Aktuality

Kotlíková dotace 2021: Jak získat tisíce korun od státu?

Kotlíkové dotace patří k nejvyužívanějším dotačním programům v České republice. Domácnosti díky nim dostávají významné příspěvky na výměnu starých kotlů. Pokračují kotlíkové dotace v roce 2021? Jakým způsobem můžete získat tisíce korun od státu na pořízení ekologičtějších kotlů?

Kotlíková dotace 2021: Jak získat tisíce korun od státu?
Kotlíková dotace 2021: Jak získat tisíce korun od státu?

Od září roku 2022 platí přísnější pravidla pro kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v Česku. Tento problém se od roku 2012 snaží řešit Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který nastartoval proces výměny starých kotlů. Od září příštího roku bude možné v domácnostech provozovat jen kotle na tuhá paliva minimálně 3. emisní třídy. Používáním kotlů 1. a 2. emisní třídy se budete vystavovat pokutě ve výši až 50 tisíc korun.

Informaci o emisní třídě dohledáte na energetickém štítku nebo v dokumentaci kotle. Nevyhovující kotle byly zpravidla vyrobeny před rokem 2000.

Jak vybrat vhodný elektrokotel? Poradíme, na co se zaměřit

Kotlíkové dotace skončily, ale chystá se náhrada

V rámci kotlíkových dotací měly domácnosti možnost získat příspěvek na výměnu starého kotle až ve výši 127 500 korun. Dotace činila 70–80 % uznatelných nákladů, přičemž konkrétní strop byl stanoven podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Kotlíkové dotace byly vypsány Ministerstvem životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP 2014–2020). Občané o ně žádali na příslušných krajských úřadech.

Program OPŽP 2014–2020 v uplynulém roce skončil a s ním i kotlíkové dotace. Nicméně ne na dlouho. Ministerstvo životního prostředí chystá nástupnický program OPŽP 2021–2027. V návrhu Programového dokumentu OPŽP 2021–2027 je jako jedna z podporovaných aktivit uvedena výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Brzy tak dojde k obnovení kotlíkových dotací. Odhaduje se, že v současné době je v České republice stále provozováno zhruba 300 tisíc kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Dotace vám ušetří až tisíce korun.

Vyhlášení prvního kola dotací snad již koncem roku

OPŽP 2021–2027 by měl být schválen nejpozději na počátku druhého pololetí letošního roku. Dotace budou poskytovány opět prostřednictvím krajských úřadů. K vyplácení dotací konečným příjemcům by mohlo dojít v druhé polovině roku 2022. Konkrétní finanční podmínky programu, tedy hlavně výše a míra podpory, by měly být stanoveny v následujících měsících.

Stejně jako dosud získají lidé peníze od státu až zpětně. Investici musí nejprve zaplatit ze svého. Některé kraje proto u původních kotlíkových dotací poskytovaly tzv. kotlíkové půjčky. Jednalo se o systém bezúročných půjček, který měl motivovat domácnosti, jež by mohla počáteční investice od výměny kotle odradit. Tato praxe fungovala v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Momentálně není jasné, zda kotlíkové půjčky budou pokračovat s nástupem OPŽP 2021–2027.

Nová zelená úsporám: 7 otázek a odpovědí k dotacím na fotovoltaiku pro rodinný dům

V některých krajích lze žádat o dotace i nyní

Ne všechny žádosti přijaté v loňském roce byly okamžitě zpracovány. Během prvního čtvrtletí letošního roku proto docházelo k jejich schvalování. Některé krajské úřady přijímají žádosti o kotlíkové dotace i v současnosti. Ty, které splní podmínky v souladu s posledně vypsanými výzvami kotlíkových dotací, jsou zařazeny do zásobníku projektů. Po obdržení finančních prostředků na výměnu kotlů budou žádosti krajem postupně schvalovány. Tuto možnost dává domácnostem například Liberecký kraj, ve kterém můžete podat žádost o kotlíkovou dotaci až do konce května 2021.

Pokud jste nestihli podat žádost ve vypsaném termínu nebo byste chtěli, aby byla zařazena do zásobníku projektů, podívejte se, jakým způsobem k problematice přistupuje váš krajský úřad. Postupy jednotlivých krajů se liší, v některých aktuálně o kotlíkovou dotaci zažádat nemůžete.

Kotlíkové dotace přispěly českým domácnostem více než 10 miliardami korun

Kotlíkové dotace dosud proběhly ve třech vlnách vypsaných v letech 2015, 2017 a 2019. České domácnosti si v nich celkem rozdělily přes 10 miliard korun. Tyto peníze pocházely z fondů Evropské unie. Posloužily k výměně více než 80 tisíc nevyhovujících kotlů. Po kompletně vyhodnocených prvních dvou vlnách činila průměrná výše podpory necelých 109 tisíc korun.

Dotace na fotovoltaiku 2021: Nová zelená úsporám poběží do konce roku

Kotlíkové dotace si lidé oblíbili, protože pokryly vysokou část celkových výdajů. Kromě nákladů na pořízení kotle se do nich počítaly výdaje spojené s instalací, stavebními pracemi, pořízením otopné soustavy nebo její rekonstrukcí a mnohé další. Jak budou kotlíkové dotace vypadat v dalších letech zatím jasné není. Ministerstvo životního prostředí ale avizovalo, že velká část aktivit z OPŽP 2014–2020 bude podporována i nadále.

Kotlíkové dotace nejsou jediným způsobem, jak získat příspěvek na nový kotel. Právnické osoby dosáhnou na podporu například v rámci programu Nová zelená úsporám.