Domácnost

Nové trendy v klimatizacích: ekologie a úspornost na prvním místě

Oteplování planety je v dnešní době jedním z často skloňovaných témat. Teploty postupně vzrůstají, stejně jako počty klimatizačních jednotek po celém světě. Je paradoxem, že ochlazování našich interiérů ke globálnímu oteplování ještě více přispívá. Nejen z tohoto důvodu je na trhu s klimatizacemi potřeba docílit zásadních změn.

Nové trendy v klimatizacích: ekologie a úspornost na prvním místě
Nové trendy v klimatizacích: ekologie a úspornost na prvním místě

Sami to známe – každý rok se opakovaně setkáváme s etapami úmorných veder, která nás nutí ochlazovat naše domácnosti i kanceláře a vylepšit si tak svůj životní komfort. Naše téměř okamžitá úleva po zapnutí „klimy“ má ovšem i svou negativní stránku věci, a tou je nepříliš dobrý dopad na naše životní prostředí a tím i na nás. Změny klimatu totiž mají přímý vliv například na zvyšující se riziko požárů, masivní odumírání korálových útesů, nedostatek potravin atd.

Počet klimatizačních jednotek stoupá

Na celém světě vlastní klimatizaci asi více než 1/3 domácností. Tato vybavenost se ovšem liší napříč kontinenty i státy. V USA a Japonsku má alespoň jednu klimatizaci 90 % domácností, na Čínu pak připadá více než 1/3 z celosvětového množství klimatizačních jednotek, a v Evropě svůj domov tímto způsobem ochlazuje asi 20 % domácností.

Na základě výzkumu od Mezinárodní energetické agentury (IEA) pozorujeme, že počet klimatizací stoupá i ve státech, kde se dříve nejednalo o standardní vybavení domácnosti. Například i v ekonomicky se rozvíjejících zemích je meziroční nárůst o 15 % jednotek, v celém světě pak o celých 40 %.

Topení klimatizací v zimě: Na kolik vyjde?

Tento vzestupný trend ovšem nepozorujeme například ve zmíněném Japonsku. Důvod je prostý – trh je zde již téměř nasycen a starší typy klimatizací jsou postupně nahrazovány těmi energeticky úspornějšími.

Vývoj trhu s klimatizacemi v Evropě (zdroj: TechSci Research)

Vývoj trhu s klimatizacemi v Evropě (zdroj: TechSci Research)

Vývoj trhu s klimatizacemi v Americe

Vývoj trhu s klimatizacemi v Severní Americe

Vývoj trhu s klimatizacemi v Asii

Vývoj trhu s klimatizacemi v Asii

Extrémní nárůst spotřeby energie

Klimatizace jsou stále větším žroutem elektrické energie nejen v rezidenční, ale také v terciární oblasti a celkově jsou zodpovědné až za 12 % celosvětových emisí CO2. Jejich přímý vliv na oteplování planety je tedy nezpochybnitelný.

Velká část klimatizačních jednotek, především starší typy, je vysoce energeticky náročná a elektrická energie, kterou spotřebovávají navíc v drtivé většině pochází z uhelných elektráren, což má na svědomí právě tyto vysoké hodnoty ohledně CO2.

Pokud tedy doma máte starší typ klimatizací, který zrovna neoplývá energetickou úsporností, ulevte životnímu prostředí alespoň garantovaný odběrem zelené energie, který je možný už i v České republice.

Světová spotřeba energie pro ochlazování vnitřních prostor (zdroj: IEA)

Světová spotřeba energie pro ochlazování vnitřních prostor (zdroj: IEA)

Chladící látky poškozující ozónovou vrstvu

V klimatizacích jsou navíc obsaženy chladící látky, které mají ještě mnohem horší dopad než CO2, protože přímo poškozují ozonovou vrstvu. Tyto látky jsou sice uzavřeny uvnitř klimatizací, ale i tak dochází k jejich úniku – především v průběhu výroby a v rámci oprav a servisu.

Klimatizace mohou poškozovat životní prostředí

Aktuálně se hledají odpovídající alternativy, ale i u těch, které jsou nasnadě máme určitá rizika – například jejich špatnou či nulovou odbouratelnost z půdy a toxicitu vůči rostlinám.

Jak zmírnit negativní dopad na životní prostředí i spotřebu elektrické energie

Prvním krokem může být už výše zmíněný odběr zelené energie pocházející z obnovitelných zdrojů (tedy ze slunce, vody, větru a z bioplynových stanic), který by mohl vést k rychlejší dekarbonizaci.

Dále je třeba brát v potaz i odpovídající energetickou náročnost jednotlivých klimatizací a používat je v rozumně úsporném režimu. Stačí se řídit tím, že ani v tropických dnech není dobré místnosti „vymrazovat“. Obecné doporučení je takové, že by teplota neměla klesnout pod 26 ° C, přičemž rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou se má nacházet v rozmezí mezi 5 až 7 ° C. Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete ušetřit 12 až 18 % spotřeby.

Green Biz

Zdroj: Green Biz

Výhled a plány do roku 2050

Podle předpokladu IEA se do roku 2050 počet klimatizací na celém světě z aktuální cca 1,6 miliardy zvýší až na 5, 6 miliardy jednotek.

Graf: nárůst počtu klimatizačních jednotek

Zdroj: Green Biz

Roční spotřeba topení a chlazení dle standardů výrobce DAIKIN GLOBAL u klimatizací ve třídě 2,8kW

Rok       

Celkový výkon

2009 

863kWh

2013

790kWh

2017

779kWh

Roční spotřeba klimatizací při chlazení se většinou pohybuje okolo 120 kWh. 

Díky neustále se zvyšujícímu tlaku a rostoucím požadavkům ohledně ekologičnosti produktů, klimatizace nevyjímaje, jsou výrobci nucení hledat nové cesty a postupy. U klimatizací je to především nahrazování chladících látek a vyvíjení nových energeticky účinnějších a modernějších modelů. Novější klimatizace jsou schopné nařízení do režimu nízké spotřeby, popřípadě je můžeme ovládat i na dálku v rámci zapojení do chytré domácnosti a přesně si tak nastavit její spuštění i vypnutí.

Klimatizace do bytu: Investovat do mobilní nebo nástěnné?

Ty nejmodernější klimatizace vám pak navíc pomohou i zjistit míru znečišťujících látek interiéru, včetně jejich odbourání ve filtračním systému. Výrobci klimatizací se snaží řídit Nařízením Evropského parlamentu 517/2014, které upřesňuje například zákaz fluorovaných plynů u malých, dělených klimatizačních systémů s jednou vnitřní jednotkou, která obsahuje HFC s vyšší hodnotou, než je 750 GWP. Výrobci tak stále vyvíjí nová paliva, která tolik nezatěžují životní prostředí, Příkladem je typ R32, které dokáže ušetřit o 30% více chladiva oproti předchozím typům a s hodnotou 675 GWP splňuje zmíněné normy EU.

Nejnovější typy klimatizací také spotřebují pro stejný ochlazovací efekt o 30 – 50% méně elektrické energie než jejich předchůdkyně z poloviny 70. let minulého století. I když vlastníte klimatizaci, která je stará pouze 10 let, její výměnou za novější model můžete ušetřit 20 až 40% nákladů za elektřinu.

Správné dimenzování a instalace jsou klíčovými prvky při určování účinnosti klimatizace. Pokud je klimatizační jednotka příliš velká, neodstraní dostatečně vlhkost. Příliš malá jednotka zase nedosáhne odpovídajícího ochlazení v těch nejteplejších dnech. Neodpovídající umístění, nedostatečná izolace a nesprávná instalace mohou zase výrazně snižovat účinnost klimatizační jednotky.

Potřebujete zchladit? Kostka z Ruska funguje jako šikovná osobní klimatizace

Při nákupu klimatizace tedy hledejte model s vysokou účinností. Centrální klimatizace jsou hodnoceny podle jejich sezónního poměru energetické účinnosti (SEER). Ten označuje relativní množství potřebné energie k zajištění konkrétního chladícího výkonu. Celá řada starších systémů centrální klimatizací má SEER 6 a méně.

V případě, že tedy vlastníte starší typ klimatizace, opravdu zvažte nákup novějšího modelu. Při výběru se zaměřte na označení štítky ENERGY STAR® a EnergyGuide. Takto hodnocené jednotky jsou asi o 15% účinnější než běžné modely. Nové standardy pro centrální klimatizační jednotky do domácnosti vstoupily v platnost 1. ledna 2015. Při výběru se na ně tedy zaměřte a zvažte zakoupení klimatizační jednotky s vyšším SEER než je jeho dané minimum.