Vše o elektřině

Jak vysokou dotaci můžete získat na zateplení domu a výměnu oken?

Pokud stihnete podat žádost o dotaci na zateplení domu a výměnu oken či dveří do konce října 2014, můžete získat finanční příspěvek od státu až v řádech statisíců korun. Výzva je určena pro majitele rodinných domků. Počítá se s tím, že státní podpora umožní snížit tepelné ztráty, které výrazně prodražují účty za energie, u 8 tisíc rodinných domů . Zjistěte, jaké jsou podmínky dotačního titulu.

Jak vysokou dotaci můžete získat na zateplení domu a výměnu oken?
Jak vysokou dotaci můžete získat na zateplení domu a výměnu oken?

Ministerstvo životního prostředí plánuje rozdělit v rámci projektu Nová zelená úsporám necelé dvě miliardy korun. Kromě zateplení budovy a výměny starých oken můžete získat finance i na výměnu starých kotlů za úspornější nebo výstavbu pasivních rodinných domů. O peníze lze zažádat od 1. dubna do 31. října. Ale kdo dřív přijde, ten dřív dostane dotaci, proto program může skončit vyčerpáním přidělených prostředků i dříve.

Kolik dostanete proplaceno?

Možnost získat dotaci na zateplení domu a výměnu oken či dveří se skrývá pod oblastí podpory „A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů“. Čím vyššího snížení tepelných ztrát rekonstrukcí rodinného domu dosáhnete, tím vyšší podporu můžete získat. Stát vám podle kvality a rozsahu provedených opatření přispěje 30, 40 nebo až 55 % způsobilých nákladů. Co se rozumí pod formulkou způsobilé náklady?

S žádostí o dotaci je spojena hromada papírování a dalších požadavků, které vás také budou něco stát. Proto můžete čerpat dotaci i na zpracování odborného posudku (zejména projektové dokumentace a energetického posudku), zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření. Maximální podpora na odborný posudek dosáhne 10 tisíc Kč . U technického dozoru vám proplatí nejvýše 5 tisíc Kč.

O dotaci může požádat pouze vlastník rodinného domu. Podobný program na zateplení bytových domu v současné době neexistuje, ale uvažuje se o něm pro rok 2015.

Stížnosti na zbytečnou byrokracii změnily podmínky dotace

Nová zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Odborníci i sami žadatelé kritizovali přehnané byrokratické požadavky při administraci žádosti pro dotační program. Proto došlo v červenci ke zjednodušení podmínek, které mají snížit administrativní zátěže žadatelů a zrychlit celý proces. Nově nemusí zájemci o dotaci poskytnout doklad o vedení bankovního účtu, Průkaz energetické náročnosti budovy nebo úřední ověření podpisů na plné moci. Výpis z katastru nemovitostí již může být starší než 90 dní, pokud obsahuje platné stále platné údaje. Faktury nemusí být vystaveny výhradně na jméno žadatele. Odpadá nutnost získat posudek k žádosti od Státního fondu životního prostředí a také lze předložit projednání záměru se stavebním úřadem až v okamžiku realizace.

V případě nejasností s podmínkami dotace mohou lidé, kteří zvažují zateplení domu a výměnu oken či dveří, kontaktovat Státní fond životního prostředí na bezplatné lince 800 260 500 nebo poslat e-mail s dotazem na adresu [email protected].

Jak postupovat při žádosti o dotaci?

  1. Vyberte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám vypracují projektovou dokumentaci a energetický posudek. Se zpracováním Vám mohou pomoci např. v Pražské energetice. Můžete je kontaktovat na telefonním čísle 733 143 143 nebo emailem na [email protected].
  2. Navštivte stavební úřad, kde projednáte svůj záměr
  3. Spolu s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
  4. Požádejte o podporu online
  5. Do 3 dnů od zaevidování vaší žádosti o podporu pošlete Státnímu fondu životního prostředí ČR povinné přílohy v písemné podobě (SFŽP)
  6. Čekejte na potvrzení přijetí žádosti nebo na výzvu k odstranění případných nedostatků v žádosti
  7. Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka
  8. Vyberte si dodavatele, výrobky i materiál pro zateplení domu a výměnu oken či dveří
  9. Po provedení opatření předložte SFŽP potřebné dokumenty pro závěrečné vyhodnocení žádosti
  10. Pokud bude vše bez problému, žadatel obdrží „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a do 90 dnů mu na bankovní účet dorazí finanční prostředky