Vše o elektřině

Kouzla se statickou elektřinou pro děti: Vyzkoušejte zábavné pokusy

Věříme jen tomu, co vidíme. Jednoduchými fyzikálními experimenty můžete vašemu dítěti dokázat přítomnost neviditelné „elektřiny“. Skrze hru pak můžete vašemu dítěti snadněji vysvětlit, proč nemá strkat prsty do zásuvky nebo proč jsou nebezpečné blesky.

Kouzla se statickou elektřinou pro děti: Vyzkoušejte zábavné pokusy
Kouzla se statickou elektřinou pro děti: Vyzkoušejte zábavné pokusy

Pro následující pokusy se statickou elektřinou, nebudete potřebovat dětskou sadu pro malého fyzika ani podomácku vyrobenou laboratoř. Stačit vám budou běžné věci, které najdete téměř v každé domácnosti. Připravte si prázdnou hliníkovou plechovku, kus vlněného textilu a nafoukněte jeden nebo dva obyčejné gumové balonky na provázku.

Statická elektřina

Elektrický náboj nashromaděný na jednom místě, tedy na povrchu těles či předmětů nebo v místě vzájemného kontaktu více předmětů.

Přes zimu elektrický náboj těles zesiluje

Zima nepřeje jenom lyžařům, snowboardistům a prodejcům přenosných přímotopů. Díky nízké vlhkosti vzduchu v zimních měsících se daří také statické elektřině. Suchý vzduch totiž způsobuje, že u některých materiálů se zvyšuje schopnost absorbovat více vlhkosti, tedy vody, a proto se stávají i více vodivými. Pokud se dva elektricky nabité předměty dostanou do kontaktu, dochází k výměně jejich elektrických nábojů, což označujeme jako statickou elektřinu. Pro elektrické náboje platí, že opaky se přitahují, proto na předměty s kladným a záporným nábojem působí přitažlivé síly a naopak tělesa se shodnými náboji se odpuzují.

Neviditelná statická elektřina v akci

Otřete vlněnou tkaninu nejdříve o jeden a následně o druhý nafouknutý balonek.Co se stane, když budete držet provázky v jedné ruce tak, aby se oba balonky dotýkaly? Protože třením o látku jste vytvořili statickou elektřinu a zároveň balonky získaly stejný elektrický náboj, vzdálí se od sebe.

Opačné náboje rozpohybovaly plechovku od pití

Chytněte jeden balonek a protřete si jím vlasy před zrcadlem. Třením získají vlasy kladný náboj a balon záporný. Když se budete snažit balonek odtáhnout, vlasy se samy napřímí, protože následují opačně nabitý balonek. Na stejném principu vzniká statická elektřina při česání.

Přitažlivost opačně nabitých předmětů lze ukázat ještě efektněji s použitím prázdné plechovky. Opět si protřete balonek o vlasy a pak přibližte balon k ležaté plechovce. Kladně nabitá plechovka se začne kutálet směrem k záporně nabitému balonku. Když budete balonek pomalu posunovat pryč, plechovka jej bude následovat.

Jak děti udržet dál od elektrických zásuvek a blesků

Třením balonku o vlasy vzniká velmi malý náboj, který obě tělesa zvládnou bez problému izolovat na svém vlastním povrchu. Jiná situace nastává během bouřky v mracích, kdy do sebe neustále vzájemně narážejí částečky vody a ledu a posilují tak sílu elektrostatického náboje. Dostatečně velký náboj už nemohou mraky samy izolovat, proto se výboj přemění do podoby blesku. Elektrická zásuvka vlastně představuje neustále elektricky nabité pole, které pouští „malé“ blesky, když se dostane do styku s vodivým předmětem. Člověk tvořený ze 70 % vodou je stejně jako bouřkový mrak extrémně vodivý. Z vědeckého pohledu jde možná o analogii trochu přitaženou za vlasy, ale pro malé děti můžou představovat zásuvky střílející malé blesky dostatečný důvod, proč se od nich držet dál.