Aktuality

Novela energetického zákona se nejspíše odloží. Šmejdy ale nezastaví

Novela energetického zákona se nejspíše odloží. A i pokud bude schválena, tak nejspíše šmejdské společnosti budou působit dál. Jejich činnost se ale omezí a nejrůznější nekalé praktiky se stanou protizákonné.

Novela energetického zákona se nejspíše odloží. Šmejdy ale nezastaví
Novela energetického zákona se nejspíše odloží. Šmejdy ale nezastaví

Novela energetického zákona, která by měla bojovat se šmejdskými praktikami na trhu zprostředkovatelů energií, se s velkou pravděpodobností odloží až 1.7.2021. Tvrdí to poslanec za ANO Patrik Nacher, který se novelou Energetického zákona aktivně zabýval. „Nyní jsou dvě mimořádné schůze v Poslanecké sněmovně. Novelu se mi podařilo zařadit do osmého čtení, je však velmi pravděpodobné, že se vůbec neprojedná,“ tvrdí poslanec Nacher.

Pokud by se to nestihlo, pak by se novela projednávala nejspíše až v září, což zabere přibližně půl roku. Platnost novely by se tak posunula právě na červenec příštího roku. 

5 cílů energetické deklarace, která má odstranit šmejdy

Šmejdi budou působit dál

Novela energetického zákona by přitom měla pomoci spotřebitelům na energetickém trhu, který je reprezentován nejrůznějšími šmejdskými praktikami. Přinese například konec nekonečných plných mocí, kdy je spotřebiteli prostřednictvím falešných aukcí vybírán nevýhodný, často však spřízněný, dodavatel energie.

Trvání plné moci bude omezeno na jeden rok s tím, že může být jednostranně vypověděna ze strany spotřebitele bez toho, aniž by si aukční společnost účtovala nějaké poplatky. Maximální délka smlouvy bude omezena na 36 měsíců, k čemuž se už nyní zavázaly společnosti sdružené do Energetické deklarace.

Šmejdi budou působit i po chystané novele zákona

Licence nebo registrace zprostředkovatelů?

Na druhé straně je ale torpédována odborníky, kteří upozorňují na problematiku registrace zprostředkovatelů u Energetického regulačního úřadu. Podle nich ničemu nepomůže a šmejdské společnosti budou působit dál.

U ERÚ se totiž budou registrovat, nikoliv licencovat. Zatímco v případě licencování by museli zprostředkovatelé splnit přísné podmínky, aby mohli působit na trhu, v případě registrace se bude jednat jen o administrativní krok.

7 zásadních změn, které přinese novela energetického zákona

Ministerstvo průmyslu novelu obhajuje

Ministerstvo průmyslu si ale za novelou stojí, i když zákon jen určuje, že zprostředkovatel je plně svéprávný, je bezúhonný a je spolehlivý. „Zákon stanoví, že za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v posledních 3 letech před podáním žádosti pravomocně uznán vinným z přestupku podle energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele. Další ustanovení zákona říká, že na osobu, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy tato právnická osoba spáchala čin, pro který neplní podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, se pro účely posouzení podmínek hledí, jako by také nebyla bezúhonná nebo spolehlivá,“ uvádí David Hluštík, tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Objevují se přitom výtky, že šmejdi v případě pokuty či kontroly ze strany ERÚ pošlou firmu do likvidace a založí si novou prostřednictvím bílého koně. Že k tomu může dojít, ukazují alarmující data Energetického regulačního úřadu: „Podle našich informací působí na trhu několik tisíc zprostředkovatelů, přibližně polovina z nich se dopouští nekalých, šmejdských, praktik,“ uvádí Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Energošmejdi ohrožují hlavně starší lidi

Na šmejdy by měla zasáhnout policie, myslí si Nacher

Patrik Nacher argumentuje, že forma licencování by na jedné straně mohla trh značně znepružnit trh a spotřebitelům spíše uškodí. „Žádný zákon nemůže obsáhnout všechny případy, které mohou nastat. Pokud se nějaký šmejd dopouští podvodných praktik a zakládá neustále nové firmy, pak by už měly být aktivní orgány činné v trestním řízení. V ČR bylo za poslední tři roky stíháno pouze osm osob za trestný čin poškozování spotřebitele. Takže se to buď neděje, nebo se to neumí stíhat. Odpověď nechám na čtenářích,“ uvádí Nacher.

„Šmejdi“ zneužívají nouzového stavu, lákají na roušky

Energetický regulační úřad ale podporuje i současnou kompromisní variantu návrhu a upozorňuje, že registrace bude i tak časově značně náročná a potřebuje na zprocesování registrace alespoň 6 měsíců. Další osud této novely bude tedy především záviset na Poslanecké sněmovně.