Domácnost

Vláda spustí kotlíkovou dotaci pro chudé. Dosáhnou na ni i nízkopříjmoví, ale s uhlím je konec

Výměna kotlů se dostala do druhé fáze, která se zaměří na kraje s vyšším výskytem nízkopříjmových obyvatel. Bude se to týkat především Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Tam budou moct žadatelé získat finanční prostředky na pořízení nového kotle formou výhodné půjčky. S podporou uhelných zdrojů výzva už nepočítá.

Vláda spustí kotlíkovou dotaci pro chudé. Dosáhnou na ni i nízkopříjmoví, ale s uhlím je konec
Vláda spustí kotlíkovou dotaci pro chudé. Dosáhnou na ni i nízkopříjmoví, ale s uhlím je konec

Vedou tepelná čerpadla

Přestože původní ambice ministerstva zněla: vyměnit staré uhelné kotle za šetrnější, lidé si oblíbili především tepelná čerpadla. Tato zařízení se stala v předešlých výzvách nejžádanější. Pořídilo si je 30 % žadatelů.

Tepelné čerpadlo  u domu

Teprve na druhém místě se umístily kombinované kotle na uhlí a biomasu. Značný zájem byl ještě o plynové kotle a topeniště na biomasu. Nejmenší zájem byl o čistě uhelné kotle. „Kdyby se někdo před deseti lety zeptal, co je tepelné čerpadlo, nejspíš by slyšel, že je to součást raketoplánu, a dneska je to nejdotovanější topný zdroj,“ raduje se ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tepelné čerpadlo na zahradě

Poslední výzva. Už není na co čekat

Ministr upozorňuje, že tato výzva je poslední, kterou MŽP vypsalo a zároveň varuje váhající majitele kotlů první a druhé emisní třídy, ať s výměnou příliš neotálejí. Od prvního září 2022 bude provoz nevyhovujících kotlů zcela zakázán. Termín byl stanoven už v roce 2012 a pokuta za její nedodržení může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Uhelný kotel zralý na odvoz

V ČR se momentálně nachází zhruba 300 tisíc takových škodlivých topenišť. Všechny bude třeba vyměnit. „Pokud někdo doufá, že vláda zákaz o další roky posune, mýlí se. Termín je konečný a neměnný. Zavázali jsme se k němu evropské komisi a je široká shoda mezi politickými stranami, že s těmito nevyhovujícími kotli skoncujeme,“ uvedl Brabec.

Ministr MŽP Richard Brabec

Kdo zaváhá, zaplatí si kotel ze svého

MŽP se na zákaz nevyhovujících kotlů připravuje společně s obcemi. Starostové už vytipovávají chronické znečišťovatele a snaží se jim nabídnout pomoci s přijetím kotlíkové dotace, aby se vyhnuli vysoké pokutě.

Při výběru tepelného čerpadla si nechte udělat návrh od více firem, doporučuje odborník

Velká města chystají rozsáhlé kampaně, kde budou lidem vysvětlovat, že mají staré kotle urychleně vyměnit. „Pokud lidé promeškají výhodné podmínky dotačního programu, je možné, že si nakonec nový kotel zaplatí ze svého,“ říká Brabec.

Polské Katowice

Polských bilion korun investovaných do výměny kotlů pomůže i Česku

Česká republika není jediná, kdo se snaží ve středoevropském regionu zlepšit stav ovzduší. Sousední Polsko se pokusí během následujících deseti let proinvestovat za tímto účelem 670 miliard korun. Během deseti let hodlá náš severní soused vyměnit 4 až 10 milionů nevyhovujících kotlů. Polská vláda prozatím netuší, kde prostředky vezme, ale ví, že bude potřebovat pomoc české strany. 

Pro Polsko jsme velkým vzorem a inspirací. Potřebují naši pomoc a my se budeme snažit je na oplátku přesvědčit, aby s výměnou kotlů začali u našich hranic.

- Richard Brabec, ministr životního prostředí pro Elektřina.cz

Naprostá novinka: chudí dostanou peníze napřed

Vláda půjde ve snaze o vyčištění ovzduší ještě dál. Má v úmyslu motivovat nízkopříjmové skupiny obyvatel, které jsou závislé na sociálních dávkách, aby si pořídily ekologický kotel s tím, že dostanou vyšší příspěvek na topivo.

Budova Středočeského kraje

Žádné stanování před úřadem

Už by se neměla opakovat situace z první výzvy, kdy lidé spali při spuštění programu před krajským úřadem ve stanech. Příjem žádostí by měl probíhat elektronicky a prostředky by měly vystačit pro všechny žadatele. Dotace na nový zdroj je stanovena do výše 127 500 Kč. Mezi kraje vláda rozdělí 3,125 miliardy korun. Výzva běží už od roku 2015 a MŽP investovalo do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun z peněz EU.

Hnědé uhlí

Na uhlí zapomeňte

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé kraje ale hlásí, že to stihnou už na přelomu jara a léta. Podmínky budou stejné kromě toho, že ve třetí výzvě už nebude možné žádat o výměnu kotle na uhlí. Nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Biomasa

Podmínky jsou opravdu velkorysé. „Na pořízení kotle je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení stroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.