Vše o elektřině

Jak vybrat dozimetr? Objevte tajemství měření radiace

Dozimetr neboli zařízení na měření radiace už dávno nepatří do rukou jen odborníkům. Za pár desítek tisíc si ho můžete pořídit i vy.

Jak vybrat dozimetr? Objevte tajemství měření radiace
Jak vybrat dozimetr? Objevte tajemství měření radiace

Dozimetr nepatří do rukou jen lékařům a vojákům

Dozimetr je zařízení, které dokáže změřit ionizující záření vznikající například při radioaktivním rozpadu. Využívá se nejčastěji v lékařství a vojenství, často se s ním setkáte také v jaderných elektrárnách a všude tam, kde hrozí radiační havárie, použití radiologické zbraně nebo únik radioaktivních látek.

Změna dodavatele se vyplatí: Ušetříte tisíce korun

V poslední době jsou však dozimetry čím dál častěji využívány také turisty, kteří cestují do oblastí v blízkosti jaderné elektrárny Černobyl. Ta je nechvalně proslulá nehodou v roce 1986. Po nebezpečné havárii musely být postupně evakuovány všechny vesnice ve vzdálenosti do 30 km, které až do současnosti zůstaly pustoprázdné. Na některých místech je dokonce stále možné narazit na radioaktivní body, které překračují přirozenou míru záření více než stokrát, někdy i tisíckrát.

Kudy putoval radioaktivní mrak z Černobylu nad Evropou? Podívejte se

Jaké tedy máte možnosti, pokud se do Černobylu chystáte a chcete si vyzkoušet radioaktivní záření změřit? Který dozimetr pro vás bude nejlepší a kdy je zbytečné do přístroje investovat?

Jak se měří radiace a ionizující záření?

Než se pustíte do nákupu dozimetru, ujasněte si základní jednotky a veličiny, které se při měření radioaktivity využívají. Bez jejich znalosti jen těžko vyberete ten pravý přístroj.

Správně vybraný dozimetr může věrně a účelně sloužit

Aktivita

Aktivita charakterizuje rychlost radioaktivní přeměny. Její jednotkou je becquerel a jde o počet radioaktivních přeměn v látce za určitou jednotku času. Aktivita slouží spíše k popisu radioaktivního zdroje, ale neříká nic o druhu záření, jeho biologickém účinku a energii. Pro popis ionizačních účinků tak byly zavedeny dozimetrické veličiny.

Vítejte v Černobylu: Co zažijete na výletu do míst největší jaderné katastrofy?

Dozimetrické veličiny

Obecně je nejdůležitější dozimetrickou veličinou dávka. Je to energie absorbovaná v jednotce hmotnosti ozařované látky v určitém místě.

Dávkový příkon je pak přírůstek dávky za určitý časový úsek.

Ekvivalentní dávka zase popisuje účinek na konkrétní orgán nebo tkáň. Jde o absorbovanou dávku upravenou na radiační účinnost daného typu ionizujícího záření pomocí tzv. radiačního váhového faktoru. Zohledňuje tedy množství záření, jeho druh i biologický účinek.

Podobnou veličinou je efektivní dávka, která však udává účinek na celé tělo. Měří se v Sievertech (Sv).

Dozimetry většinou záření měří v miliSievertech za hodinu.

Účinky radiace na člověka v milisievertech (mSv) za rok

3,2 mSv

Průměrná dávka z přirozených zdrojů na osobu v ČR

100 mSv

Hranice prokazatelně poškozující zdraví

10 000 mSv

Smrtelná dávka při jednom intenzivním ozáření

Hodnoty čerpány z prezentace Lidé a ionizující záření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

9 faktů o špičkovém seriálu Černobyl

Typy ionizujícího záření

Ionizující záření doprovází radioaktivní přeměnu látek. Většina dozimetrů je schopna změřit 3 typy, alfa, beta a gama záření.

Věděli jste, že přístroje detekující ionizační záření se souhrnně nazývají radiometry? Dozimetr je pak speciálním typem radiometru, který je cejchován v jednotkách radiační dávky (Sievert) nebo dávkového příkonu a používá se především při posuzování účinků na živou tkáň.

Vybíráme dozimetr

Různé modely dozimetrů se od sebe liší hlavně principem fungování, rozmanitostí funkcí a designem. Odborníci pracující v jaderných elektrárnách, ve výrobě zbraní nebo ve zdravotnických zařízeních mají k dispozici profesionální dozimetry. Ty podléhají přísným kontrolám a jejich parametry jsou upraveny zákonem. Jsou velmi přesné a větší dávky záření dokáží detekovat i na dálku.

Srovnejte si cenu elektřiny

Dozimetr nepatří do rukou jen lékařům a vojákům

Dozimetr je zařízení, které dokáže změřit ionizující záření vznikající například při radioaktivním rozpadu. Využívá se nejčastěji v lékařství a vojenství, často se s ním setkáte také v jaderných elektrárnách a všude tam, kde hrozí radiační havárie, použití radiologické zbraně nebo únik radioaktivních látek.

Černobyl vs. Fukušima: Která jaderná katastrofa více otřásla světem?

V poslední době jsou však dozimetry čím dál častěji využívány také turisty, kteří cestují do oblastí v blízkosti jaderné elektrárny Černobyl. Ta je nechvalně proslulá nehodou v roce 1986. Po nebezpečné havárii musely být postupně evakuovány všechny vesnice ve vzdálenosti do 30 km, které až do současnosti zůstaly pustoprázdné. Na některých místech je dokonce stále možné narazit na radioaktivní body, které překračují přirozenou míru záření více než stokrát, někdy i tisíckrát.

Jaké tedy máte možnosti, pokud se do Černobylu chystáte a chcete si vyzkoušet radioaktivní záření změřit? Který dozimetr pro vás bude nejlepší a kdy je zbytečné do přístroje investovat?

Jak se měří radiace a ionizující záření?

Než se pustíte do nákupu dozimetru, ujasněte si základní jednotky a veličiny, které se při měření radioaktivity využívají. Bez jejich znalosti jen těžko vyberete ten pravý přístroj.

Aktivita

Aktivita charakterizuje rychlost radioaktivní přeměny. Její jednotkou je becquerel a jde o počet radioaktivních přeměn v látce za určitou jednotku času. Aktivita slouží spíše k popisu radioaktivního zdroje, ale neříká nic o druhu záření, jeho biologickém účinku a energii. Pro popis ionizačních účinků tak byly zavedeny dozimetrické veličiny.

V samotném Černobylu vám většinou dozimetr půjčí

Dozimetrické veličiny

Obecně je nejdůležitější dozimetrickou veličinou dávka. Je to energie absorbovaná v jednotce hmotnosti ozařované látky v určitém místě.

Dávkový příkon je pak přírůstek dávky za určitý časový úsek.

Ekvivalentní dávka zase popisuje účinek na konkrétní orgán nebo tkáň. Jde o absorbovanou dávku upravenou na radiační účinnost daného typu ionizujícího záření pomocí tzv. radiačního váhového faktoru. Zohledňuje tedy množství záření, jeho druh i biologický účinek.

Nejlepší i nejkontroverznější příběhy o Černobylu: Které filmy stojí za zhlédnutí?

Podobnou veličinou je efektivní dávka, která však udává účinek na celé tělo. Měří se v Sievertech (Sv).

Dozimetry většinou záření měří v miliSievertech za hodinu.

Účinky radiace na člověka v milisievertech (mSv) za rok

3,2 mSv

Průměrná dávka z přirozených zdrojů na osobu v ČR

100 mSv

Hranice prokazatelně poškozující zdraví

10 000 mSv

Smrtelná dávka při jednom intenzivním ozáření

Hodnoty čerpány z prezentace Lidé a ionizující záření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Typy ionizujícího záření

Ionizující záření doprovází radioaktivní přeměnu látek. Většina dozimetrů je schopna změřit 3 typy, alfa, beta a gama záření.

Věděli jste, že přístroje detekující ionizační záření se souhrnně nazývají radiometry? Dozimetr je pak speciálním typem radiometru, který je cejchován v jednotkách radiační dávky (Sievert) nebo dávkového příkonu a používá se především při posuzování účinků na živou tkáň.

Vybíráme dozimetr

Různé modely dozimetrů se od sebe liší hlavně principem fungování, rozmanitostí funkcí a designem. Odborníci pracující v jaderných elektrárnách, ve výrobě zbraní nebo ve zdravotnických zařízeních mají k dispozici profesionální dozimetry. Ty podléhají přísným kontrolám a jejich parametry jsou upraveny zákonem. Jsou velmi přesné a větší dávky záření dokáží detekovat i na dálku.

Zkáza Černobylu starousedlíky neodstrašila. Stále žijí v zamořené oblasti

Pro potřeby cestovatelů jsou však mnohem vhodnější domácí dozimetry. Mají kompaktnější rozměry a snadno se tak vlezou do kufru či do kapsy. Další jejich velkou výhodou je nižší cena. Nejsou sice tak přesné jako profesionální modely, běžnému člověku však rozhodně postačí.

Tip: Skvělou vychytávkou na cesty jsou hodinky s dozimetrem. Ukazují aktuální úroveň radiace a do paměti ukládají také její průběh. Nabízí je třeba nejznámější výrobce osobních měřičů, Polimaster. Přibližně za 21 tisíc korun mohou být vaše.

Hodinky s dozimetrem

Obrázek: Hodinky s dozimetrem

V kategorii domácích radiometrů se nejčastěji setkáme s měřiči, které pracují na principu Geigerova-Müllerova trubicového čítače. Účinnost tohoto přístroje se pohybuje mezi 1-2 %. V praxi to znamená, že zvládnou měřit úrovně záření vyšší, než je běžné radiační pozadí. Nicméně nelze se příliš spoléhat na jejich přesnost. Při náročnějších měření se tedy moc nevyužívají.

Srovnání Geigerových čítačů pro kontrolu radioaktivity v různých cenových kategoriích

 

Geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity Radex RD1503 PLUS

 

Geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity Gamma-Scout Rechargeable

Geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity Radex RD1008

Cenová kategorie

do 10 000 Kč

do 15 000 Kč

do 20 000 Kč

Napájení

na baterii

akumulátorem

na baterii

Hmotnost

90 g

153 g

175 g

Detekce paprsků

beta, gama

alfa, beta, gama

beta, gama, rentgenové paprsky

Vhodný pro

kontrolu radioaktivního zamoření kapalin, potravin, domácích předmětů a stavebních materiálů

školení, skupinovou práci, bezpečnostní služby

měření dávky pro dva uživatele (využití jako dozimetr), měření radioaktivity v zemi nebo obydlích

Výhody

zvukový signál a vibrace varující před radioaktivním zářením, jednoduchá obsluha, kompaktní provedení

akustická indikace počítaných impulsů, akustická výstraha, zobrazování různých informací 10 tlačítky

akustický i vibrační alarm, snadné ovládání, rychlé měření

Tabulka: Cenové kategorie Geigerových čítačů uvádíme včetně DPH podle informací z internetového srovnávače Heureka k 9. 6. 2019.

Věděli jste, že některé dozimetry dokáží dokonce najít zdroj radiace a radioizotopy? S velmi pokročilou technologií pracuje například měřič identiFINDER R440 společnosti FLIR. Podívejte se, jak funguje: 

 

O co se zajímat před koupí radiometru?

Tip: Do blízkosti jaderné elektrárny Černobyl se dostanete pouze v rámci exkurze s cestovní kanceláří. Než se pustíte do nákupu dozimetru, ověřte si, zda vám nebude poskytnut přímo průvodcem.