tyto informace dospívajícím je pravděpodobně mnohem obtížnější než malým dětem. Řada mladých lidí se i přes všechna varování každý rok dobrovolně vystavuje riziku smrti nebo devastujícího zranění při lezení na stožáry vysokého napětí. Touha předvést se před kamarády a pochlubit se originální fotkou na sociálních sítích dokáže mladým zcela zatemnit zdravý rozum. Podobné nebezpečí hrozí také při lezení na železniční vagóny, kdy na sebe výboj elektrického oblouku od vedení obvykle nenechá dlouho čekat.

Kampaň Jedna blbá fotka ukazuje mladým, že hloupost se nevyplácí.

-----
 

Jak se baví lidé, kteří na účinky elektřiny na lidské tělo moc nevěří.