Vše o elektřině

Rovnováha, statistiky i změna dodavatele, to je práce pro operátora trhu

Operátor trhu (OTE) patří do trojlístku institucí, které mají podíl na hladkém chodu odvětví energetiky v ČR. Kdy domácnosti pocítí jeho činnost na vlastní kůži? Pravidelně na faktuře za elektřinu nebo také při změně dodavatele.

Rovnováha, statistiky i změna dodavatele, to je práce pro operátora trhu
Rovnováha, statistiky i změna dodavatele, to je práce pro operátora trhu

Že má činnost OTE dopad na každou domácnost, se nejpatrněji projevuje ve vyúčtování za elektřinu. Poplatek za služby operátora trhu je totiž zahrnutý do regulované části ceny za energii, kterou stanovuje ERÚ. Poplatek tvoří zpravidla méně než procento z celkové částky za elektřinu.

Cena za služby operátora trhu

Jde o část regulované ceny za elektřinu, kterou spotřebitelé přispívají na činnost operátora trhu (OTE). Kromě koncových zákazníků přispívají na jeho činnost také výrobci a obchodníci s elektřinou.

Kromě toho operátor zasahuje v případě přechodu domácnosti nebo firmy k jinému dodavateli elektřiny. Jeho úkolem je zařídit administrativní změnu v systému, což trvá několik dnů.

To je však jen zlomek činnosti OTE, akciové společnosti ve vlastnictví státu. Jeho úloha spočívá především v organizaci obchodování na krátkodobém trhu s elektřinou. To znamená, že zpracovává požadavky na poptávku a nabídku od dodavatelů tak, aby v energetické soustavě panovala rovnováha, protože elektřinu nelze skladovat. Přesto vznikají odchylky mezi nasmlouvanou a skutečně spotřebovanou energií, a OTE má tedy na starosti i jejich vyhodnocování a zúčtování.

Operátor trhu plní zároveň statistickou funkci. Je jakýmsi centrem pro výměnu obchodních dat a informací mezi velkoobchodníky s elektřinou a pravidelně vydává zprávy o trhu s energií. Kromě toho OTE spravuje národní rejstřík emisí skleníkových plynů a od roku 2010 působí i na trhu s plynem, kde vykonává podobnou činnost jako v případě elektřiny.