Vše o elektřině

Kdy Česko skončí se spalováním uhlí?

S těžbou a spalováním uhlí by v České republice měl být již brzy konec. Jeho spotřeba na našem území však překvapivě neklesá, ale roste.

Kdy Česko skončí se spalováním uhlí?
Kdy Česko skončí se spalováním uhlí?

Konec uhlí na našem území se pravděpodobně blíží. Vláda rozhodla, že těžba a spalování uhlí není dlouhodobě udržitelné. Dle jejího rozhodnutí by tedy v letech 2030–2050 mělo dojít k definitivnímu konci spalování a těžby uhlí u nás. Časové rozmezí let 2030–2050 je však poměrně široké. Kdy tedy můžeme čekat první změny? Na tuto otázku a spoustu dalších, kterou konec uhlí vyvolává, by již brzy měla odpovědět tzv. Uhelná komise. Její vznik byl schválen vládou loni v létě. Komise by měla vládě předložit možné scénáře ukončení uhlí u nás, na základě kterých se pak definitivně rozhodne.

Uhelná komise. K čemu vlastně je?

Komise má jeden hlavní úkol, a tím je analýza aktuální potřeby hnědého uhlí v České republice. Kromě toho by komise měla po následující měsíce zapracovat na jednotlivých možnostech odklonu od uhlí a různých alternativách a samozřejmě na potenciálním hospodářském dopadu na naši zemi. Komise má celkem 19 členů. Jejími předsedy jsou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. Kromě ministrů jsou členy komise např. i zástupci Ústeckého a Moravskoslezského kraje, zástupci akademické sféry či neziskových organizací zaměřených na životní prostředí.

Těžba uhlí

„Spolupráce v komisi je zatím až na výjimky věcná a podnětná. Pozitivní pro nás je, že se budou řešit dopady na regiony a to, aby jejich odstup od uhlí byl spravedlivý a dostatečně finančně podporovaný. Pozitivně také vnímáme, že se členové komise vesměs shodnou na tom, že éra uhlí končí a že je potřeba její konec naplánovat,“ uvedl Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace

Největší neshody se podle něj očekávají až později, kdy se začne řešit konkrétní konec uhlí v legislativě. „My budeme kvůli ochraně klimatu samozřejmě prosazovat konec uhlí 2030 a co nejrychlejší zavření nejšpinavějších elektráren, ale budou tam určitě hlasy, které budou pro pozdější termíny,“ uvedl Hrábek.

Prodej elektrárny Počerady: Proč je trnem v oku ekologům?

První scénáře budou hotovy do září 2020

Od července 2019 se komise sešla celkem čtyřikrát, přičemž klíčové bylo zejména poslední setkání v lednu tohoto roku. Právě na tomto jednání se komise usnesla, že předloží celkem tři scénáře. Ty budou hotovy do konce září tohoto roku.

“Předložit výsledky své práce vládě by komise měla do konce září 2020, takže aktuálně jsme zhruba v polovině práce, a i když září je ambiciózní termín, chceme ho dodržet. Na jednání jsme se domluvili, že budeme pracovat se třemi scénáři postupného odklonu od uhlí: do roku 2050, do roku 2040 a do roku 2035. Řešíme složitou oblast s mnoha různými zájmy a požadavky, spolu se snížením emisí CO2 musíme najít základní shodu s partnery na dalších klíčových otázkách, jako je zajištění energetické soběstačnosti, financování odklonu od uhlí a také nad sociálními dopady v uhelných regionech. O tom se momentálně jedná ve třech pracovních skupinách,” uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Těžba uhlí z ptačí perspektivy

Inspiraci hledala vláda pravděpodobně v sousedním Německu, kde uhelná komise vznikla už v červnu 2018. Německo také nedávno oznámilo, že definitivní konec uhlí proběhne do roku 2038. Kdy skončí uhlí v Čechách? “Nechci teď spekulovat o konkrétním datu, to opravdu vyjde až ze závěrů Uhelné komise jako doporučení vládě. Je ale logické, že Ministerstvo životního prostředí má jiný názor na termín odklonu od uhlí než třeba některé uhelné společnosti. A je také jasné, že doba uhelná v ČR postupně končí. Musíme ale mít zároveň jasný a reálný plán, čím a kdy uhlí nahradíme tak, aby nedošlo k zásadnímu ohrožení energetické bezpečnosti naší země a také k výrazným sociálním dopadům na velkou část obyvatel,” dodává Brabec.

Boj o uhlí: Zbaví se ho Česko?

Tak horké to nebude

V konec doby uhelné ale nevěří všichni. V obci Horní Jiřetín v Ústeckém kraji topí naprostá většina obyvatel uhlím. Možnost topit plynem obyvatelé nemají a uhlí je pro ně aktuálně nejlevnější zdroj tepla. “Myslím, že to s tím ukončováním uhlí nebude tak horké. U nás topí uhlím každý, koho znám. Je to prostě nejlevnější možnost, kterou máme. Doma jsme si nechali spočítat kalkulaci na možnost topit peletkami, ale o tom se vůbec nedá bavit. Je to mnohonásobně dražší. Zvažovali jsme i možnost tepelného čerpadla, ale prostě na to nemáme peníze. Pro stát by to bylo neskutečné drahé, takže strach z toho, že by nám zakázali topit uhlím, zatím nemáme. Navíc by tu o práci přišla spousta lidí.” uvedl obyvatel Horního Jiřetína, který si nepřál být jmenován.

Odzvonilo skutečně uhlí? Čísla mluví jinak

Přestože převažuje názor, že uhlí má svá nejlepší léta za sebou a jako energetický zdroj je spíše na ústupu, jinak mluví údaje o spotřebě. Podle dat uvedených na stránkách Českého statistického úřadu spotřeba hnědého uhlí za poslední tři roky neklesala, ale naopak rostla. Příklad je uveden v tabulce níže, kde je pro představu uvedena celková spotřeba uhlí v letech 2016 -2018 a také spotřeba uhlí ve třech největších odvětvích.

Spotřeba hnědého uhlí v tunách

Spotřeba/rok

2016

2017

2018

Spotřeba uhlí ve všech odvětvích

36 749 689

36 964 302

37 001 131

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného  vzduchu

31 054 821

30 750 281

31 367 790

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

3 787 488

4 278 741

3 660 981

Výroba chemických látek a chemických přípravků

1 414 404

1 460 493

1 460 970

Ostatní odvětví

492 976

474 787

511 390

Zdroj: ČSÚ
 
Aktuálně nelze říci, jak bude konec těžby a spalování uhlí v České republice vypadat a kdy k němu dojde. Více se dozvíme v září, kdy Uhelná komise představí konkrétní návrhy. Uhelnou komisi ale reprezentují protichůdné zájmy.
 

Boj o uhlí: Zbaví se ho Česko?