Domácnost

Kdy začíná topná sezóna a jak se na ni připravit?

Teplé letní dny jsou definitivně pryč, místo nich dorazily ty podzimní s typickým větrem a deštěm. Nám tak nezbývá nic jiného, než se místo na slunce začít spoléhat na otopnou soustavu. Kdy v České republice oficiálně začíná topná sezóna a jak se na ni můžeme připravit?

Kdy začíná topná sezóna a jak se na ni připravit?
Kdy začíná topná sezóna a jak se na ni připravit?

Začátek topné sezóny závisí na průměrných teplotách

Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007 Sb. Začátek topné sezóny neboli otopného období je podle této vyhlášky stanoven na 1. září, konec na 31. květen následujícího roku. K tomu, aby byly spuštěny dodávky tepla, je zapotřebí ještě splnění druhé, teplotní podmínky. Průměrná denní teplota musí v dané lokalitě klesnout pod 13 stupňů Celsia během dvou po sobě jdoucích dní a zároveň nelze očekávat oteplení následující den.

S ohledem na stejnou teplotní hranici se mohou dodávky tepla během topné sezóny i přerušit. Stane se tak v případě, že průměrná denní teplota dva dny za sebou přesáhne 13 stupňů Celsia a následující den nelze očekávat pokles teplot. Po opětovném poklesu průměrné teploty pod tuto hranici se centrální dodávky spustí znovu. Jde o opatření, které má zamezit zbytečnému plýtvání energií.

Centrálně regulovaná je také denní doba topení

Topná sezóna je tedy závislá především na průměrné venkovní teplotě. Ta je stanovená jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. K měření dochází v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž večerní naměřená teplota se do průměru počítá dvakrát.

Topná sezona za dveřmi: 4 tipy, jak během zimy neprotopit majlant

Máte-li v bytě ústřední topení, tak jistě víte, že regulovaný není jen začátek a konec topné sezóny, ale také denní doba, ve které radiátor hřeje. Jak bytové, tak nebytové prostory jsou v průběhu topné sezóny vytápěny mezi 6 až 22 hodinou. Za určitých okolností je možné s dodavatelem domluvit jiný časový interval, nebo vytápění mimo topnou sezónu. Nicméně musí tomu předcházet souhlas alespoň dvou třetin konečných spotřebitelů. Zároveň je potřeba, aby to umožňovaly technické a zásobovací podmínky.

Údržbě se nevyhnete, i když máte ústřední vytápění

Zatímco začátek a konec topné sezóny není ve vaší moci a nemusí zohledňovat vaše individuální potřeby, přípravu na topnou sezónu máte zcela ve svých rukách. Ideální je připravit se na topnou sezónu před jejím začátkem. Pokud jste to ale z nějakého důvodu promeškali, tak i zde platí obligátní „lepší pozdě, než nikdy“. Ani v případě ústředního vytápění by se vaše údržba neměla omezovat na pouhé otočení kohoutku radiátoru.

Odvzdušnění radiátorů: Tipy, které potřebujete znát

Je zapotřebí zkontrolovat těsnost radiátorů a ověřit funkčnost termostatických hlavic. Ty by se měly plynule točit, ale jejich pohyb nesmí být příliš volný. Je-li to ve vašem bytě možné, je před sezónou vhodné radiátory odvzdušnit. V bytových domech mohou být odvzdušňovací ventily jen v nejvyšším patře. V takové situaci je nejlepší spolupracovat i se sousedy v nižších patrech, kteří by před odvzdušněním měli otevřít termoventily naplno tak, aby se do oběhu uvolnil všechen vzduch. Pokud se vám podobná domluva ve vašem domě jeví naprosto nereálně, pak nejste sami – i z tohoto důvodu jsou v posledních letech do radiátorů posledních pater instalovány automatické odvzdušňovací ventily. Ty mají na starosti průběžné odvzdušnění.

Mimo topnou sezónu nechte hlavice otevřené

Součástí údržby topného systému je i zdánlivě banální utírání prachu z radiátorů. Nečistot se zbavíte vysavačem nebo prachovkou. Zejména v koupelnách a jiných vlhčích místnostech se může prach na radiátor snadno nalepovat. Cílem by měl být čistý, nezakouřený radiátor bez prachu. V opačném případě se snižuje účinnost topení. Nezapomeňte prach setřít také z hlavice, mohl by se v ní usazovat.

Lidé často nechávají radiátory mimo topnou sezónu uzavřené. To však není správně. Odborníci se shodují na tom, že je lepší nechat termostatické hlavice radiátorů naplno otevřené. Navíc doporučují je občas protočit. Tato opatření by měla předejít poškození jemné mechaniky a zatvrdnutí otočného systému.

Vlastní vytápění vyžaduje více zodpovědnosti

Nejste závislí na ústředním vytápění? Kromě značné svobody to s sebou přináší daleko více starostí s přípravami. V takové situaci byste rozhodně neměli zapomenout na revizi kotle a jiných plynových zařízení, která je doporučována jednou ročně. Jestliže máte kotel na tuhá paliva, tak budete kromě revize řešit ještě nákup a skladování paliva. Zajistit byste měli rovněž kontrolu komína a kouřovodů. Ani tepelná čerpadla se neobejdou bez vaší péče. Například u čerpadla vzduch/voda je třeba dbát na čistotu venkovní jednotky.

Bez ohledu na způsob vytápění lze do přípravy na topnou sezónu zařadit otázku těsnosti oken a dveří. Jejich špatným utěsněním vám v zimě může unikat 30–40 % tepla. Jestli vám rodinný rozpočet neumožňuje investici do nových oken či dveří, zvažte alespoň osazení izolační fólií. Ta dokáže snížit únik tepla přes sklo až o třetinu. Tepelným ztrátám pomůže zabránit také aplikování silikonového těsnění. Výsledkem bude úspornější vytápění vašeho domova.