Domácnost

Létání s dronem 2021: Co vám dovolí zákony?

Létání s dronem se v posledních letech stalo velmi populárním koníčkem. Uživatelů dronů výrazně přibylo, a proto bylo potřeba nastavit jasná pravidla provozu. Nová legislativa upravující létání s drony vstoupila v platnost 31. 12. 2020. Jak je upraveno létání s dronem v roce 2021? Podívejte se, co vám dovolí zákony.

Létání s dronem 2021: Co vám dovolí zákony?
Létání s dronem 2021: Co vám dovolí zákony?

Pravidla jsou jednotná pro celou EU

Drony mají široké spektrum využití. Amatéři i profesionálové díky nim pořídí snímky a videa z ptačí perspektivy, policii pomáhají monitorovat demonstrace, záchranným složkám usnadňují hledání osob v těžko přístupných místech a mnohé další. Dronů ve vzduchu každoročně přibývá, a s tím se naplno začala projevovat i rizika. Dron v ruce neukázněného uživatele může způsobit dalekosáhlé škody například v okolí letiště.

Čína do boje s koronavirem nasadila drony a roboty

Na rostoucí problémy v provozu zareagovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (European Union Aviation Safety Agency), která vypracovala jednotná pravidla napříč všemi členskými státy Evropské unie. Nová legislativa vstoupila v platnost poslední den roku 2020.

Hlavní změny v legislativě

Mezi ty nejzásadnější změny, které nová legislativa přináší, patří:

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé změny.

Zajímat vás bude především kategorie provozu Open

Před létáním s dronem si nastudujte pravidla a zákony.

Legislativa nově zavádí tři kategorie provozu.

Pro většinu uživatelů dronů budou podstatné informace a změny týkající se kategorie provozu Open. V textu se zaměříme na tuto skupinu.

Dělení kategorie Open ovlivňují zejména fyzické vlastnosti dronu

Expert na létání s drony upozornil na některé nejasnosti nových „droních zákonů“ z EU

Rozdělení dronů a z toho vyplývající podmínky užívání určuje zařazení do tříd A a C. Třída A se pohybuje v rozmezí A1–A3 a specifikuje provozní omezení.

Nezapojená osoba je osoba, která se neúčastní provozu dronu nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem dronu. Shromáždění lidí není definováno počtem osob. Souvisí s možností jednotlivce přemístit se tak, aby se vyhnul následkům provozu dronu, který je mimo kontrolu. Pokud je skupina lidí tak hustě namačkaná, že je omezena jejich možnost volně uniknout nebo uhnout dronu, pak je považována za shromáždění lidí (zdroj: FAQ ÚCL).

Třídy A jsou přímo vázány na třídy C, které vycházejí z fyzických vlastností dronů. Provoz kategorií C je regulován jednou, popřípadě více kategoriemi A. Třídy C jsou definovány v rozmezí C0–C4.

Kategorie C

Hmotnost dronu

Kategorie A

Podmínky

C0

do 250 g

A1

Bez povinnosti registrace, pokud dron splňuje i ostatní podmínky (uvedené v následující kapitole). Nutné obeznámení s uživatelskou příručkou.

C1

250–900 g

A1

Obeznámení s uživatelskou příručkou, povinná online registrace, zkouška a označení registračního čísla na dron. Maximální hladina hluku dronu nesmí překročit 85 dB.

C2

0,9–4 kg

A2, A3

Obeznámení s uživatelskou příručkou, povinná online registrace, zkouška a označení registračního čísla na dron. Pokud chce pilot dodržovat vzdálenosti dle A2, musí vyplnit prohlášení o praktickém výcviku a složit další zkoušky z teorie. Jinak se musí řídit nařízeními dle A3.

C3

4–25 kg, zároveň do 3 metrů

A3

Povinná online registrace, zkouška a označení registračního čísla na dron.

C4

4–25 kg, bez omezení

A3

Povinná online registrace, zkouška a označení registračního čísla na dron. Nutné plně manuální ovládání.

Zdroj: Kategorizace provozu, letejtezodpovedne.cz

Registrace se týká téměř všech uživatelů

Registrační povinnost se vztahuje na provozovatele, nikoliv na dron. Pokud vlastníte dronů více, stačí vám jedna jediná registrace. Ta je platná ve všech zemích EU. Registrace probíhá online na webových stránkách spravovaných Úřadem pro civilní letectví. V průběhu registrace vyplníte základní informace o sobě včetně kontaktních údajů.

Registrovat se nemusíte, jestliže váš dron váží méně než 250 g a zároveň:

Povinnost registrace se nevztahuje rovněž na hračky. Jedná se o zařízení určená k hraní pro děti do 14 let s patřičnou identifikací, tzn. základním označením CE. Na hračce by mělo být také uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES.

Fotograf vytváří úchvatné fotografie, které by nevznikly bez pomoci dronu

Na dronu musí být vaše registrační číslo

Výstupem z registrace je obdržení registračního čísla, které musíte uvést na všech provozovaných dronech. Na dron jej můžete umístit formou nálepky, případně jiným způsobem, který zajistí snadné rozpoznání a identifikaci. Registrační číslo je ve formátu: CZE (kód členského státu), 12 alfanumerických znaků vygenerovaných systémem, kontrolní součet a tři neveřejné znaky. Pozor, toto číslo musíte nahrát do systému identifikace na dálku, je-li jím váš dron vybaven.

Na registračním webu se setkáte s dvěma typy registrace – pro provozovatele a pro pilota. Provozovatelem je fyzická či právnická osoba, která dron vlastní nebo si ho pronajímá. Pilot je fyzická osoba, jež dron ovládá. Jestliže jste si koupili dron, s nímž sami létáte, pak jste provozovatelem i pilotem zároveň. V praxi to znamená, že musíte vyplnit obě registrace. Pilotovi musí být nejméně 16 let. Minimální věk provozovatele není stanoven, za provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce.

Test: Správně musíte odpovědět na 30 ze 40 otázek

Součástí registrace pro piloty je online test zkoumající úroveň teoretických znalostí. Otázky se týkají například bezpečnosti létání, provozních postupů či předpisů. Studijní materiály naleznete na webových stránkách ÚCL. Test se skládá ze 40 otázek, přičemž abyste uspěli, musíte správně odpovědět alespoň na 30 z nich. U každé otázky máte k dispozici 4 možnosti. Časový limit na splnění testu je 60 minut, podle reálných zkušeností uživatelů by vám měl bez problémů stačit poloviční čas.

Blogeři Loudavým krokem chtějí rychle navštívit Asii, dokud tam moc neomezí létání s drony

Poté, co úspěšně projdete testem, vám bude vystaven doklad o absolvování online výcviku. Ten si můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě. Na splnění testu máte neomezený počet pokusů. Jen počítejte s tím, že po druhém neúspěšném pokusu musíte provést registraci pilota znovu. Tím se vám obnoví možnost absolvovat test. Registrace, online test i vygenerování identifikačního čísla je zdarma.

Do konce roku 2022 je přechodné období

Rozdělení dronů v kategorii provozu Open do skupin C0–C4 bude od 31. 12. 2022 povinně označeno na štítku z výroby. Do té doby to povinné není, a tak vyvstávají otázky, do jaké z podkategorií zařadit drony bez štítku. Proto byla do konce roku 2022 vydána přechodná opatření pro drony bez označení podkategorie C.

Ekvivalent nově vzniklé skupiny C2 v přechodném období neexistuje. Do konce roku 2022 byla zavedena pravidla pro skupinu dronů o hmotnosti 0,5–2 kg. V případě splnění přísnějších požadavků na výcvik mohou piloti těchto starších modelů létat ve vzdálenosti 50 metrů od nezapojených osob.

Piloti starších dronů o hmotnosti 2–4 kg se po přechodnou dobu musí řídit omezeními na základě kategorie A3. Po skončení přechodného období se budou moci majitelé nových dronů tohoto hmotnostního rozpětí (po splnění dodatečných požadavků na výcvik) řídit pravidly pro A2.

Kde s dronem létat nemůžete

S dronem nemůžete létat, kde si vzpomenete. Jako účastník letového provozu musíte respektovat některá základní pravidla. Na dron zapomeňte v okolí letišť, elektráren, vojenských základen, ale také u některých památek nebo v centrech měst. Pokud si nejste jisti, zda v určitém místě s dronem smíte létat, využijte webovou aplikaci DronView. Mapa pracuje s:

Jak vysadit miliardu stromů za rok? Britský startup sází na drony

V obou zónách platí řada omezení, jejichž výčet najdete v Opatření obecné povahy ze dne 30. 12. 2020. Vymezení prostorů, kde je povoleno a zakázáno létat s drony, by se mělo během roku 2021 aktualizovat.

Maximální výška letu byla novou legislativou snížena na 120 metrů z původních 300 metrů. Vámi ovládaný dron může létat jen na dohled vašich očí (bez vizuálních pomůcek kromě lékařem předepsaných brýlí a čoček). S dronem nesmíte ztratit vizuální kontakt, ani mezi něj a sebe postavit překážku, která by vám ve výhledu bránila. V noci s dronem létat nemůžete.

Geo-zóny budou digitalizovány

Součástí změn je zavedení geo-zón, ve kterých je ovládání dronu zakázáno nebo omezeno. Geo-zóny se geograficky nijak neliší od dříve vymezených oblastí. Rozdíl je v tom, že geo-zóny projdou digitalizací a uživatelé si je budou moci nahrát do svých dronů. Dron vás na hranici těchto zón upozorní nebo před nimi automaticky zastaví. Digitalizace by měla být hotová na konci přechodného období – na přelomu roku 2022 a 2023.